Projekt

Obecné

Profil

Agile board

Filtry

Full screen Použít Smazat

Nový (138)V řešení (diskutuje se) (56)Řešit později (2)Čeká se na podatele (5)Čeká se na řešitele (1)Čeká se na 3.osobu (2)1.čtení (sn.t.) (0)

Dlouhodobý úkol #3050

Vedení krajského sdružení

Dlouhodobý úkol #3053

Schůze krajského fóra

Dlouhodobý úkol #3054

Správa webových stránek

Dlouhodobý úkol #3055

Rozpočtování peněz

Dlouhodobý úkol #3057

Zakládání místních sdružení

Dlouhodobý úkol #3058

Volební kampaň

Dlouhodobý úkol #3060

Objíždění kraje

Dlouhodobý úkol #3061

Propagační materiály

Dlouhodobý úkol #3062

Místní akce

Dlouhodobý úkol #3063

Setkání volebního štábu

Dlouhodobý úkol #3068

Volební spolupráce

Dlouhodobý úkol #5004

volební štáb

Dlouhodobý úkol #5006

mediální výstupy

Zbynek Konvicka

Dlouhodobý úkol #5128

zpravodaj JčK

Klára Bidařová

Dlouhodobý úkol #5179

komunikace v rámci kraje

Dlouhodobý úkol #8471

sebevzdělávání

Klára Bidařová

Dlouhodobý úkol #12931

Růst MS a okolí

Josef Špak

Naše žádost #19591

Posílení rozpočtu PirateFestu

Úkol #15876

Intranet

Josef Špak

Programový cíl #18780

Společně otevřeme město

Programový cíl #18782

Město pro život

Programový cíl #18784

Budějovice pro všechny generace

PSP - střednědobý cíl #18812

Konec trafik a feudálních praktik

PSP - střednědobý cíl #18794

Prosazení participativního rozpočtu

Lukas Mares

PSP - střednědobý cíl #19148

Kompetentní úředníci vítáni

PSP - střednědobý cíl #19150

Otevřená jednání rady a komisí

PSP - střednědobý cíl #19152

Naučíme město informovat občany

PSP - střednědobý cíl #19154

Skutečně transparentní rozpočet

PSP - střednědobý cíl #19162

Transparentní městské firmy

PSP - střednědobý cíl #19164

Transparentní dotace

PSP - střednědobý cíl #19168

Digitální identita občana

PSP - střednědobý cíl #19170

Otevřená data

PSP - střednědobý cíl #19172

IT konzultant pro občany

PSP - střednědobý cíl #19174

Svobodný software

PSP - střednědobý cíl #19184

Samosprávné městské části

PSP - střednědobý cíl #19186

Rozšíření o okolní obce

PSP - střednědobý cíl #19188

Městský architekt, územní plánování

PSP - střednědobý cíl #19190

Ochrana a rozvoj rekreačních území

PSP - střednědobý cíl #19192

Vodní toky a jejich okolí

PSP - střednědobý cíl #19196

Kvalitní odborná péče o zeleň

PSP - střednědobý cíl #19198

Lepší zázemí

PSP - střednědobý cíl #19200

Modernější osvětlení

PSP - střednědobý cíl #19202

Otevřené architektonické soutěže

PSP - střednědobý cíl #19204

Ozelenění náměstí

PSP - střednědobý cíl #19206

Oživení přirozených místních center

PSP - střednědobý cíl #19208

Rekonstrukce kulturních domů

PSP - střednědobý cíl #19210

NE bourání Sportovní haly

PSP - střednědobý cíl #19212

Transparentní podpora sportů

PSP - střednědobý cíl #19214

Evidence veřejných sportovišť

PSP - střednědobý cíl #19216

Kvalitní podnikatelské prostředí

PSP - střednědobý cíl #19218

Transparentní podpora místního podnikání

PSP - střednědobý cíl #19220

Upřednostňujeme místní obchodníky

PSP - střednědobý cíl #19232

Vodovody a kanalizace do městských rukou

PSP - střednědobý cíl #19236

Dostatek míst ve školkách

PSP - střednědobý cíl #19238

Kvalitní základní vzdělání

PSP - střednědobý cíl #19242

Demokratické principy na úrovni škol

PSP - střednědobý cíl #19246

Studentský parlament

PSP - střednědobý cíl #19248

Celoživotní vzdělávání

PSP - střednědobý cíl #19250

Mezigenerační komunitní centrum

PSP - střednědobý cíl #19252

Podpora aktivního stáří

PSP - střednědobý cíl #19256

Moderní koncepce rozvoje dopravy

PSP - střednědobý cíl #19258

Dostavba důležitých komunikací

PSP - střednědobý cíl #19260

Pohodlná a bezpečná cyklistika

PSP - střednědobý cíl #19262

MHD jako páteř dopravy

PSP - střednědobý cíl #19266

Výstavba záchytných parkovišť

PSP - střednědobý cíl #19268

Méně zbytečných semaforů a značek

PSP - střednědobý cíl #19272

Mapa kriminality

PSP - střednědobý cíl #19274

Dostupné bydlení

PSP - střednědobý cíl #19276

Předcházení sociálnímu vyloučení

PSP - střednědobý cíl #19278

Rozumný přístup k drogovým závislostem

PSP - střednědobý cíl #19280

Dodržování plošného zákazu heren

Dlouhodobý úkol #3051

Vítání a zapojování nováčků

Dlouhodobý úkol #3064

Komunikace s médii

Dlouhodobý úkol #5726

Služební cesty

Dlouhodobý úkol #6069

Akce Jčk

Klára Bidařová

Dlouhodobý úkol #18796

Místní referenda

Lukas Mares

Dlouhodobý úkol #18360

Pravidelné reporty

Zbynek Konvicka

Dlouhodobý úkol #18366

Pirátské listy

Zbynek Konvicka

Dlouhodobý úkol #18368

Schůzka MO

Zbynek Konvicka

Úkol #17384

Situace v JH

Dlouhodobý úkol #18786

I ty rozhoduješ

Dlouhodobý úkol #18788

Budějovice bez korupce

Dlouhodobý úkol #18790

Příkladem v transparenci

Dlouhodobý úkol #18792

Chytré město

PSP - střednědobý cíl #19160

Městské zpravodajství

Lukas Mares

Dlouhodobý úkol #19176

Více samosprávy, lepší plánování

Dlouhodobý úkol #19178

Zelené a čisté město

Dlouhodobý úkol #19180

Město, které nenudí a žije

Dlouhodobý úkol #19182

Podpora místního podnikání

Dlouhodobý úkol #19222

Město, odkud mladí neutíkají

Dlouhodobý úkol #19224

Důstojné stáří

Dlouhodobý úkol #19226

Doprava s rozmyslem

Dlouhodobý úkol #19228

Bezpečí domova

Dlouhodobý úkol #18810

Meeting 11.5. - ČB

Jan Novak

Dlouhodobý úkol #18816

Admin + ČePiCe

Dlouhodobý úkol #19306

Příprava na RM - 2019

Jan Novak

Schůzka #12932

Kontakt Lhenice