Projekt

Obecné

Profil

Agile board

Filtry

Použít Smazat

The board was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (500)

Nový (366)V řešení (diskutuje se) (448)Řešit později (32)Čeká se na podatele (1)Čeká se na řešitele (3)Čeká se na 3.osobu (5)1.čtení (sn.t.) (0)

Programový cíl #23462

Rozšíření pracovní doby

Programový cíl #23458

Snadné objednání na úřad

Programový cíl #23454

Podpoříme moderní vzdělávání

Programový cíl #23444

Navýšení počtu zdrojů vody pro psy

Programový cíl #23442

Zvýšení dostupnosti sáčků

Programový cíl #23434

Recyklace nápojových kartonů

Programový cíl #23432

Recyklace bio odpadu

Programový cíl #23430

Recyklace kovu

Programový cíl #23428

Rozšíříme možnosti recyklace

Programový cíl #23418

Podpoříme sázení stromů

Programový cíl #19330

Transparence

Programový cíl #19328

Městská zeleň a voda

Programový cíl #19326

Nakládání s odpadem

Programový cíl #19324

Čisté město

Programový cíl #19322

Parkování

Programový cíl #19318

Vzdělávání

Programový cíl #19316

Přívětivé úřady

Programový cíl #19308

Strategický rozvoj

Úkol #8595

velká Praha 9

Úkol #6839

Praha 1

Úkol #5427

Petice

Úkol #5422

Garant ŽP

Dlouhodobý úkol #2800

Rozvoj města - investice - čtvrti

Úkol #30100

Prevence kriminality

Úkol #30092

Regulace hazardu

Návrh #32158

Nesoutěživé soutěže

Programový cíl #28524

Finanční podpora mimoškolních sportovních aktivit

f~pha_praha11:p

Programový cíl #28542

Rozšíření specializací lékařské péče na Praze 11

f~pha_praha11:p

Programový cíl #28544

Otevření diskuse o vzniku nemocnice na Jižním Městě

f~pha_praha11:p

Programový cíl #28538

Zapojení seniorů do rozhodování

f~pha_praha11:p

Programový cíl #28540

Řešení příčin i důsledků bezdomovectví

f~pha_praha11:p

Programový cíl #28536

Volnočasové aktivity pro všechny

f~pha_praha11:p

Úkol #31869

Cyklopruhy

Martin Duska

Dlouhodobý úkol #2659

Vlasta: newsletter

Kateřina Bujárková

Dlouhodobý úkol #2440

Sebevzdělávání

Olga Richterová

Dlouhodobý úkol #2379

Vlasta: Majetek úřadu

Olga Richterová

Dlouhodobý úkol #27791

1. Bezpečnost

Dlouhodobý úkol #22512

Péče o veřejnou zeleň

Jana Belecova

Dlouhodobý úkol #17562

Strategický rozvoj

Dlouhodobý úkol #17556

Přívětivé úřady

Dlouhodobý úkol #29423

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Tomáš Vích

Dlouhodobý úkol #29409

9. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Tomáš Vích

Dlouhodobý úkol #27929

5. Sociální program a zdravotnictví

Dlouhodobý úkol #27875

3. Kultura

Dlouhodobý úkol #27817

2. Doprava

Úkol #5921

Praha 3

Úkol #5315

Kotelny na Praze 10

Dlouhodobý úkol #5314

Celorepubliková agenda

Olga Richterová

Dlouhodobý úkol #3807

Praha 11

Úkol #2966

Digitalizace úřadu

Dlouhodobý úkol #2780

Zasedání zastupitelstva Prahy 12

Úkol #29135

Úřad do domu

Dlouhodobý úkol #29095

5. CESTOVNÍ RUCH

Pavel Nazarský

Dlouhodobý úkol #31273

5. Otevřená radnice

Adam Rut

Dlouhodobý úkol #31293

2. Územní rozvoj a výstavba

Milan Kryl

Dlouhodobý úkol #31292

4. Životní prostředí

Linda Neubergová

Dlouhodobý úkol #31291

1. Strategický plán rozvoje

Daniel Mazur

Dlouhodobý úkol #31276

Průhledné granty a dotace

Daniel Mazur

Dlouhodobý úkol #31295

6. Sociální věci

Linda Neubergová

Dlouhodobý úkol #27897

4. Otevřená radnice

Dlouhodobý úkol #27957

6. Vzdělávání a podpora podnikání

Úkol #27947

Pomoc lidem bez domova

Programový cíl #28165

Zdravé stravování

Zuzana Ujhelyiová

Dlouhodobý úkol #28113

Školství

Zuzana Ujhelyiová

Programový cíl #28153

Prevence šikany

Zuzana Ujhelyiová

Dlouhodobý úkol #28137

Sociální služby

Jan Mejsnar

Dlouhodobý úkol #28143

Zdravotnictví

Jan Mejsnar

Dlouhodobý úkol #28145

Bezpečnost

Jiří Dohnal

Dlouhodobý úkol #28147

Kultura, sport a volný čas

Jiří Dohnal

Dlouhodobý úkol #30036

3. Plynulá doprava

Ondřej Kališ

Dlouhodobý úkol #28203

2. Bydlení a územní rozvoj

Ivo Slávka

Dlouhodobý úkol #28305

6. Bezpečnost

Jan Kolator

Úkol #2420

Praha 6

Viktor Mahrik

Dlouhodobý úkol #29093

4. BEZPEČNOST a POŘÁDEK

Pavel Nazarský

Úkol #2779

Praha 12