Projekt

Obecné

Profil

Jak napsat svodku

Svodky jsou krátké zprávy o činnosti určité Pirátské jednotky za určité období, zpravidla několik týdnů. Smyslem svodek je, abychom se navzájem informovali o tom nejdůležitějším, co jsme za pár týdnů udělali. Informace tak doputují od vedoucích k členům, ke zbytku strany a na vyšší úroveň vedení. Z vzájemné činnosti se můžeme inspirovat, můžeme kopírovat dobré věci a ušetříme tak čas a prostředky, můžeme to medializovat apod.

Krajská sdružení píšou svodku o své činnosti každý měsíc (nejlépe vždy po skončení měsíce). Orgány strany na celostátní úrovni píšou svodku každých čtrnáct dní (nejlépe vždy po skončení měsíce a v jeho polovině). Není důležité přesně dodržovat tyto lhůty, ale informovat o tom důležitém, co se zrovna děje.

Krajské předsednictvo vždy pověří jednu osobu tím, aby svodky psala. Tato osoba se snaží shromažďovat informace o tom, co Piráti v daném krajském sdružení významného udělali (např. vydali jsme tiskovou zprávu nebo vyšel o nás článek v novinách, uspořádali jsme demonstraci, spouštíme nábor členů, proběhly primární volby, zvolili jsme nové předsednictvo, aktualizovali jsme se web apod.).

Klíčovou schopností autora svodky je najít ty důležité věci. Může při tom procházet splněné úkoly nebo novinky na redmine, podívat se na vyšlé tiskové zprávy, na profil na facebooku, schválená rozhodnutí a do internetového fóra krajského sdružení apod. Svodka je pak krátký seznam odrážek, ve kterém jsou uvedeny jednou větou informace o tom, co se stalo, a hypertextový odkaz na podrobnosti. Svodka se vkládá do fóra Svodky, kde se také můžete inspirovat, jak svodka vypadá.

Také k dispozici: PDF HTML TXT