Projekt

Obecné

Profil

Podatelna administrativního odboru

Potíže s přihlášením do technických systémů

zkuste řešit podle návodu a když se vám to nepodaří, obracejte se rovnou na techniky


Žádosti o rozeslání členských podnětů

vkládejte do podatelny CF a do předmětu uveďte "Žádost o rozeslání členského podnětu" a kategorii úkolu "Rozeslání podnětu".
Během zpracování v AO se objeví v tomto seznamu


Žádosti o zahájení jednání

Žádosti o zahájení jednání Celostátního fóra na základě členského podnětu nebo návrhu orgánu vkládejte sem a do předmětu uveďte "Žádost o zahájení jednání".


Žádosti o udělení BANu

vkládejte rovněž do podatelny AO a do předmětu uveďte "Žádost o udělení BANu".
Ty se zase objeví v tomto seznamu


Členské přihlášky

vkládejte prosím rovnou sem (KoKS už ví jak)


Založení a změna místních sdružení

Podávejte pomocí formuláře zde

Změna předsednictva sdružení

Žádosti o změnu předsednictva sdružení podávejte zde


Požadavek na vklad do registru smluv

Podávejte pomocí formuláře zde


Všechna ostatní podání a žádosti prosím sem


seznam záměrů AO
https://redmine.pirati.cz/projects/ao/wiki/Z%C3%A1m%C4%9Bry

Také k dispozici: PDF HTML TXT