Projekt

Obecné

Profil

Návod pro proplaceče

Tento návod je určen proplaceči, tedy člověku, který v rámci České pirátské strany na starosti proplácení odměn.

Měl by odpovědět na otázky:

 • Co musím udělat pro to, aby mohli být všem lidem včas vyplaceny odměny v náležité výši?

Podstatné je, abyste si zapamatovali, že:

Základní schéma

Jednotlivé kroky po během odměňování po doplnění výkazu jsou znázorněny na následujícím obrázku:

Schéma odměny a procesu proplácení

Úkoly proplaceče

Proplaceč má na starosti

 • rozesílání upozornění,
 • urgování vedoucích, kteří nevyplnili výši odměny,
 • obsluhu skriptu, který automatizuje odměny,
 • předání souhrnných dat za zaměstnance účetnímu,
 • proplacení částek po zdanění a zálohy na daně.

Pravidelný měsíční postup proplaceče

Proplaceč musí dobře znát harmonogram a přísně dodržovat termíny tam uvedené včetně uhánění příslušných vedoucích.

Harmonogram:

 • 25. den předchozího měsíce – proplaceč rozešle odměňovaným upozornění na nutnost doplnění výkazu do konce 2. dne měsíce; toto upozornění je také v týmovém kalendáři
 • 2. den měsíce – termín pro doplnění výkazu za předchozí měsíc a proplaceč odešle vedoucím týmu upozornění na schválení výše úkolové odměny do 5. dne měsíce; toto upozornění je také v týmovém kalendáři
 • 5. den měsíce – termín pro schválení výše úkolové odměny a předání informace proplaceči vyplněním do tabulky na githubu; toto upozornění je také v týmovém kalendáři, vytvoření podkladů a odeslání do účetní firmy
 • 8. den v měsíce – termín pro OSVČ k vytvoření žádosti k vyplacení odměny
 • 10. - 13. den měsíce – dodání mezd a odvodů účetní firmou a výplatu odměny z bankovního účtu strany (závislé na pracovních dnech)proplacení

Harmonogram odměn

Tyto činnosti je v plánu plně automatizovat skriptem.

Zveřejňování

Odměny se zveřejňují v repozitáři transparence.

Také k dispozici: PDF HTML TXT