Obecné

Profil

Filip Karel

  • Registrován: 06.11.2020

Úkoly

Projekty

Aktivita

20.11.2020

14:42 Programové priority 2018 - 2022 Úkol #33614: Podpoříme místní i celopražské iniciativy ke komunikaci rodičů a učitelů. Zajistíme průběžný otevřený sběr námětů pro podporu kvality škol.
Aktivně jsme se podíleli na akcích "SWOT analýza" pro základní i mateřské školy: (https://swot.praha5.cz).
Aktivně...
14:37 Programové priority 2018 - 2022 Úkol #33612: Budeme jmenovat ředitele škol vždy podle výsledku konkurzních řízení.
Všichni ředitelé základních i mateřských škol v tomto volebním období byli jmenování na zákaldě výsledků konkurzního ...
14:21 Programové priority 2018 - 2022 Úkol #33609: Rozpracujeme strategický plán pro všestranný rozvoj škol.
+ +20% SWOT analýzy
+ +20% hotová analytická část strategie

16.11.2020

17:48 Programové priority 2018 - 2022 Úkol #33619 (V řešení (diskutuje se)): Zajistíme dostatek kapacity v mateřských školách, v dětských skupinách i v přípravných (nultých) ročnících základních škol.
17:48 Programové priority 2018 - 2022 Úkol #33617 (V řešení (diskutuje se)): Výstavbu nových škol propojíme s novou rezidenční výstavbou a souvisejícím demografickým výhledem.
15:03 Programové priority 2018 - 2022 Úkol #33619 (V řešení (diskutuje se)): Zajistíme dostatek kapacity v mateřských školách, v dětských skupinách i v přípravných (nultých) ročnících základních škol.
15:03 Programové priority 2018 - 2022 Úkol #33618 (V řešení (diskutuje se)): Budeme všestranně podporovat využití školních kapacit mimo výuku pro místní společenský život.
15:02 Programové priority 2018 - 2022 Úkol #33617 (V řešení (diskutuje se)): Výstavbu nových škol propojíme s novou rezidenční výstavbou a souvisejícím demografickým výhledem.
15:02 Programové priority 2018 - 2022 Úkol #33616 (V řešení (diskutuje se)): Poskytneme školám podporu při budování týmů a pro smysluplné další vzdělávání pedagogů.
15:01 Programové priority 2018 - 2022 Úkol #33615 (V řešení (diskutuje se)): Budeme podporovat netarifní složky platů učitelů a ostatních pracovníků škol.

Také k dispozici: Atom