Obecné

Profil

martin ulovec

 • Registrován: 24.01.2019

Úkoly

Projekty

 • Resort finance (Projektový vedoucí, Uživatel, Podatel důvěryhodný, Tajný čtenář, 25.08.2020)
 • Resort informatika (Projektový vedoucí, Uživatel, Podatel důvěryhodný, Tajný čtenář, 25.08.2020)
 • Resort kultura (Projektový vedoucí, Uživatel, Podatel důvěryhodný, Tajný čtenář, 25.08.2020)
 • Resort spravedlnost (Projektový vedoucí, Uživatel, Podatel důvěryhodný, Tajný čtenář, 25.08.2020)
 • Sněmovna (Projektový vedoucí, Uživatel, Podatel důvěryhodný, Tajný čtenář, 25.08.2020)
 • Resort doprava a logistika (Projektový vedoucí, Uživatel, Podatel důvěryhodný, Tajný čtenář, 25.08.2020)
 • Resort evropská unie, zahraničí, obrana (Projektový vedoucí, Uživatel, Podatel důvěryhodný, Tajný čtenář, 25.08.2020)
 • Resort místní rozvoj (Projektový vedoucí, Uživatel, Podatel důvěryhodný, Tajný čtenář, 25.08.2020)
 • Resort práce a sociálních věcí (Projektový vedoucí, Uživatel, Podatel důvěryhodný, Tajný čtenář, 25.08.2020)
 • Resort průmysl a obchod (Projektový vedoucí, Uživatel, Podatel důvěryhodný, Tajný čtenář, 25.08.2020)
 • Resort školství (Projektový vedoucí, Uživatel, Podatel důvěryhodný, Tajný čtenář, 25.08.2020)
 • Resort vnitro a bezpečnost (Projektový vedoucí, Uživatel, Podatel důvěryhodný, Tajný čtenář, 25.08.2020)
 • Resort zdravotnictví (Projektový vedoucí, Uživatel, Podatel důvěryhodný, Tajný čtenář, 25.08.2020)
 • Resort zemědělství (Projektový vedoucí, Uživatel, Podatel důvěryhodný, Tajný čtenář, 25.08.2020)
 • Resort životní prostředí (Projektový vedoucí, Uživatel, Podatel důvěryhodný, Tajný čtenář, 25.08.2020)
 • Analytický tým (Projektový vedoucí, Uživatel, Podatel důvěryhodný, Tajný čtenář, 25.08.2020)
 • Legislativní tým (Projektový vedoucí, Uživatel, Podatel důvěryhodný, Tajný čtenář, 25.08.2020)
 • Organizační tým (Projektový vedoucí, Uživatel, Podatel důvěryhodný, Tajný čtenář, 25.08.2020)

Aktivita

23.06.2020

05:00 Resort školství PSP - střednědobý cíl #9126: Novelizace zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících
Všechny PN jsme nahráli do systému ve vazbě na projednávání tisku ve 2. čtení. Čekáme na projednání tisku na plénu Sn...
04:58 Resort školství PSP - střednědobý cíl #15964: Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
Návrh na přiznání střední úrovně vzdělání bez maturity nebo výučního listu neúspěšným maturantům nezískal ve Sněmovně...
04:56 Resort školství PSP - střednědobý cíl #17308: Revize rámcových vzdělávacích programů (RVP)
Revize RVP budou ze strany MŠMT řešeny v rámci aktualizované verze připravovaného dokumentu Strategie 2030+. Ve vazbě...
04:53 Resort školství PSP - střednědobý cíl #17410: Naplňování cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020
MŠMT zveřejnilo aktualizovaný dokument 19.6. a ve dnech 23.-25.6. pořádá k dokumentu online konference. Aktualizovano...
04:51 Resort školství Úkol #31724 (V řešení (diskutuje se)): Zpracovat připomínky pro aktualizovanou verzi Strategie 2030+
MŠMT zveřejnilo aktualizovanou verzi Strategie 2030+, kterou bude možné připomínkovat. Ve spolupráci s širším resortn...
04:48 Resort školství PSP - střednědobý cíl #20315: Zajistíme vyšší platy učitelům
Pozměňovací návrh byl nahrán do systému do 2. čtení. V tuto chvíli čekáme na projednání tisku na plénu.
04:46 Resort školství PSP - střednědobý cíl #24544: Komunikační strategie pro pirátské aktivity v oblasti vzdělávání a příprava webu
Tento střednědobý cíl bude řešen výhledově, ve spolupráci s MO.
04:45 Resort školství PSP - střednědobý cíl #29535: Identifikace rizik a návrhů opatření v souvislosti s koronavirovou situací
V souvislosti se zajištěním online výuky na školách byly připraveny podklady pro základní kalkulaci nákladů, rovněž b...
04:41 Resort školství Úkol #31688 (Dokončen): Svolat Podvýbor pro regionální školství za účelem projednání záměru o finanční podpoře škol v oblasti online výuky

19.06.2020

08:04 Resort školství Úkol #31688 (Dokončen): Svolat Podvýbor pro regionální školství za účelem projednání záměru o finanční podpoře škol v oblasti online výuky
Zahájení diskuse o navrženém záměru se všemi relevantními aktéry v oblasti regionálního školství (zástupci zřizovatel...

Také k dispozici: Atom