Projekt

Obecné

Profil

Kalendáře

Do kalendáře má přístup jakýkoliv důvěryhodný člen, zejména po seznámení se s touto metodikou

Sdružení Piráti Praha

 • slouží pro širokou veřejnost a členy, je veřejně zde
 • dávají se do něho pouze akce, na které zveme všechny občany a členy, a které chceme prezentovat na titulní stránce webu, např.: krajské schůze, zastupitelská úterý, výjezdní akce s občany, mítinky, tiskové konference, veřejné hodiny jógy, republikový výbor, celokrajské akce apod.
 • do tohoto kalendáře nepatří akce, které nejsou reálně přitažlivé pro veřejnost (např. individuální studium angličtiny), ty mohou být např. v kalendáři Pirátského centra

Kalendář Pirátského centra

 • sále s činností krajského sdružení souvisí kalendář Pirátského centra, který slouží k evidenci a naplánování využití našeho sálu v Řehořově ulici,
 • spravuje ho zveřejňovač

Zajímavé akce v Praze

 • kalendář zajímavých akcí souvisejících s pražskými Piráty.
 • je veřejný a zobrazitelný zde
 • spravuje ho Mikuláš Ferjenčík a navrhovat události do něho lze v tomto fóru
 • cílem je pražské Piráty informovat o našich akcích, aby na ně šli a navázali kontakt

Pracovní kalendáře členů

 • členové si píší své osobní schůzky nebo schůzky s ostatními členy, osobní mediální výstupy apod.
 • je neveřejný a zobrazitelný pouze pověřené osobě za účelem hledání volných termínů; pověřená osoba je zde vázána mlčenlivostí
 • členové si navzájem zasílají pozvánku na danou akci, pokud se jí má účastnit také jiný člen nebo někdo další
 • akci zpravidla zakládá a zve na ni ten, kdo se o ní první dozví, není-li jiné dohody
 • členové si píší svoje vlastní záležitosti, které nechtějí nijak dále sdílet, jako soukromé
 • je potřeba v pozvánce uvádět email přímo provázaný s gmailem (ideálně gmail), např. pirátský nedovolí přímé připojení k eventu.

Další kalendáře

 • Kalendáře klubu
 • Kalendáře lidí z jednotlivých městských částí (jeden kalendář pro fungování každé městské části/místního sdružení)

Také k dispozici: PDF HTML TXT