Projekt

Obecné

Profil

Agile board

Filtry

Použít Smazat

The board was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (500)

Nový (368)V řešení (diskutuje se) (378)Řešit později (32)Čeká se na podatele (1)Čeká se na řešitele (2)Čeká se na 3.osobu (6)1.čtení (sn.t.) (0)

Dlouhodobý úkol #2003

Vlasta: Vlastní noviny

Olga Richterová

Dlouhodobý úkol #2004

Vlasta: Watchdog radnice

Olga Richterová

Dlouhodobý úkol #2018

Pirátská činnost

Olga Richterová

Dlouhodobý úkol #2035

Vlasta: Web

Olga Richterová

Dlouhodobý úkol #2379

Vlasta: Majetek úřadu

Olga Richterová

Dlouhodobý úkol #2440

Sebevzdělávání

Olga Richterová

Dlouhodobý úkol #2659

Vlasta: newsletter

Kateřina Bujárková

Dlouhodobý úkol #2800

Rozvoj města - investice - čtvrti

Úkol #5422

Garant ŽP

Úkol #5427

Petice

Úkol #6839

Praha 1

Úkol #8595

velká Praha 9

Programový cíl #19308

Strategický rozvoj

Programový cíl #19316

Přívětivé úřady

Programový cíl #19318

Vzdělávání

Programový cíl #19322

Parkování

Programový cíl #19324

Čisté město

Programový cíl #19326

Nakládání s odpadem

Programový cíl #19328

Městská zeleň a voda

Programový cíl #19330

Transparence

Programový cíl #23418

Podpoříme sázení stromů

Programový cíl #23428

Rozšíříme možnosti recyklace

Programový cíl #23430

Recyklace kovu

Programový cíl #23432

Recyklace bio odpadu

Programový cíl #23434

Recyklace nápojových kartonů

Programový cíl #23442

Zvýšení dostupnosti sáčků

Programový cíl #23444

Navýšení počtu zdrojů vody pro psy

Programový cíl #23454

Podpoříme moderní vzdělávání

Programový cíl #23458

Snadné objednání na úřad

Programový cíl #23462

Rozšíření pracovní doby

Podání #43396

Mrtve linky

Podání #34066

Podpora integrace cizinců

Podání #34067

Zaslání výsledků MAP II

Podání #34089

Vaření pro veřejnost

Programový cíl #28514

Jihoměstský kalendář kulturních a společenských akcí

f~pha_praha11:p

Programový cíl #28516

Nové kulturní centrum na Jižním Městě

f~pha_praha11:p

Programový cíl #28518

Kultura pro lidi

f~pha_praha11:p

Programový cíl #28520

Umělecká díla do veřejných prostor a jejich inventarizace

f~pha_praha11:p

Programový cíl #28522

Podpora mimorozpočtových kulturních projektů

f~pha_praha11:p

Programový cíl #28526

Veřejné koupaliště na Jižním Městě

f~pha_praha11:p

Programový cíl #28528

Nová venkovní sportoviště

f~pha_praha11:p

Programový cíl #28530

Plochy pro aktivní i pasivní odpočinek

f~pha_praha11:p

Programový cíl #28524

Finanční podpora mimoškolních sportovních aktivit

f~pha_praha11:p

Návrh #32158

Nesoutěživé soutěže

Programový cíl #29269

Podpora parkovacího domu P+R Opatov

Programový cíl #28504

Podpora sdílených kol

Martin Duška

Programový cíl #28536

Volnočasové aktivity pro všechny

f~pha_praha11:p

Programový cíl #28540

Řešení příčin i důsledků bezdomovectví

f~pha_praha11:p

Programový cíl #28544

Otevření diskuse o vzniku nemocnice na Jižním Městě

f~pha_praha11:p

