Projekt

Obecné

Profil

Evidence rozhodčích řízení

Evidence rozhodčích řízení je elektronický nástroj pro

  • předávání důvěrných i veřejných podání kontrolní komisi,
  • prověřování obdržených podání a stížnosti ve veřejném zájmu,
  • vedení rozhodčího řízení a jeho dokumentaci.

1. Pokud potřebuješ pomoc

  • Snaž se nejprve věc urovnat smírně a v přátelském duchu či s pomocí vedení. Za pořádek je primárně odpovědný krajský předseda, vedoucí odboru nebo jiný člen vedení.
  • Neváhej se na kontrolní komisi obrátit v zásadních sporech (krádež, násilí, dlouhodobé urážení, porušování programu či dobrého jména Pirátské strany apod.)
  • Nezatěžuj nás prosím bagatelními stížnostmi na moderátory apod.

2. Založ nové podání

Podání můžeš založit kliknutím na odkaz Nový úkol:

Nové podání k rozhodčí komisi


3. Vyplň potřebné informace

Pole Soukromý úkol zaškrtni, pokud si chceš zachovat anonymitu nebo uvádíš obvinění, které by mohlo někoho poškodit.

Formulář podání

V základním nastavení odešlete podnět, o jeho prověření vám dá kontrolní komise vědět. Pokročilí uživatelé, kteří chtějí vést řízení na vlastní odpovědnost, mohou podat stížnost (viz FAQ).


Odkazy

Také k dispozici: PDF HTML TXT