Projekt

Obecné

Profil

Agile board

Filtry

Použít Smazat

The board was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (500)

Nový (506)V řešení (diskutuje se) (549)Řešit později (33)Čeká se na podatele (1)Čeká se na řešitele (3)Čeká se na 3.osobu (8)1.čtení (sn.t.) (0)

Úkol #36529

Pohotovost

Jitka Černá

Programový cíl #28490

Výstavba parkovacího domu

Martin Duska

Návrh #36946

Usnesení PMS 10/2021

Návrh #36948

Usnesení PMS 12/2021

Úkol #30116

Vývoz odpadu

Úkol #30120

Sousedské akce

Úkol #30126

Živá Devítka

Úkol #30877

Paluba: Stoly

Úkol #30092

Regulace hazardu

Úkol #30100

Prevence kriminality

Programový cíl #29269

Podpora parkovacího domu P+R Opatov

Programový cíl #28504

Podpora sdílených kol

Martin Duska

Programový cíl #28540

Řešení příčin i důsledků bezdomovectví

f~pha_praha11:p

Programový cíl #28536

Volnočasové aktivity pro všechny

f~pha_praha11:p

Úkol #31869

Cyklopruhy

Martin Duska

Programový cíl #28544

Otevření diskuse o vzniku nemocnice na Jižním Městě

f~pha_praha11:p

Programový cíl #28538

Zapojení seniorů do rozhodování

f~pha_praha11:p

Programový cíl #28542

Rozšíření specializací lékařské péče na Praze 11

f~pha_praha11:p

Úkol #31850

Interlov

Josef Kocourek

Dlouhodobý úkol #2003

Vlasta: Vlastní noviny

Olga Richterová

Dlouhodobý úkol #2004

Vlasta: Watchdog radnice

Olga Richterová

Dlouhodobý úkol #2018

Pirátská činnost

Olga Richterová

Dlouhodobý úkol #2035

Vlasta: Web

Olga Richterová

Dlouhodobý úkol #2379

Vlasta: Majetek úřadu

Olga Richterová

Dlouhodobý úkol #2440

Sebevzdělávání

Olga Richterová

Dlouhodobý úkol #33140

Město vstřícné k cyklistům

Milan Kryl

Dlouhodobý úkol #33131

9. Sport

Karel Bauer

Dlouhodobý úkol #31293

2. Územní rozvoj a výstavba

Milan Kryl

Dlouhodobý úkol #32980

Zápisy z jednání PKS

Jitka Černá

Dlouhodobý úkol #24516

P+R Černý most 3

Ladislav Kos

Dlouhodobý úkol #31292

4. Životní prostředí

Linda Neubergová

Dlouhodobý úkol #31273

5. Otevřená radnice

Adam Rut

Dlouhodobý úkol #31276

Průhledné granty a dotace

Daniel Mazur

Dlouhodobý úkol #30060

5. Bezpečné město

Ilona Chromová

Programový cíl #28484

Podpora tramvajové trati

Martin Duska

Programový cíl #28165

Zdravé stravování

Zuzana Ujhelyiová

Dlouhodobý úkol #27785

7. Doprava a bezpečnost

Tomáš Murňák

Dlouhodobý úkol #27791

1. Bezpečnost

Dlouhodobý úkol #27817

2. Doprava

Dlouhodobý úkol #26162

Vedení týmu KoKS

Michal Hrib

Dlouhodobý úkol #26692

8. Kultura

Michal Koci

Dlouhodobý úkol #26672

10. Komunikace radnice

Petr Beneš

Dlouhodobý úkol #26664

11. Doprava

Ivan Mikoláš

Dlouhodobý úkol #26680

9. Relaxační prostory

Jana Komrskova

Dlouhodobý úkol #27477

Úkoly PO

Úkol #29135

Úřad do domu

Dlouhodobý úkol #32997

Sebevzdělávání

Dlouhodobý úkol #29409

9. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Tomáš Vích

Dlouhodobý úkol #36664

provoz, prani a stiznosti PiCe 06/2021

Dlouhodobý úkol #36865

provoz, prani a stiznosti PiCe 07/2021

Dlouhodobý úkol #37093

provoz, prani a stiznosti PiCe 08/2021

Dlouhodobý úkol #27479

Kampaň

Úkol #33438

City Vizor

Martin Duska

Úkol #33439

Open Data

Martin Duska

Dlouhodobý úkol #27897

4. Otevřená radnice

Dlouhodobý úkol #30036

3. Plynulá doprava

Ondřej Kališ

Dlouhodobý úkol #29423

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Tomáš Vích

Dlouhodobý úkol #29996

1. Udržitelný rozvoj

Petr Karel

Dlouhodobý úkol #31707

Řešení dětské obezity

Eva Horáková

Úkol #1380

Web Prahy 7

Úkol #2001

Praha 7

Úkol #2002

Praha 10

Dlouhodobý úkol #2020

VLASTA

Olga Richterová

Úkol #2420

Praha 6

Viktor Mahrik

Dlouhodobý úkol #23551

Správa PiCe