Obecné

Profil

Adam Rut

  • Registrován: 12.12.2017
  • Poslední přihlášení: 31.07.2018

Úkoly

Projekty

Aktivita

07.03.2021

15:15 Programové priority 2018 - 2022 Úkol #31287: Snížit rizika, že zastupitelé a úředníci budou jednat k vlastnímu a nikoli veřejnému prospěchu.
Prosazujeme metodiku Transparency International zajišťující průběžné zamezování střetu zájmů ve veřejných zakázkách. ...

12.11.2020

16:58 Programové priority 2018 - 2022 Úkol #31289: Znemožňujeme neprůhledné hospodaření i vyvádění majetku ve společnostech městské části.
Usilovali jsme o transformaci VIC, o.p.s. na právní formu, která by umožnila větší kontrolu ze strany městské části.
...
16:56 Programové priority 2018 - 2022 Úkol #31288: Systematicky zprůhledňujeme rozhodovací procesy orgánů městské části.
Analyzovali jsme si nedostatky organizačního řádu a dalších interních předpisů a navrhujeme jejich úpravu.
V rámci k...
16:54 Programové priority 2018 - 2022 Úkol #31286: Usilujeme o srozumitelné a otevřené informování o dotacích a grantech.
1) Připravili a navrhli jsme 10 konkrétních bodů, jak dál zlepšit systém rozdělování dotací.
2) Pro rok 2020 jsme...
16:52 Programové priority 2018 - 2022 Úkol #31285: Transparentním zadáváním veřejných zakázek přilákáme více zájemců. Snižíme ceny a zvýšíme kvalitu.
Řešíme veřejné zakázky s ohledem na hospodárnost, např. podle auditu skoro dvojnásobně předraženou opravu dětské hřiš...
16:51 Programové priority 2018 - 2022 Úkol #31284: Ponecháme a dále rozšíříme rozklikávací rozpočet Prahy 5.
Zajistili jsme zveřejnění dat o rozpočtu v bezplatné (pro městské části) aplikaci City Vizor, které ovšem nová koalic...
16:50 Programové priority 2018 - 2022 Úkol #31283: Usilujeme o realistické a srozumitelně zdůvodněné rozpočty. Průběžně kontrolujeme jejich plnění.
Povedlo se nám upravit rozpočet na rok 2019 a snížit skoro o 200 milionů Kč schodek navržený původně Janem Trojánkem ...
16:49 Programové priority 2018 - 2022 Úkol #31282: Odhalujeme nedostatky v pravidlech a činnostech samosprávy i v uzavírání a kontrole plnění smluv. Usilujeme o nápravu.
Odhalili a napravili jsme nedostatky v:
1) pravidlech pro nájem bytů (vytvořili jsme aktuální nabídku volných pro...
16:47 Programové priority 2018 - 2022 Úkol #31281: Otevřená média - z rozhodování o obsahu vyloučíme exekutivu a umožníme skutečnou názorovou pluralitu.
Připravili jsme a navrhli pravidla pro fungování redakce časopisu Pětka, aby občané i zastupitelé všech stran byli d...
16:45 Programové priority 2018 - 2022 Úkol #31280: Připravíme strategický plán hospodaření s majetkem i budoucích investic a akční plány na jeho plnění.
1) Zadali jsme vypracování kompletní demografické studie MČ jako nezbytný podklad pro smysluplnou strategii rozvoje m...

Také k dispozici: Atom