Obecné

Profil

Michal Gill

Úkoly

Projekty

Aktivita

10.06.2021

12:00 Praha 3 Úkol #25480: Provedeme redesign webových stránek na modernější a přívětivější uživatelské rozhraní.
V květnu 2021 jsme spustili nový web; na jeho vyšší uživatelské přívětivosti se nyní intenzivně pracuje.
11:58 Praha 3 Úkol #25484: Zavedeme systém projektového řízení. Občané se budou moci dozvědět, na čem radnice zrovna pracuje.
S MHMP a Operátorem ICT spolupracujeme na vývoji systému pro projektové řízení. Proces tak už je v běhu a je jen otáz...
11:57 Praha 3 Úkol #25528: Zajistíme obnovu stromořadí a zvýšíme počet stromů v ulicích Prahy 3 nejméně o 200 nových stromů. Podpoříme biodiverzitu a vznik mikrobiotopů.
Biodiverzitu hlídáme jak u soukromých projektů (NNŽ), tak i u těch obecních (nový park pod Parukářkou). Vypracovali j...
11:55 Praha 3 Úkol #25526: Zajistíme častější svoz kontejnerů na tříděný odpad a vybraná stanoviště nadzemních kontejnerů nahradíme podzemními.
Posílili jsme četnost svozu tříděného odpadu. Na zřízení podzemních kontejnerů ale není prostor v rozpočtu.
11:54 Praha 3 Úkol #25530: Otevřeme veřejnou diskusi o budoucnosti nám. Jiřího z Poděbrad a po dohodě s občany prosadíme jeho postupnou revitalizaci z rozpočtu HMP.
Rekonstrukce nám. Jiřího z Poděbrad by měla být zahájena v roce 2022.
11:52 Praha 3 Úkol #25554: Podpoříme víceúčelové využití sportovišť a vznik menších hřišť ve veřejném prostoru s důrazem na podporu sportu bez tlaku na výkon.
Pod správu SARAPu jsme převedli hřiště u ZŠ Chelčického, které taky nyní nově využívá jak veřejnost, tak nedaleké zák...
11:51 Praha 3 Úkol #25552: Ochráníme všechny sportovní areály před zástavbou v souladu s územním plánem obce, resp. Metropolitním plánem.
Úspěšně jsme zabránili pokusům o odkup stadionu Viktorky Žižkov, pod správu SARAPu jsme převedli hřiště u ZŠ Chelčick...
11:49 Praha 3 Úkol #25532: Zasadíme se společně s HMP o revitalizaci významných veřejných míst (např. Vítkov, cyklostezka pod Vítkovem, Tachovské nám., Basilejské náměstí a Jana Želivského).
Chystá se rekonstrukce Pražačky, proběhly úpravy cyklostezky pod Vítkovem a v přípravě je rekonstrukce Želivského vč....
11:48 Praha 3 Úkol #25522: Pro účely městské části Praha 3 budeme odebírat čistou energii a snižovat energetickou náročnost budov.
Praha 3 odebírá výhradně zelenou energii a postupně se snižuje i energetická náročnost budov, které to umožňují.
11:46 Praha 3 Úkol #25454: Snížíme limit pro zadávání zakázek bez výběrového řízení.
Projekt je v běhu. Aktuálně (červen 2021) se řeší nová výše limitů.

Také k dispozici: Atom