Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #20315

Aktualizováno uživatelem Martin Úlovec před více než 2 roky(ů)

**Anotace** Zajistíme vyšší platy učitelů, protože naše děti si zaslouží kvalitní vzdělání, které je připraví na život a zajistí uplatnění na trhu práce dle jejich představ. Zvýšení kvality vzdělávání se přitom neobejde bez zlepšení podmínek učitelů. Adekvátní platové ohodnocení, vyšší sociální status a lepší pracovní podmínky učitelů umožní zvýšení atraktivity této tradiční profese. 

 **User story:** Jako občan a rodič chci, aby děti měly dobré a kvalitní vzdělání, které jim umožní žít bohatší a šťastnější život. Ke zvýšení kvality vzdělávání je třeba zlepšení podmínek učitelů a dalších pedagogických pracovníků, a to zejména ve smyslu platového ohodnocení, které je v současnosti ve srovnání s platem vysokoškolsky vzdělaných osob stále nízké. Adekvátní platové ohodnocení a vyšší sociální status pedagogických pracovníků umožní zvýšení atraktivity profese, sníží riziko odchodu z profese, přispěje k lepším výkonům učitelů a ostatních pedagogických pracovníků a obecně ke zvýšení kvality pedagogické činnosti i samotné výuky.   

 **Kontext:** V současné době jsou platy učitelů a ostatních pedagogických pracovníků v regionálním školství stále nízké, přestože průběžně dochází k jejich navyšování. V mezinárodním srovnání je ČR z hlediska výše platu českých učitelů v poměru k průměrnému platu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků na posledním místě. Nízké platové ohodnocení je jedním z faktorů, které odrazují k nástupu do učitelské profese. Absolventi oborů pedagogického zaměření v převážné většině nachází uplatnění mimo studovaný obor. Dochází rovněž k případům, kdy učitelé i další pedagogičtí pracovníci odcházejí ze své profese a hledají uplatnění v jiných profesích na trhu práce.  

 **Politické řešení:** Nastavení platu učitelů a ostatních pedagogických pracovníků by mělo být navázáno na ekonomický indikátor (průměrná mzda), aby lépe zohledňovalo vývoj ekonomiky. Takové řešení umožní dlouhodobou předvídatelnost a stabilitu z hlediska financování. Záměr počítá s přechodným obdobím, během kterého by byla dosažena úroveň 130 % průměrné mzdy, která je chápána jako zákonem požadované minimum. Následně by docházelo k dalšímu pohybu platu na základě vývoje průměrné mzdy v ČR, prostřednictvím koeficientů zohledňujících platovou třídu i platový stupeň v rámci tarifního platu učitelů. V souvislosti se zvyšováním atraktivity profese uvažuje záměr rychlejší nárůst platů v prvních deseti letech praxe, rovněž snižuje rozdíly v platech v rámci předškolního vzdělávání ve srovnání s ostatními úrovněmi.  

 **Programová opora:** Volební program Vzdělávání a věda 

 **Spojenci:** Lze očekávat podporu napříč opozičním politickým spektrem 

 **Odpůrci:** KSČM, ANO (v případě ANO bude snaha tlačit program vlády ve smyslu dosažení 150 % průměrného platu pedagogických pracovníků v roce 2017). 

 **Navrhované kroky (milníky):** 
 1. Připravit model výpočtu pro nastavení a navyšování platů učitelů 
 2. Vypracovat analýzu současného stavu a zohlednit výchozí stav do nastavení vlastního modelu 
 3. Otevřít diskusi k předloženému modelu, zapojit zájmové skupiny a odborníky z praxe 
 4. Připravit finální verzi věcného návrhu na základě konzultací a oponentury 
 5. Předložit záměr formou pozměňovacího návrhu k novele zákona o pedagogických pracovnících nebo jako samostatný návrh    

 **Odhad celkových nákladů:** 

 **Pracovní skupina či mechanismus:** 
 Lukáš Bartoň, poslanec zodpovědný za regionální školství, vysoké školy a výzkum 
 Lenka Kozlová, poslankyně zodpovědná za kulturu, mládež a volnočasové aktivity regionální školství 
 Mikuláš Ferjenčík, člen výboru pro regionální školství 
 Martin Úlovec, školský analytik a expert pro oblast školství 
 Daniel Mazur, garant programového bodu školství  

 **Mediální rizika:** Současná vláda zdůrazňuje navyšování platu pedagogických pracovníků v posledních letech, lze tedy očekávat kritiku dalšího navyšování platů a diskusi nad tím, proč by se obdobným způsobem nemohly financovat i jiné profese). V souvislosti s kritikou lze rovněž očekávat argumentaci prostřednictvím stereotypů souvisejících s učitelskou profesí (volno o letních prázdninách, pár hodin výuky denně apod.). V souvislosti s medializací je stěžejní příprava argumentační opory vlastního návrhu, ideálně se zapojením “mluvčích” z řad pedagogické profese.   

 **Předpokládané medializované parlamentní výsledky:** Piráti dále bojují za navyšování platů v pedagogické profesi, zvyšování její atraktivity a adekvátního platového ohodnocení.

Zpět