Psaní zápisů z jednání

Příprava na jednání

Jednání klubu 14. března 2016
------

Seznam přítomných:

Program jednání:

- Kontrola z předchozího jednání (předsedající) 
- Mediaplán (předsedající)

## Kontrola z předchozího jednání
https://redmine.pirati.cz/issues/2590#note-10 

## Mediaplán
Vedeno v samostatném padu.

Psaní zápisu

Odsouhlasení zápisu a provedení závěrů z jednání

Export na internetové fórum