Projekt

Obecné

Profil

Administrace Redmine

Toto je návod pro projektové vedoucí a správce redmine.

Co chceme od redmine

Evidovat informace o tom,

  • kdo co obvykle dělá, aby nováček podle jednoduché tabulky věděl, na koho se má obrátit (organizační struktura),
  • kdo má přidělen jaký úkol, aby mohl tento člověk
  • Evidovat informace o tom, kdo strávil na kterém úkolu kolik času
  • Evidovat informace o čase strávené na určitém úkolu nebo určitým druhem práce

Jak některé funkcionality fungují

  • Podúkol – podúkoly jsou části úkolu, podle kterých se automaticky počítá míra, ve které byl daný úkol splněn

Také k dispozici: PDF HTML TXT