Obecné

Profil

Jiří G. Růžička

  • Registrován: 13.05.2019

Úkoly

Projekty

Aktivita

05.02.2021

10:27 Praha 12 Programový cíl #20121: Podpoříme kulturní spolky a akce
Vzhledem k situaci, kdy již rok akce nemohou probíhat a nevíme, kdy se situace změní, se zatím příliš nezměnilo. Snad...
10:25 Praha 12 Programový cíl #20123: Otevřeme nová kulturní zařízení
KC12 připravuje zprovoznění prostoru určeného dospívajícím. Zároveň se uvažuje o vybudování většího multifunkčního sá...
10:22 Praha 12 Programový cíl #20125: Pozveme umělce zaměřené na různé generace
V době koronaviru zatím nerealizovatelné. Ale uvažuje se o nových prostorách, kde by se akce mohly odehrávat. Viz bod...
10:21 Praha 12 Programový cíl #20127: Umístíme umělecké objekty do veřejného prostoru
Mapa uměleckých objektů již byla úspěšně a za poměrně velkého mediálního zájmu (MF Dnes, Lidové noviny, Český rozhlas...
10:15 Praha 12 Programový cíl #20139: Zřídíme více dětských skupin
Zatím se nepodařilo se sejít s radní pro školství na P7 ohledně jejich lesní školky. V současné době se uvažuje o vyu...
10:13 Praha 12 Programový cíl #20141: Podpoříme osobní růst učitelů
Je nutno projednat s radním pro školství, snad na únorové schůzce.
10:12 Praha 12 Programový cíl #20143: Prosadíme zdravější stravování ve školách
Vzhledem ke koronavirové krizi teď v komisi probíráme jiná témata, k tomuto se vrátíme po ukončení nouzového stavu.

03.09.2020

12:08 Praha 12 Programový cíl #20127: Umístíme umělecké objekty do veřejného prostoru
Je připraven program, do kterého budou zmapovány sochy na Praze 12, v řešení je oslovení Pavla Karouse, který by měl ...

11.05.2020

14:08 Praha 12 Střednědobý cíl #20426: Střednědobý cíl: Rozšířit počet dětských skupin (podpora lesních školek a dalších rodičovských aktivit)
V současné chvíli se snažíme najít místo pro další dětskou skupinu (jesle), předdomluvena je také schůzka s radní pro...
14:06 Praha 12 Programový cíl #20121: Podpoříme kulturní spolky a akce
Bude nutné aktivně oslovovat kulturně aktivní občany, aby se do grantové soutěže sami hlásili a bylo pak z čeho vybír...

Také k dispozici: Atom