Projekt

Obecné

Profil

Pirátská netiketa

Návod pro nováčky a dobrovolníky, kteří si chtějí Pirátskou stranu užít

Piráti s trojským koněm

Pirátskou stranu jsme založili, abychom získali politický vliv a následně otevřeli hospodaření státu, ochránili soukromí občanů a přizpůsobili copyright digitálnímu věku. Za 40 let bude hotovo a strana se rozpustí. Občas to ale vypadá, že se toho nedočkáme a raději se navzájem požereme. Proto jsem sepsal tenhle návod, jak zůstat v pohodě a Pirátskou stranu nejen přežít, ale hlavně si ji užít!

Děláme politiku

Naším cílem je prosadit Pirátský program. Lidé nás podporují, chodí na naše akce a pomáhají nám jako dobrovolníci, protože jim naše cíle dávají smysl. Politika je pro ně příležitost, jak zlepšit život. Pro nás je politika také sdílení názorů, aktivní občanství, osobní výzva i zábava! Každý má svůj osobitý způsob, jak společného cíle dosahuje ve svém okolí: jednání s politiky, projekty, kampaně, happeningy, přímé akce a další aktivismus. Aktivismus zaměřujeme navenek, nechceme vyvolávat rozkoly kampaněmi směrem dovnitř či se příliš soustředit na vlastní organizaci.

Předpokládáme dobrou víru

Všichni do jednoho chceme pro Pirátskou stranu jen to nejlepší. K nováčkům a jiným lidem je dobré přistupovat vstřícně a pomoct jim se zorientovat se. Nikdo se na politice nepodílí pro svůj zisk, ale ze svého přesvědčení. Úplně stačí, když spolu jednáme přímo. Z toho však ještě nevyplývá, že je v pohodě chovat se jako buran – to tu rozhodně netolerujeme. Vzájemná důvěra a respekt jsou základem dobrých vztahů v Pirátském hnutí a otevřenost je utvrzuje.

Spolupracuj nebo udělej si sám

K Pirátům se noví lidé přidávají, aby mohli spolupracovat s podobně smýšlejícími lidmi. Když se ti něco nelíbí, přispěj něčím, co se ti líbí. Nečekej, že donutíš někoho jiného k realizaci svých nápadů. Naopak je zkus sám realizovat. Jedna realizovaná aktivita je někdy cennější než tucet nápadů. Následuj instinkt a dej dohromady šikovné lidi, kteří ti s tím pomůžou. Pokud to má smysl, ostatní se přidají.

Otevřenost

Dej ostatním lidem šanci se zapojit do toho, co děláš. Sami se připojí k tomu, co je baví a zajímá. Neboj se požádat o pomoc. Pokud máš o něčem pochybnosti, zeptej se dalšího Piráta na jeho nezávislý názor. Lidé v naší komunitě mají fakt různorodé osobnosti, a právě to je cenné. Díky rozmanitosti a otevřenosti snáze obstojíme v konfrontaci s ostatními politickými proudy a zájmovými skupinami.

Chyby jsou dovoleny, úspěchy oslavovány

Dobrodružství, které není nebezpečné, není dobrodružství. Čím jsem aktivnější, tím více chyb se ode mě očekává! Nechceme žádnou kulturu kibiců. Často stačí omluva, pomoc s nápravou a jedeme dál. Každá chyba nás posouvá dál. Skvělou náladu nám dodá, když můžeme oslavit úspěchy, drobná i velká vítězství v politice a aktivismu!

Funkce je zodpovědnost a mandát

Zvolení funkcionáři vedou stranu. Také oni jsou z velké části dobrovolníci a bez nich bychom nemohli fungovat. Proto se sluší je respektovat, i když jsi je zrovna nevolil, nebo máš s jejich názory problém. Nadávání patří do hospody, nikoliv do politiky. Naproti tomu dobrý funkcionář vede a stmeluje tým, ocení přínos ostatních a dává prostor nejlepšímu řešení. Funkce je mandát k rozhodnutí, nikoliv argument pro špatné rozhodnutí.

Zákon dvou nohou

Pokud v nějaké konkrétní aktivitě nevidíš smysl, prostě použij svoje dvě nohy a jdi dělat něco jiného, žádné drama. Kdo dělá, co ho baví, je šťastný. Zůstal jsem ve skupině sám? No vidíš, tak přece jenom existuje aspoň jeden člověk, kterého daná činnost baví! Před odchodem ale zkus zaznamenat a nasdílet, co je třeba, aby pak mohl pokračovat zase někdo jiný.

Nekrmte trolly

Trolling je záměrné provokování v diskusi. Pokud někdo začne trollit, určitě nepomůže, když se k němu přidáš nebo s ním budeš věcně diskutovat. Nejjednodušší je otravné trolly ignorovat, případně přenechat moderátorům. Někdy může být trolling i vtipný, ale neměl by přesahovat míru, kdy už ostatní obtěžuje.

Konstruktivní řešení sporů

Ačkoliv základem dobrých vztahů je konsensus, každou spolupráci občas provází spory. Spor nás může zničit, ale i dovést dál. Nejlepší je, když si lidé mezi sebou konstruktivně vyřeší spory sami. Pokud se nepodaří vyřešit spor dohodou, rozhodnou o něm k tomu pověřené orgány s konečnou platností. Vytváření samoúčelných sporů a slovíčkaření je stejně otravné jako trolling.

Neboj se dát si oraz

Každý z nás má rodinu, práci nebo koníčky. Nikdo není stroj. Pokud se cítíš, že si potřebuješ dát pauzu, neboj se přenechat místo někomu jinému. Střídačka není žádné selhání. Vyklizení pozice vytváří příležitost další aktivitě a střídání aktivních lidí brání rozvoji papalášských manýrů.

Sepsáno podle osvědčených doporučení z různých komunit, odkud se rekrutují Piráti.

Také k dispozici: PDF HTML TXT