Projekt

Obecné

Profil

Návod na Pirátské listy

Co všechno je nutné nebo užitečné udělat pro přípravu, vydání a distribuci cca 50 000 ks Pirátských listů.

Návrh pro příští vydání:

 • Celostátní vydání v dubnu 2017. Začít s volební kampaní jako první, budeme vidět. Noviny vydat 1. dubna - "Piráti chtějí do sněmovny, to není Apríl"
 • Před volbami minimálně jedny celostátní noviny, upřesní volební štáb
 • Na základě hodnocení krajů se uvažuji o krajských verzích

Rozdávání Pirátských listů

Tento návod je určen vedoucímu týmu, který by měl mezi ostatní členy týmu rozdělit úkoly tak, aby věděli, co kdy mají stihnout.

Členové týmu si nemusí studovat celý návod, stačí, když si přečtou pouze tu část návodu (stránku), která je pro ně určena.

Vedoucí týmu je ten, kdo si bere projekt jako celek na starosti a v případě sporů o něm rozhoduje.

1. Plánování

zodpovídá vedoucí týmu

 • Vedoucí týmu svolá plánovací poradu s cílem sestavit tým a připravit plán projektu
 • Na poradě společně posoudí, zda má projekt šanci na úspěch
 • Pokud ano, tým připraví plán projektu podle základu novin nebo-li šablony a vedoucí týmu rozdělí role a úkoly (viz níže) a projekt publikuje na fóru a jako úkol na redmine
 • Zacílení na voliče - zpracování rešerší, co zajímá lidi, kterým je to určené?
 • Pokud rozdáváme u MHD, necílíme na automobilisty apod.
 • Zejména u celostátních novin uspořádat panelovou diskuzi nezvávislých nezasvěcených lidí pro získání zpětné vazby
 • Projít si zpětnou vazbu na starší vydání novin typu "Je to zajímavé, nudné, tomuhle nerozumím, málo obrázků, tohle bych ani nečetl...
 • Připravit základ novin nebo-li šablonu

 • Výstupy: sestavený tým, publikovaný plán projektu, připravený základ novin

2. Schvalování projektu

zodpovídá administrátor

 • Bezprostředně po odsouhlasení projektového plánu zahájí administrátor kroky k jeho formálnímu schválení podle návodu
 • Zejména je potřeba zajistit souhlasná stanoviska v rámci Pirástké strany, realizovat výběrová řízení a uzavřít smlouvy s dodavateli
 • Také koordinátor dobrovolníků zahájí nábor dobrovolníků pro tvorbu obsahu i následnou distribuci
 • V tuto chvíli spolupracujeme s dvěma tiskárnami, které dodávají hotové noviny, proto je nutné předem počítat s časovou rezervou na komunikaci s nimi
 • HARMONOGRAM a dodržování všech termínů je základem úspěšného dokončení projektu
 • Výstupy: domluvení dobrovolníci, schválený projekt, vyhlášené výběrové řízení, podepsané smlouvy

3. Vytvoření obsahu

zodpovídá šéfredaktor

 • Vedoucí projektu svolá schůzku k obsahu Pirátských listů - tento krok se částečně kryje s bodem Plánování
 • Šéfredaktor a další členové týmu na schůzce navrhnou vyvážený a poutavý obsah Pirátských listů - výsledkem je základu novin
 • Šéfredaktor rozvrhne rozložení textů, obrázků a infografiky podle stránek, určí autora a počet znaků článku (dále jen rozpis)
 • Autoři dodávají články a fotografie v tiskové kvalitě (tj. dostatečná velikost alespoň 1 MB a rozlišení 300 dpi), případně další grafické podklady dle dohody
 • Šéfredaktor přijímá autorské články, fotografie a jiný obsah a zkontroluje, že odpovídá rozpisu (zejména délka)
 • Šéfredaktor uchovává aktuální verze článků na jednom místě, dává je průběžně k jazykové a stylistické korektuře
 • Šéfredaktor odešle sazečovi připravené články, obrázky, infografiku a případné další obsah
 • Klíčové pro úspěch je kázeň všech autorů pokud jde o rozsah článků a dodržování termínů
 • Výstupy: Napsané a zkorigované články, dohledané obrázky a jiný obsah v publikační kvalitě

4. Sazba novin

zodpovídá sazeč a šéfredaktor

 • Sazeč se v dostatečném předstihu seznámí se základ novin-šablonou a se Scribusem
 • Sazeč průběžně odesílá náhledy hotových stran šéfredaktorovi a zapracovává připomínky
 • Šéfredaktor vytiskne náhledy Pirátských listů v odpovídající velikosti A3 a zajistí závěrečnou korekturu
 • Šéfredaktor dá po kontrole pokyn k tisku
 • Sazeč připraví pdf ve verzi pro tiskárnu, kterou odešle do tiskárny a zajistí její bezchybné vytištění, a dále online verzi Pirátských listů
 • Výstupy: tisková verze Pirátských listů odeslaná do tiskárny a online verze

5. Distribuce

zodpovídá koordinátor dobrovolníků

 • Koordinátor dobrovolníků v dostatečném předstihu zajistí co nejvíce dobrovolníků na rozdávání Pirátských listů a jejich rozvoz
 • Koordinátor dobrovolníků si předem připraví dokumenty k zaznamenávání informací o rozdávání a kamelotech
 • Koordinátor dobrovolníků zaškolí rozdavače Pirátských listů
 • Koordinátor dobrovolníků zajišťuje dobrovolníky pro vykládku Plistů, dovážku novin na rozdávání a koordinuje posádky kamelotů
 • Výstupy: Rozdání všech výtisků Pirátských listů

6. Závěr

 • Koordinátor dobrovolníků po rozdání všech novin (nebo aspoň skoro všech) uspořádá párty, kde to celý tým pořádně oslaví! :)
 • Vedoucí projektu sepíše postřehy z tvorby a rozdávání Pirátských listů, případně doplní či upraví tento návod
 • zeptat se Franty Kopřivy, dělali cílený roznos do oblastí, zjistit, zda je statisticky větší rozdíl, než jinde, něco podobného dělal Lukáš Bartoň
 • Výstupy: Závěrečná párty a zpráva vedoucího projektu pro předsednictvo

7. Zpětná vazba

zodpovídá vedoucí týmu

 • Získat zpětnou vazbu na starší vydání novin typu "Je to zajímavé, nudné, tomuhle nerozumím, málo obrázků, tohle bych ani nečetl...
 • Upřesnit si cílovou skupinu: jaké lidi chceme získávat následně si najít respondenty v těchto skupinách pro získání zpětné vazby
 • Cílovou skupinou jsou čtenáři 40+
 • Uspořádat panelovou diskuzi cca 40 účastníků k hodnocení testující předchozích vydání
 • Využít další možnosti: například v dalším vydání celostáních Pirátských listů zveřejnit anketu a současně stejnou anketu uspořádat i na webu pirati.cz

Také k dispozici: PDF HTML TXT