Projekt

Obecné

Profil

Agile board

Filtry

Full screen Použít Smazat

The board was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (500)

Nový (423)V řešení (diskutuje se) (642)Řešit později (36)Čeká se na podatele (3)Čeká se na řešitele (4)Čeká se na 3.osobu (5)1.čtení (sn.t.) (0)

Programový cíl #19308

Strategický rozvoj

Programový cíl #19316

Přívětivé úřady

Programový cíl #19318

Vzdělávání

Programový cíl #19322

Parkování

Programový cíl #19324

Čisté město

Programový cíl #19326

Nakládání s odpadem

Programový cíl #19328

Městská zeleň a voda

Programový cíl #19330

Transparence

Programový cíl #23418

Podpoříme sázení stromů

Programový cíl #23428

Rozšíříme možnosti recyklace

Programový cíl #23430

Recyklace kovu

Programový cíl #23432

Recyklace bio odpadu

Programový cíl #23434

Recyklace nápojových kartonů

Programový cíl #23442

Zvýšení dostupnosti sáčků

Programový cíl #23444

Navýšení počtu zdrojů vody pro psy

Programový cíl #23454

Podpoříme moderní vzdělávání

Programový cíl #23458

Snadné objednání na úřad

Programový cíl #23462

Rozšíření pracovní doby

Programový cíl #24740

Participativní rozpočet

Úkol #30092

Regulace hazardu

Úkol #30100

Prevence kriminality

Úkol #30116

Vývoz odpadu

Úkol #30120

Sousedské akce

Úkol #30126

Živá Devítka

Návrh #32158

Nesoutěživé soutěže

Programový cíl #29269

Podpora parkovacího domu P+R Opatov

Úkol #31850

Interlov

Josef Kocourek

Podání #34067

Zaslání výsledků MAP II

Podání #34066

Podpora integrace cizinců

Podání #34089

Vaření pro veřejnost

Dlouhodobý úkol #2659

Vlasta: newsletter

Kateřina Bujárková

Úkol #1380

Web Prahy 7

Dlouhodobý úkol #14811

Uvedení do provozu objektu Šatovka

Dlouhodobý úkol #14817

Navýšení participativního rozpočtu

Dlouhodobý úkol #14819

Obnovení investičního odboru radnice

Dlouhodobý úkol #17542

Nakládání s odpadem

Dlouhodobý úkol #17540

Městská zeleň a voda

Dlouhodobý úkol #17550

Čisté město

Dlouhodobý úkol #17552

Parkování

Dlouhodobý úkol #17554

Vzdělávání

Dlouhodobý úkol #17556

Přívětivé úřady

Dlouhodobý úkol #17562

Strategický rozvoj

Dlouhodobý úkol #20193

Obsadit předsedu příslušné komise

Úkol #22392

článek

Dlouhodobý úkol #27791

1. Bezpečnost

Dlouhodobý úkol #27817

2. Doprava

Dlouhodobý úkol #27875

3. Kultura

Dlouhodobý úkol #27929

5. Sociální program a zdravotnictví

Úkol #27947

Pomoc lidem bez domova

Dlouhodobý úkol #27957

6. Vzdělávání a podpora podnikání

Dlouhodobý úkol #28139

Územní rozvoj

Josef Kocourek

Úkol #29135

Úřad do domu

Úkol #33437

Portál Pražana

Úkol #33438

City Vizor

Úkol #33439

Open Data

Úkol #33441

Komunikace s občany

Úkol #33447

Portál Pražana

Úkol #33451

Informační centra

Dlouhodobý úkol #27897

4. Otevřená radnice

Programový cíl #20147

Obnovíme naučné stezky

Jiří Brůžek

Dlouhodobý úkol #22512

Péče o veřejnou zeleň

Jana Belecova

Dlouhodobý úkol #25536

Strategické plánování

Jana Belecova

Dlouhodobý úkol #28203

2. Bydlení a územní rozvoj

Ivo Slávka

Dlouhodobý úkol #25504

Kultura a cestovní ruch

Jana Belecova

Dlouhodobý úkol #28243

4. Doprava

Michal Novak