Projekt

Obecné

Profil

Volba oblastního předsednictva

Při volbě oblastního(krajského, místního) předsednictva je možno postupovat libovolně přiměřeně podle zvyků sdružení.
V každém případě je však nutné dodržet stanovy.

(4) V řádně oznámeném hlasování a na řádně oznámeném zasedání se orgány usnášejí většinou přítomných, jinak většinou všech členů. (...)
(6) Hlasování probíhá pokud možno elektronicky, korespondenčně a s prodlouženou dobou hlasování. Celostátní fórum a oblastní fóra hlasují tajně v osobnostních hlasováních a primárních volbách a kdykoliv o to některý člen požádá (...).

Volba členů předsednictva tedy musí proběhnout tajně(nikdo nesmí vědět, jak který člen hlasoval) a ideálně elektronicky, dálkově, s možností hlasovat několik dní, například ankerou na internetovém fóru.

Také k dispozici: PDF HTML TXT