Obecné

Profil

Věra Marušiaková

Úkoly

Projekty

Aktivita

22.08.2020

21:36 Resort místní rozvoj Úkol #30993 (Dokončen): Chystaná osobní schůzka s náměstkyní pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Marcelou Pavlovou - 15.4. v 9,00
21:34 Resort místní rozvoj Úkol #27335 (Dokončen): Piratecon - územní plánování a podpora bydlení
21:34 Resort místní rozvoj Úkol #27335: Piratecon - územní plánování a podpora bydlení
Piratecon uskutečněn v náhradním termínu 13. 6. 2020

20.07.2020

10:26 Analytický tým PSP - střednědobý cíl #26640: Budeme připraveni vládnout
**Report pro plánovací poradu PK dne 23. 6**
Realizované kroky
* Dne 31. 3 na online poradě PK byli vedoucí resortn...

18.06.2020

23:49 Resort místní rozvoj PSP - střednědobý cíl #31677 (V řešení (diskutuje se)): Moderní veřejná správa
**Anotace**
Státní správa v České republice je poměrně výkonná, avšak míjí ji nejnovější světové trendy. Pokud chcem...

11.05.2020

22:51 Resort místní rozvoj Úkol #30884: Programové téma: Veřejné zakázky
**Pro reporting PK: shrnutí 18.2 - 12. 5.**
* Vláda schválila novelu zákona o zadávání veřejných zakázek v režimu le...
22:28 Resort místní rozvoj PSP - programový cíl #9024: Podpořit dostupné bydlení a ukončování obchodu s chudobou
**Pro reporting PK: shrnutí 18.2 - 12. 5.**
* Zpracování a projednání Výroční zprávy a účetní závěrka Státního fondu...
20:39 Resort místní rozvoj PSP - střednědobý cíl #9032: Zrychlíme a zjednodušíme stavební řízení
**Pro reporting PK: shrnutí 18.2 - 12. 5.**
* Ustavena pracovní skupina pro elektronizaci stavebního řízení a staveb...
18:45 Resort místní rozvoj PSP - střednědobý cíl #17264: Připravíme akční plán Pirátů pro venkov
**Pro reporting PK 18. 2 - 12. 5**
* Matouš Vanča připravil policy paper se základními tezemi a formulací pilířů roz...

03.05.2020

16:32 Analytický tým PSP - střednědobý cíl #26640: Budeme připraveni vládnout
Realizované kroky:
* 4. 3 jako soukromá zpráva na foru všem členům všech KS
* Plánování osobních schůzek pozastaven...

Také k dispozici: Atom