Obecné

Profil

Milan Kryl

  • Registrován: 12.11.2020

Úkoly

Projekty

Aktivita

05.03.2021

17:47 Programové priority 2018 - 2022 Úkol #33165: Prosazujeme dostupnost služeb a veřejné vybavenosti
Do "Strategie rozvoje MČ Praha 5 do roku 2030" jsme prosadili v části Územní plánování Strategický cíl 5.2. s názvem ...
17:45 Programové priority 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #33153: Prosazujeme město krátkých vzdáleností
Do "Strategie rozvoje MČ Praha 5 do roku 2030" jsme prosadili v části Územní plánování Strategický cíl 5.2. s názvem ...

14.02.2021

10:15 Programové priority 2018 - 2022 Úkol #33147: Prosadíme bezpečnější a bezbariérové prostředí
Podpořili jsme včlenění strategických cílů:
Strategický cíl 5.2: Dosažení města krátkých vzdáleností
Strat...
10:13 Programové priority 2018 - 2022 Úkol #33148: Zajistíme krátkodobé parkování u škol a školek
- Prosadili jsme vytvoření parkovacích míst K+R v rámci projektu nové ZŠ Smíchov City (společné zasedání VUR a KoDo 1...
10:01 Programové priority 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #33139: Klidnější a bezpečnější doprava
Podpořili jsme včlenění strategických cílů:
Strategický cíl 5.2: Dosažení města krátkých vzdáleností
Strat...
10:00 Programové priority 2018 - 2022 Úkol #33143: Snížíme tranzitní dopravní kapacity
Podpořili jsme včlenění strategických cílů:
Strategický cíl 5.2: Dosažení města krátkých vzdáleností
Strat...
09:55 Programové priority 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #33138: Snížení dopravní zátěže a jejich negativních vlivů
Podpořili jsme včlenění strategických cílů:
Strategický cíl 5.2: Dosažení města krátkých vzdáleností
Strat...
09:43 Programové priority 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #33140: Město vstřícné k cyklistům
Podpořili jsme vybudování cyklopruhů v ulici Pod stadióny (schváleno Výborem pro dopravu 8.2.2021)
Podpoři...
09:41 Programové priority 2018 - 2022 Úkol #33146: U nové výstavby minimalizujeme zvýšení dopravní zátěže
- z důvodu přetížení křižovatky Musílkova-Plzeňská odmítáme další zahušťování oblastí Šmukýřka a Cibulky v Košířích n...
09:33 Programové priority 2018 - 2022 Úkol #33145: Zapojíme se do příprav nového terminálu Smíchovského nádraží
Prosadili jsme strategické cíle:
5.3.3 Podpora realizace Terminálu Smíchov
do návrhové části "Strategie rozvoje MČ ...

Také k dispozici: Atom