Projekt

Obecné

Profil

Jak fungujeme?

Pirátská strana stojí na třech pilířích, které jsou zhruba stejně důležité:

1. Hejno a samoorganizace v týmech

Hejno jsme my všichni – aktivisté a Pirátští dobrovolníci. Každý z nás svou aktivitou pomáhá společným cílům strany. Spontánní práce jednotlivců, kteří se sami navzájem organizují, je hlavním tahounem naší politiky. Každý Pirát se může obrátit na ostatní aktivisty na internetovém fóru anebo na chatu s dotazem, nápadem nebo vlastní akcí. Vedle toho se také pravidelně scházíme na krajských schůzích a na zasedání celostátního fóra (termíny akcí jsou na webu). Co je to hejno si můžeš přečíst v článku od zakladatele mezinárodního Pirátského hnutí Ricka Falkvinga. Jednotlivé specializované aktivity připravujeme v týmech. Tým může založit každý a organizovat si ho může, jak je libo (třeba přes facebook, přes internetové fórum, jen osobně apod.).

2. Jádro organizace

Volení představitelé vedou stranu a udržují její morálku a aktivitu, rozdělují vzácné zdroje, dělají rozhodnutí v zájmu efektivního formování veřejného mínění a jiné činnosti. Volení představitelé mají rozpočty, ze kterých vám můžou uhradit užitečné výdaje na aktivity (je dobré se domluvit předem). Oficiální žádost volenému představiteli lze zaslat přes podatelnu, anebo ho kontaktovat telefonem či e-mailem. Tým může být také pověřen k tomu, aby dělal nějakou oficiální aktivitu jménem Pirátů (např. volební štáb, právní tým apod.).

Práce celé organizace a všech dobrovolníků je rozdělena podle specializace a úrovně:

Celostátní vedení a krajská sdružení

Vize a strategie organizace se projednává v republikovém výboru. Piráti jsou také citliví na nespravedlnost a porušování pravidel, a proto zde dohlíží nezávislá kontrolní komise a spory rozhoduje rozhodčí komise:

Strategické řízení a kontrola dodržování právních předpisů na celostátní úrovni (dělba moci)

3. Přímá demokracie

Přímá demokracie dává legitimitu důležitým rozhodnutím, na kterých se nepodaří dohodnout ve všeobecné shodě, dává mantinely vedoucím a udržuje jednotu a demokratický charakter strany. V každém kraji máme krajské fórum a všichni členové strany dohromady tvoří celostátní fórum. Krajské fórum volí krajské předsednictvo a celostátní fórum volí republikové předsednictvo a vedoucí mediálního, administrativního, finančního, zahraničního, technického a personální odboru. Ani s přímou demokracií se to však nesmí přehánět, jinak paralyzuje chod strany.

Také k dispozici: PDF HTML TXT