Obecné

Profil

Adam Zabransky

Úkoly

Projekty

Aktivita

27.12.2020

20:45 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Úkol #24804 (V řešení (diskutuje se)): Otevřené veřejné zakázky malého rozsahu příspěvkových organizací
Zajistili jsme multilicenci na profil zadavatele pro všechny příspěvkové organizace města, který by měly využívat od ...
20:39 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #19020: Zvýšení počtu bezbariérových bytů v majetku města
Postupně snižujeme počet neobsazených bytů zvláštního určení. V březnu 2019 jich bylo 58, v listopadu 2020 jich bylo ...
20:12 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18678: Podpoříme družstva, baugruppe a jiné alternativy ke komerční výstavbě bytů
Co už jsme udělali:
1. Zřídili jsme [pražskou developerskou společnost](http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndet...
19:46 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Úkol #19108: Obyvatelům, firmám a start-upům zpřístupníme ve formě open-data co nejširší škálu informací magistrátu
Zveřejněna další data:
- výsledky hlasování ZHMP https://opendata.praha.eu/organization/magistrat?q=V%C3%BDsledky+hl...
19:35 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Úkol #19106: Projektové řízení na Magistrátu
Co se zatím povedlo:
1. U investičních akcí nově zařazovaných do rozpočtu je nově povinnost uvádět SMART cíle.
2. U...
19:25 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Úkol #19104: Otevřené zakázky malého rozsahu Magistrátu
Na vyžádání koaličních partnerů proběhlo další připomínkové řízení a materiál byl projednán i s novým ředitelem Magis...
19:24 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Úkol #19092: Nastavíme transparentní systém přidělování grantů a systém jejich evidence a zveřejňování.
Schválili jsme [Zásady pro poskytování dotací](http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=1431812402482...
19:11 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18668: Kvalitní corporate governance městských společností
Další materiály, které byly schváleny:
1. [Úkol pro městské společnosti, aby si připravily strategii otevřených dat]...
18:50 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18648 (V řešení (diskutuje se)): Zavedeme vnitřní kontrolní systém: Zvýšíme tak osobní odpovědnost úředníků i politiků a zprůhledníme úřední procesy
Proběhla reorganizace úřadu, kdy bylo zřízeno [oddělení kontrolně-metodické](http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedus...
18:41 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18640: Vstoupíme do spolku Otevřená města
Situace pořád trvá. Náklady na členství by pro Prahu kvůli její velikosti byly vysoké (1,5+ milionů Kč/rok), přičemž ...

Také k dispozici: Atom