Obecné

Profil

Stepan Strebl

  • Registrován: 21.01.2017
  • Poslední přihlášení: 22.07.2018

Úkoly

Projekty

Aktivita

21.08.2020

16:06 Technický odbor Podání #32416 (Dokončen): Změna dvoufaktoru na jiný telefon
Ahoj, potřeboval bych si přehodit Google Authenticator na jiný telefon. Prosím tedy o vypnutí dvoufázového ověření, a...

12.07.2020

08:34 Technický odbor Podání #24456: Nefunguje registrace příznivkyně na forum
Vše funguje, díky, je možné zavřít!

03.06.2020

09:35 evidence rozhodčích řízení Stížnost #31068: Prošetření incidentu na Praze 3 z 1.10 2019
Vyjádření dodám do určené lhůty. Zároveň prosím o kontaktování skrz fórum, případně z pirátského emailu, výzva spadla...

16.01.2020

22:09 Praha 3 Dlouhodobý úkol #25492: Podpoříme jazykové vzdělávání ve formě zahraničních studijních pobytů, výuky ve dvou jazycích apod., aby každý deváťák mluvil plynně cizím jazykem.
Spustili jsme pilotní kurzy AJ s rodilým mluvčím v pátek. Připravujeme summer campy. Připravujeme náslech v bilingvní...
22:07 Praha 3 Dlouhodobý úkol #25502: Rozšíříme kapacity školek a podpoříme zřizování dětských skupin.
Zatím pouze Buková. Chceme kapacity pro dvouleté, pro tříleté máme, ale nebyl čas řešit.
22:06 Praha 3 Dlouhodobý úkol #25500: Zredukujeme školám a školkám administrativní zátěž, aby ředitelé měli více času na zkvalitňování výuky.
Zatím pouze elektronická komunikace bez tisknutí, podpisů, razítek. Není třeba chodit na podatelnu. Automatizace proc...
22:03 Praha 3 Dlouhodobý úkol #25498: Pomůžeme školám a školkám získat dodatečné finanční prostředky z EU fondů nebo formou fundraisingu.
Sehnali jsme např. dotace z několika zdrojů na výuku češtiny dětem s odlišným mateřským jazykem. Probíhá průběžně.
22:01 Praha 3 Dlouhodobý úkol #25496: Zrevidujeme a zkvalitníme stravování ve školských zařízeních. Všechny jídelny budou mít certifikát Zdravá školní jídelna.
Zbývají poslední dvě.
22:01 Praha 3 Dlouhodobý úkol #25494: V součinnosti s MHMP zvýšíme platy zaměstnanců škol. Zvyšovat platy nebudeme plošně, ale podle výkonnostních kritérií.
Odměny poskytujeme z rozpočtu MČ ředitelům škol, nikoli z rozpočtů škol, aby jejich mzdové prostředky a navýšení z MH...
21:59 Praha 3 Dlouhodobý úkol #25490: Rozšíříme nabídku vzdělávání o alternativní způsoby výuky - Montessori školka, laboratorní škola apod.
Zakládáme Montessori školku, zajišťujeme související činnosti (finance, nábytek...), spuštění v září 2020, zápisy již...

Také k dispozici: Atom