Projekt

Obecné

Profil

Jak na Redmine?

Redmine je open source software, který slouží Pirátské straně pro distribuci, vyhodnocování a sledování jednotlivých pracovních úkolů. Díky Redminu víme, kdo co dělá a kolik času to komu trvá.

Registrace

Vpravo nahoře se nachází odkaz "Registrace". Tato registrace funguje naprosto stejně, jako je tomu v případě všech dalších jiných on-line systémů.

Přidání do projektu

Zastupitelské kluby, krajská sdružení, komise a odbory Pirátské strany - ti všichni mají vymezeny vlastní prostor na pirátském Redminu. Uživatelé jsou zařazeni na základě vlastních žádostí do konkrétních projektů; například Pepa je zařazen do projektu "KS Praha" a může pracovat jen s agendou KS Praha. Tonda je zařazen do projektu "KS Brno" a může pracovat jen s agendou KS Brno.

O zařazení do projektů žádají uživatelé správce Redminu. Lze samozřejmě být zařazen do více projektů najednou, potom lze samozřejmě upravovat agendu každého z nich.

Práce s úkoly

Základní stavební bloky Redminu: Co to je a jak vykázat čas.

Jednotlivým ticketům se v Redminu říká úkoly. Každý úkol:

  1. je přiřazen jednomu uživateli,
  2. má vlastní název (pro vyhledávání),
  3. unikátní číslo (v současné době má pirátský Redmine už přes 2000 úkolů).
  4. popis (např. zápis ze zasedání, nebo
  5. stav (jeslti tento úkol je nově přidělen, je zpracováván, nebo již byl dokončen)
  6. má vlastní flag (požadavek od uživatele, žádost o informace, schůzka, podnět aj.).

Ke každé činnosti tedy vytváří uživatelé Redminu úkoly (prostřednictvím karty "nový úkol") v příslušném projektu (Zastupitelský klub, Praha, Brno aj.) Úkol se poté přiřadí konkrétní osobě (sobě, vytváří-li uživatel úkol pro sebe, nebo někomu jinému, pokud jej zadává).

V sekci "Moje úkoly" se seskupují všechny úkoly, které jsou přiřazené právě přihlášenému uživateli.

Strávený čas, který si každý uživatel zaznamená sám, poté v hodinách zapíše ke každému úkolu pomocí odkazu "přidat čas". To lze jen během zobrazení stránky každého jednotlivého úkolu. Další odkazy (např. upravit) slouží ke změně popisů úkolů, nebo k přidání aktualizací, nebo mazání úkolů.

Struktura úkolů

Jednotlivé úkoly lze seskupovat různými způsoby:

  • Lze vytvářet vztah nadřazených a podřazených úkolů. Pro každý jeden závěr z jednání je tak přidělen úkol; samotné jednání je označeno jako rodičovský úkol. K jednomu rodičovskému úkolu může existovat neomezený počet dalších úkolů. Tato struktura může být neomezená a mít více úrovní.

  • Lze rovněž odkazovat na úkoly nehierarchicky pomocí vyplnění kategorie "dílčí" nebo "související" úkol. To lze učinit v náhledu úkolu, nikoliv však během editace jeho popisu.

Také k dispozici: PDF HTML TXT