Obecné

Profil

martin ulovec

  • Registrován: 24.01.2019

Úkoly

Projekty

Aktivita

23.05.2019

11:01 Analytický tým Úkol #20839 (V řešení (diskutuje se)): Připravit podklady k návrhu novely zákona o ústavní péči
Martin Úlovec připraví podklady na schůzku školského resortního týmu (27.5.)
09:42 Analytický tým Úkol #20837 (V řešení (diskutuje se)): Připravit vlastní návrh k přensení písemných prací a ústních zkoušek ze společné do profilové části státní maturity
Zpracovat návrh, který přenese písemné práce a ústní zkoušky do profilové části tak, aby nebyly vyhodnocovány centrál...
09:38 Analytický tým Úkol #20835 (V řešení (diskutuje se)): Připravit vlastní návrh k plánovanému zavádění povinnosti zkoušky z matematiky v rámci státní maturity
Bude připraven vlastní návrh, jehož cílem bude zrušení plánované povinnosti zkoušky z matematiky v rámci společné čás...
09:33 Resort školství PSP - střednědobý cíl #9926 (Řešit později): Změna zákona 115/2001 o podpoře sportu
V Senátu byl předložený návrh ke vzniku Národní sportovní agentury zamítnut a bude opět projednáván v PSP.
09:24 Analytický tým Úkol #20295 (V řešení (diskutuje se)): Vyhodnotit a prioritizovat témata a podněty vyplývající z evaluace Strategie 2020 ve vazbě na volební program Pirátů
09:22 Analytický tým Úkol #20319: Připravit datové podklady a zhodnotit varianty realizace na základě dostupných dat
Návrh pro navyšování platů učitelů bude, dle domluvy s klubem, řešen později (předpokládáme v průběhu června/července)
09:21 Analytický tým Úkol #20319 (Řešit později): Připravit datové podklady a zhodnotit varianty realizace na základě dostupných dat
09:18 Analytický tým Úkol #18378 (Řešit později): Připravit vlastní návrh kvalifikačních požadavků na výkon učitelské profese
Byl připraven první návrh kvalifikačních požadavků. Materiál bude dál rozpracován později.
09:17 Analytický tým Úkol #18408 (Dokončen): Piráti považují celoplošný zákaz mobilních telefonů ve školách za krok zpět
09:16 Analytický tým Úkol #18462 (Dokončen): Piráti chtějí revizi přijímacích zkoušek a státní maturity místo nebezpečných experimentů

Také k dispozici: Atom