Projekt

Obecné

Profil

Vztahy na pracovišti mezi partnery

Tato metodika se věnuje zvláštní situaci, pokud jde o vztah mezi partnery, kteří oba pracují na stejném pracovišti.

Partneři jsou povinni dohodnout si mezi sebou a respektovat taková pravidla, aby jejich vztah neobtěžoval ostatní kolegy. Proto zejména:

  1. oslovují se jménem,
  2. oddělují pracovní problémy od soukromých, neřeší soukromé problémy v práci a nenechávají pracovní problémy zasahovat do jejich soukromí,
  3. je-li třeba vzájemná spolupráce a některý není kvůli partnerskému sporu schopen součinnosti, oznámí to předsedovi nebo místopředsedovi klubu, který věc na místě vyřeší,
  4. jednají při práci podle svých pracovních rolí, nikoliv v roli partnerů,
  5. pracují typicky v různých místnostech (Nová radnice, místnost č. 40, 240, Pirátské centrum, doma),
  6. nestraní se pracovního kolektivu,
  7. nezneužívají svého partnerství proti jiným kolegům,
  8. nevyřizují si věci prostřednictvím svých kolegů ani je do řešení partnerských věcí jinak v práci nezatahují.

Partnerská erotika a sex na pracovišti se zakazují.

Také k dispozici: PDF HTML TXT