Obecné

Profil

Adam Zabransky

Úkoly

Projekty

Aktivita

18.09.2020

15:30 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18684: Budeme rozvíjet domovy pro seniory, mezigenerační komunitní domy a sdílené bydlení
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_podpori_rozvoj_komunitnich_sluzeb.html

15.09.2020

12:22 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18654: Ztransparentníme městské firmy, které hospodaří s desítkami miliard korun ročně.
http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=065103162170165126116103180170165126113103177170165126113103...

08.09.2020

14:54 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Úkol #19080: Podpoříme městské části při financování investic do svěřeného bytového fondu.
Na zastupitelstvu 3.7. jsme schválili první dotace MČ na rekonstrukce bytů: jde o celkem 10 bytů MČ Praha 3 a Praha 1...

07.09.2020

13:47 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #19018: Efektivní správa a rozvoj městského bytového fondu
Díky zrychlujícím se opravám městských bytů jsme mohli výrazně navýšit počet bytů pro podporované profese, viz https:...

12.08.2020

15:11 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Úkol #24922: Síť koordinátorů participace na MHMP, městských částech a městských organizacích (příspěvkové organizace/městské společnosti)
Pilotní fáze projektu schválena v únoru 2020: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=22400606507306...

11.08.2020

07:18 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Úkol #19108: Obyvatelům, firmám a start-upům zpřístupníme ve formě open-data co nejširší škálu informací magistrátu
Zveřejněna další data:
- volné nebytové prostory http://opendata.praha.eu/dataset/volne-nebytove-prostory-mhmp
- če...

01.07.2020

11:55 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Úkol #31770: Transformace ústavní péče
Usnesení k bytům pro Svojšice [zde](http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=244026085093088049039026...

25.06.2020

15:18 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Úkol #31770 (V řešení (diskutuje se)): Transformace ústavní péče
Připravíme transformační plány a zahájíme transformaci mimopražských příspěvkových
organizací s cílem zajistit sociá...

12.06.2020

09:44 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Úkol #31397: Humanitární ubytovny pro lidi bez domova během koronavirové krize
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/220452801240018/0/72565-bezdomovci-v-hotelu/
https://den...

09.12.2019

11:25 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Úkol #24920: Participativní rozpočty na základních školách
Podklady:
- https://www.participace21.cz/skoly/
- v příloze materiály z PaRo na základních školách v Brně

Také k dispozici: Atom