Projekt

Obecné

Profil

Plán

Plnění úkolů ze zasedání PKS

otevřený

100%

35 úkolů   (35 uzavřených — 0 otevřených)