Projekt

Obecné

Profil

Plán

Rozvoj technických systémů - Rozvoj v roce 2021

asi 7 měsíců pozdě (31.12.2020)

32%

106 Úkoly   (29 uzavřených77 otevřených)

Rozvoj technických systémů - Zásobník