Projekt

Obecné

Profil

Seznámení se s legislativou

Zastupitel je povinen se seznámit s pravidly pro výkon funkce. Toto není pouze zdvořilostní informace – je potřeba se s tím seznámit, udělat k tomu společné setkání a paragraf po paragrafu si níže citované zákony a dokumenty projít. Zejména by se měli všichni zastupitelé seznámit s následujícími dokumenty:

Dále by se zastupitelé měli seznámit s hlavními předpisy v rámci své gesce (např. stavební zákon pro územní plánování, zákon o finanční kontrole, zákon o registru smluv).

Také k dispozici: PDF HTML TXT