Projekt

Obecné

Profil

Novinky

evidence rozhodčích řízení: Publikace rozhodčích nálezů

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před asi 5 let

Právní věty:

Samotné sjednání a schválení smlouvy v nesouladu s podmínkami republikového výboru považuje rozhodčí komise za porušení předpisů.

Pokud je na něčem třeba trvat, tak je to podmínka předchozího smírného řešení, která se netýká jen soukromých stěžovatelů, ale též stížnosti ve veřejném zájmu podané kontrolní komisí. Je totiž v zájmu strany, aby konflikty byly primárně urovnány smírně a až později byly projednány sešněrovanou procedurou podle rozhodčího řádu.

Rozhodčí komise je toho názoru, že transparence výběrových řízení, která je zakotvena do čl. 2 stanov České pirátské strany zakazuje diskriminaci bez legitimního důvodu. Stačí se zamyslet nad tím, zda je legitimní vyloučit členy odboru z určitého výběrového řízení. Rozhodčí komise má za to, že v určitých výjimečných případech tomu tak být může (např. hledá se někdo, kdo nám může poskytnout pohled z vnějšku)

zastupitelstvo hl. m. Prahy: Nová metodika pro kalendáře klubu

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před více než 5 roky

Vydal jsem novou metodiku pro kalendáře, která by měla řešit problém několikanásobných událostí a připravit dobrý kalendář pro sdílení s veřejností. Správu kalendářů má na starosti zveřejňovač (viz tento úkol). Prosím všechny členy magistrátního týmu, aby se s novou metodikou seznámili. Projdeme si ji ještě na pondělním klubu, od kdy se začne dodržovat.

evidence rozhodčích řízení: Nová evidence rozhodčích řízení

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před téměř 6 roky

Evidence rozhodčích řízení je oficiální databází pro vedení spisů k rozhodčímu řízení. Vznikla na základě spolupráce kontrolní a rozhodčí komise při předávání případů. Všechna řízení budou opatřena společnou spisovou značkou začínající R X/2012.

(21-29/29)

Také k dispozici: Atom