Obecné

Profil

Ondřej Kališ

  • Registrován: 18.02.2019

Úkoly

Projekty

Aktivita

29.03.2021

16:13 evidence rozhodčích řízení Stížnost #32283: Netransparentní postup při tvorbě nového nátěru PID
Vážená rozhodčí komise,
jelikož části vyjádření odpůrců směřují ke stěžovatelům, vyjádřím se ještě k těmto částem....

29.12.2020

17:34 evidence rozhodčích řízení Stížnost #32283: Netransparentní postup při tvorbě nového nátěru PID
Přikládám mírně upravenou stížnost dle požadavku KRK.

27.12.2020

20:34 evidence rozhodčích řízení Stížnost #32283: Netransparentní postup při tvorbě nového nátěru PID
Rovněž se zásadně ohrazuji proti tvrzení Zdeňka Hřiba, že jsem zlobbován nebo že dokonce bezmyšlenkově přijímám názor...
16:48 evidence rozhodčích řízení Stížnost #32283: Netransparentní postup při tvorbě nového nátěru PID
Georgia Hejduková napsal:
> V případě zamítnutí smíru odpůrci prosím o přepracování části stížnosti. Stížnost by měl...

13.12.2020

16:13 evidence rozhodčích řízení Stížnost #32283: Netransparentní postup při tvorbě nového nátěru PID
Po konzultaci s Rudou sděluji, že stěžovatelé netrvají na svolání zasedání. Pokud by snad bylo požadováno odpůrci, pr...

10.12.2020

19:16 evidence rozhodčích řízení Stížnost #32283: Netransparentní postup při tvorbě nového nátěru PID
Děkuji za slovo. Pokusím se ke Zdeňkovým bodům vyjádřit co nejvíc věcně:
1) Považuji za zcela irelevantní dohadova...

04.12.2020

08:17 evidence rozhodčích řízení Stížnost #32283: Netransparentní postup při tvorbě nového nátěru PID
Byl jsem požádán o vysvětlení, ale domnívám se, že Adam reaguje na původní podnět předložený kontrolní komisi k proše...

01.12.2020

15:40 evidence rozhodčích řízení Stížnost #32283: Netransparentní postup při tvorbě nového nátěru PID
Na základě formální kontroly přikládám mírně upravený text stížnosti.
10:20 evidence rozhodčích řízení Stížnost #32283: Netransparentní postup při tvorbě nového nátěru PID
Vážená kontrolní komise,
na základě výše uvedené výzvy tímto podávám s společně s Rudolfem Žákem stížnost v předmě...

27.11.2020

07:05 evidence rozhodčích řízení Stížnost #32283: Netransparentní postup při tvorbě nového nátěru PID
Děkuji za prošetření a promyslím důvodnost podání stížnosti, i s ohledem na stanovisko KK.

Také k dispozici: Atom