Programový cíl #28538

Zapojení seniorů do rozhodování

f~pha_praha11:p

Programový cíl #28542

Rozšíření specializací lékařské péče na Praze 11

f~pha_praha11:p

Úkol #31850

Interlov

Josef Kocourek

Programový cíl #28490

Výstavba parkovacího domu

Martin Duška

Programový cíl #28492

Záchytná parkoviště

Martin Duška

Programový cíl #28502

Bezpečnost pro cyklisty

Martin Duška

Úkol #38998

K+R u škol

Martin Duška

Úkol #1380

Web Prahy 7

Úkol #2001

Praha 7

Úkol #2002

Praha 10

Dlouhodobý úkol #2020

VLASTA

Olga Richterová

Úkol #2420

Praha 6

Viktor Mahrik

Úkol #2966

Digitalizace úřadu

Dlouhodobý úkol #3807

Praha 11

Dlouhodobý úkol #5314

Celorepubliková agenda

Olga Richterová

Úkol #5315

Kotelny na Praze 10

Úkol #5921

Praha 3

Dlouhodobý úkol #17542

Nakládání s odpadem

Dlouhodobý úkol #17538

Transparence

pavel musil

Dlouhodobý úkol #17540

Městská zeleň a voda

Dlouhodobý úkol #17550

Čisté město

Dlouhodobý úkol #17552

Parkování

Dlouhodobý úkol #17554

Vzdělávání

Dlouhodobý úkol #17556

Přívětivé úřady

Dlouhodobý úkol #17562

Strategický rozvoj

Dlouhodobý úkol #22512

Péče o veřejnou zeleň

Jana Belecova

Dlouhodobý úkol #31538

Práce mediální spojky MS P4

Dlouhodobý úkol #29095

5. CESTOVNÍ RUCH

Pavel Nazarský

Úkol #29135

Úřad do domu

Dlouhodobý úkol #29409

9. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Tomáš Vích

Dlouhodobý úkol #29423

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Tomáš Vích

Dlouhodobý úkol #26664

11. Doprava

Ivan Mikoláš

Dlouhodobý úkol #26672

10. Komunikace radnice

Petr Beneš

Dlouhodobý úkol #26680

9. Relaxační prostory

Jana Komrsková

Dlouhodobý úkol #26686

1. Školství

Pavel Hájek

Dlouhodobý úkol #26704

2. Sport

Jana Komrsková

Dlouhodobý úkol #26712

3. Územní rozvoj

Pavel Hájek

Dlouhodobý úkol #26740

5. Majetek MČ

Petr Beneš

Dlouhodobý úkol #26748

6. Hospodaření MČ

Petr Beneš

Dlouhodobý úkol #26692

8. Kultura

Michal Kočí

Dlouhodobý úkol #28113

Školství

Zuzana Ujhelyiová

Dlouhodobý úkol #28135

Doprava

Martin Duška

Dlouhodobý úkol #28141

Bydlení

Jiří Dohnal

Dlouhodobý úkol #28143

Zdravotnictví

Jan Mejsnar

Dlouhodobý úkol #28137

Sociální služby

Jan Mejsnar

Dlouhodobý úkol #28147

Kultura, sport a volný čas

Jiří Dohnal

Dlouhodobý úkol #28145

Bezpečnost

Jiří Dohnal

Dlouhodobý úkol #28139

Územní rozvoj

Josef Kocourek

Programový cíl #28484

Podpora tramvajové trati

Martin Duška

Programový cíl #28165

Zdravé stravování

Zuzana Ujhelyiová

Programový cíl #28486

Renovace stanic metra

Martin Duška

Programový cíl #28153

Prevence šikany

Zuzana Ujhelyiová

Dlouhodobý úkol #27791

1. Bezpečnost

Dlouhodobý úkol #27817

2. Doprava

Dlouhodobý úkol #27875

3. Kultura

Dlouhodobý úkol #27929

5. Sociální program a zdravotnictví

Úkol #27947

Pomoc lidem bez domova

Dlouhodobý úkol #27957

6. Vzdělávání a podpora podnikání

Dlouhodobý úkol #29093

4. BEZPEČNOST a POŘÁDEK

Pavel Nazarský