Projekt

Obecné

Profil

Jak vést Piráty

Praktická příručka pro krajské předsedy a koordinátory dobrovolníků

Vedení Pirátů na demonstraci proti ACTA

Vést v Pirátské straně ostatní je náročná výzva, ale stojí to za to. Je to podstatně těžší než pracovat ve středním managementu průměrné korporace. Je to ale vzrušující a docela prostě i zábava.

Největší výzvu představují neustálé žádosti o transparentnost a vliv na rozhodování z oblasti, kterou máte na starost, a schopnost zapojit všechny aktivisty do činnosti strany smysluplným způsobem. Vedení v Pirátské straně je společenská dovednost, a ne manažerská ani technická. Cílem je zajistit, abychom dosáhli našich politických cílů a přitom se všichni cítili dobře.

Především musíme při všech svých činnostech chránit dvě věci:

  • Cíle organizace. Chceme prosadit Pirátský program politikou a aktivismem. Veškerá naše činnost k tomu musí směřovat.
  • Energie organizace. Když na vás přijdou negativní pocity, strašně snadno ztratíte veškerou energii. Musíme neustále podporovat postoje typu „my to dokážeme“.

My, kteří jsme přijali povinnosti vedoucích, používáme k zachování těchto dvou hodnot následující prostředky:

Vedení příkladem

V každé organizaci všichni napodobují svoje lídry. Když na někoho křičím, šířím tím kulturu křičení na ostatní. Když ostatní podporuji a chválím za jejich činnost, šířím tím kulturu, že by se lidé měli navzájem podporovat a chválit. Proto děláme jen to druhé.

Pozitivní komunikace

Někdy je to těžké. Například když na fóru začneme diskutovat s někým, kdo se podle nás mýlí. Snadno pak nasadíme podrážděný tón a začneme mluvit povýšeně. Této hrozby si musíme být vědomi a musíme ji v sobě aktivně potlačovat. Všem lidem dotčeným naším rozhodováním projevujeme stejný respekt, jaký sami do budoucna potřebujeme jakožto respektovaní vůdci.

Sami rozhodujeme

Byla nám svěřena rozhodovací pravomoc za určitou část organizace, a my ji využíváme. Nebojíme se říct „Tohle rozhodnutí dělám já,“ protože naším jasným a výslovným úkolem je samostatně rozhodovat a za rozhodnutím si stát. Opakem by bylo dovolit všem kecat do všeho. Důležitá rozhodnutí pečlivě projednáváme a hlasování využíváme jako poslední záchranu.

Vedeme inspirováním, ne přikazováním

V hejnu byste nikomu neměli a ani nemůžete říkat, co má dělat. Místo toho lidi inspirujeme k velkolepým činům. Dáváme věci do pohybu tím, že nahlas oznámíme „Udělám X, protože tím podle mě dosáhneme Y. Když nás to bude dělat dostatečný počet, mohlo by se nám podařit Z. Takže bych při dělání X uvítal nějakou společnost,“ nebo něco podobného vlastními slovy.

Vítání a růst nováčků

Jedním z nejdůležitějších úkolů, který se od vedoucích očekává, je vítání a zaškolení nováčků, aby získali samostatnost. Měli by se naučit si zjišťovat si informace, komunikovat v našem prostředí a vědět, na koho se obrátit při vlastní aktivitě. Je to jako se semínkem: pokud má semínko pocit, že je v dobré půdě, zakoření a pak už roste samo. Průvodce nováčka by s každým nováčkem měl probrat, co umí, jak by se chtěl realizovat a co jsou vhodné aktivity.

Rozvíjíme své kolegy

Všem pomáháme, aby se rozvíjeli a zlepšovali jako aktivisté i jako vůdci. Nikdo se nerodí se schopností vést; je to naučená dovednost. Navzájem si pomáháme rozvíjet své dovednosti, dokonce i ve svých pozicích důstojníků a vůdců.

Delegujeme úkoly na Pirátské dobrovolníky

Politickou stranu není možné vystavět na jednotlivci. Jako vedoucí musíte jasně vymezit celou řadu potřebných pozicí a úkolů. Vůbec nevadí, pokud bude část z nich neobsazená. Velmi dobrým nástrojem na to je nástroj Redmine pro organizování úkolů na webu.

Vyzdvihujeme příkladné jedince

Veřejně i v soukromí co nejčastěji odměňujeme své kolegy za předvádění chování, které chceme podporovat. Zvláště pak aktivisty, kteří podporují své kolegy. Individuální genialitu chválíme a odměňujeme stejně jako pomáhání ostatním zazářit. Je to důležité.

Odměňujeme pozorností

Jakékoliv chování, které v organizaci upoutává pozornost, se posiluje. Proto se soustředíme a věnujeme pozornost dobrému chování, a zcela ignorujeme špatné chování, jak je to jen možné. Chválíme dobré a ignorujeme špatné (až na jednu výjimku níže).

Okamžitě se bouříme proti ponižování

Přestože máme obrovskou toleranci k chybám a špatnému úsudku, ani trochu netolerujeme, když někdo ponižuje své kolegy, ostatní aktivisty. Povýšená argumentace nebo jiné pokusy umlčet spoluaktivistu jsou naprosto nepřijatelné. Když na takové chování narazíme, okamžitě zakročíme a označíme ho za nepřijatelné. My ve vedoucích pozicích máme důležitý úkol zajistit, aby se ostatní ve svých rolích cítili bezpečně, a nepřipustit žádné šikanování.

Administrativa je pomůcka a ne cíl

Snažíme se co nejvíce omezit administrativní zátěž a činnost, a naopak upřednostňujeme aktivismus. Spadnout do nekonečného cyklu samovolné expanze byrokratických struktur je ohromně snadné, každou formální činnost nebo proces je třeba pravidelně zpochybňovat a vyhodnocovat, jak pomáhá aktivismu a kampaním navenek.

Vytváříme společenské vazby

Scházíme se a seznamujeme lidi. Společenské vazby – že se lidé scházejí, společně chodí na jídlo, na pivo nebo kávu – jsou tím, co z Pirátské strany dělá organizaci.

Tento dokument se s přibývajícími zkušenostmi průběžně upravuje. Nemůžete ho nikomu omlátit o hlavu, jen protože se některá část dá vyložit určitým způsobem: hlavní je myšlenka, a ne litera.

Také k dispozici: PDF HTML TXT