Obecné

Profil

Vera Marusiakova

Úkoly

Projekty

Aktivita

07.10.2019

13:32 Resort místní rozvoj PSP - střednědobý cíl #17264: Akční plán Pirátů pro venkov a regiony 2019-2030
Dne 18. 9. na schůzi resortního týmu Místní rozvoj a veřejná správa byl projednán bod Pirátská strategie regionálního...

17.09.2019

16:46 Resort spravedlnost Úkol #22976: Nahrát vládní návrh zákona do Otevřené sněmovny, pozvat stakeholdery k připomínkování, připomínkovat
Návrh nahrán na web [Otevřená sněmovna](https://www.otevrenasnemovna.cz/process/137)
16:44 Resort spravedlnost Úkol #22976 (V řešení (diskutuje se)): Nahrát vládní návrh zákona do Otevřené sněmovny, pozvat stakeholdery k připomínkování, připomínkovat
16:43 Resort spravedlnost Úkol #22976 (V řešení (diskutuje se)): Nahrát vládní návrh zákona do Otevřené sněmovny, pozvat stakeholdery k připomínkování, připomínkovat
16:38 Resort spravedlnost Úkol #16730 (Dokončen): Předání vládního návrhu k diskuzi a zhodnocení odborníkovi
16:18 Resort spravedlnost PSP - střednědobý cíl #9023: Nová verze zákona o lobbingu - příprava, předložení na plénum PS, podpora - legislativa
Schůzka Ivan Bartoš, Martin Archalous a Janusz Konieczny 28. srpna:
byla provedena revize připomínek
vládní návr...
15:33 Resort spravedlnost PSP - střednědobý cíl #9023: Nová verze zákona o lobbingu - příprava, předložení na plénum PS, podpora - legislativa
Vláda předložila vlastní, polovičatý návrh zákona o lobbování jako sněmovní tisk [565](http://www.psp.cz/sqw/historie...
13:17 Resort místní rozvoj Úkol #18510 (Dokončen): Meziresortní brainstrorming v rámci poslaneského klubu
13:14 Resort místní rozvoj PSP - střednědobý cíl #17264: Akční plán Pirátů pro venkov a regiony 2019-2030
Pracovní schůzky Věry Marušiakové nad studiem materiálů a přípravou konceptu 25. června, 10. července, 21. a 25. srpna.

02.09.2019

13:05 administrativní odbor Podání #22600: Žádost o nové vlákno "Odbornost ministrů za Piráty" na Fóru pro Ivana Bartoše
Bude dodáno asap.

Také k dispozici: Atom