Projekt

Obecné

Profil

Tato stránka popisuje techniku přístupu k majetkovým přiznáním zastupitelstva z let 2010-2014

Vymezení základních vztahů.

​* a) Majetková přiznání jsou u každého zastupitele k dispozici, jsou neveřejná

  • b) Správu nad nimi vykonává Kontrolní výbor zastupitelstva
  • c) Formálně jsou uložena v Archivu hlavního města Prahy, v jeho pracovišti v Clam-Gallasově paláci.

Postup získání.

​* 1) Osoba, která má zájem nahlížet do těchto majetkových přiznání si musí připravit seznam těch, do kterých chce nahlížet a jak.

  • 2) Osoba navštíví místopředsedkyni Kontrolního výboru, paní Janderovou (ODS).
  • 3) Místopředsedkyně kontrolního výboru (není-li zvolen předseda) podepíše potvrzení, že daná osoba může nahlížet do registru.
  • 4) Potvrzení má arbitrární podobu a musí obsahovat jméno osoby, volební období zastupitelstva a souhlas předsedy/místopředsedy KV.
  • 5) S tímto potvrzením navštíví osoba Clam-Gallasův palác. Svůj záměr návštěvy nahlásí předem odpovědnému člověku, kterým je Petr Jíša.
  • 6) Osoba na vrátnici uvede záměr se setkat s Petrem Jíšou (+420 236 00 3295)
  • 7) Petr Jíša zajistí přístup k dokumentům uvnitř Clam-Gallasova paláce.

Také k dispozici: PDF HTML TXT