Projekt

Obecné

Profil

Stážista

Pavel Majtáň

Druh

Administrativní výpomoc v kanceláři pražských Pirátů na Magistrátu a v rámci KS Praha

Délka

Několik týdnů až měsíc

Časové možnosti stážisty

Pondělí, středa a čtvrtek od 15:30 - 18:00 v kanceláří na Magistrátu
Úterý od 16:30 - v Pirátském centru při zasedání PKS

Tipy na úkoly

 • Zápisy ze schůzí
 • Žádosti o proplacení
 • Pomoc s procesováním pošty
 • Práce s datovou schránkou
 • Práce se spisovou službou
 • Korektury smluv v repozitáři Opencard #1907
 • Třídění dokumentů online i offline
 • Psaní článků na web (práce s md)

Účel

Po zaškolení, které by nemělo zabrat více času než samotná stáž, bude Pavel Majtáň vykonávat administrativní činnosti pro kancelář pražských Pirátů a krajské sdružení Praha. Na svou žádost obdrží stážista potvrzení o své činnosti, které potvrdí předseda zastupitelského klubu a zadavatel úkolů. Stáž probíhá bez nároku na odměnu.

Odpovědné osoby

Michaela Krausová – supervizor a školitel
Jan Loužek – zadavatel úkolů a školitel

Plán činností

 • 14. 3. 2016 - první setkání v klubu Pirátů, vymezení úkolů a rozdělení odpovědnosti za stážistu, proškolení na žádosti o proplacení odměn a seznámení s procesováním pošty
 • 15. 3. 2016 - úklid a příprava PirCentra na zastupitelské úterý
 • 17. 3. 2016 - školení na spisovou službu, datovou schránku, podávání žádostí o informace a seznámí se zápisy z jednání klubu ke třídění, zápis ze schůze KS Praha
 • 18. 3. 2016 - příchod v 15h - dokončování formátování zápisů z jednání klubu
 • 21. 3. 2016 - 17h správa knížek v PirCentru, zprovozňování zvukové aparatury
 • 22. 3. 2016 - dokončování seznamu knih v PirCentru

Také k dispozici: PDF HTML TXT