Projekt

Obecné

Profil

Plán

Rozvoj technických systémů - Rozvoj v roce 2021

asi 4 měsíců pozdě (31.12.2020)

7%

76 Úkoly   (2 uzavřených74 otevřených)

Rozvoj technických systémů - Zásobník