Projekt

Obecné

Profil

Plán

Praha 12 - Moderní město

otevřený

46%

5 úkolů   (0 uzavřených — 5 otevřených)

Praha 12 - Otevřená radnice

otevřený

Praha 12 - Územní rozvoj, bydlení a sociální služby

otevřený

50%

8 úkolů   (0 uzavřených — 8 otevřených)

Praha 12 - Školství, sport a volný čas

otevřený

28%

5 úkolů   (0 uzavřených — 5 otevřených)

Praha 12 - Životní prostředí

otevřený

65%

8 úkolů   (0 uzavřených — 8 otevřených)