Projekt

Obecné

Profil

Úkoly

Filtry

Použít Smazat

# Projekt Předmět Přiřazeno Stav Priorita Autor Aktualizováno
22952 Resort práce a sociálních věcí Sestavit odborný konzultační tým v oblasti prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním Olga Richterová Čeká se na podatele Normální Zuzana Klusova 14.10.2019 10:04
22893 Resort práce a sociálních věcí Zpracovat programové stanovisko v oblasti prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním Olga Richterová V řešení (diskutuje se) Normální Zuzana Klusova 24.09.2019 23:44
21700 Resort práce a sociálních věcí Úprava práv majitelů jednotek v SVJ a zlepšení jejich postavení mezi ostatními věřiteli v souvislosti s dluhy neplatících vlastníků Olga Richterová V řešení (diskutuje se) Normální Zuzana Freitas Lopesová 14.10.2019 10:33
21690 Resort zdravotnictví Novela zákona o veřejném zdraví Olga Richterová 1.čtení (sn.t.) Normální Josef Pavlovic 09.10.2019 13:21
21599 Resort práce a sociálních věcí Interpelace na min. Maláčovou (MPSV) ve věci personálního vytížení zaměstnanců Úřadu práce ČR Olga Richterová V řešení (diskutuje se) Normální Zuzana Freitas Lopesová 02.07.2019 12:29
20831 Resort práce a sociálních věcí Návrh valorizace rodičovského příspěvku Olga Richterová Čeká se na 3.osobu Normální Olga Richterová 14.10.2019 16:01
19607 Resort práce a sociálních věcí Dotazování na nerovnosti v odměňování zaměstnanců v sociálních službách Olga Richterová V řešení (diskutuje se) Normální Zuzana Freitas Lopesová 07.07.2019 16:22
19597 Resort práce a sociálních věcí Odvolací lhůty u žádostí o pěstounství Olga Richterová Čeká se na 3.osobu Normální Zuzana Freitas Lopesová 07.07.2019 22:10
19593 Resort práce a sociálních věcí Rozvoj spolupráce v oblasti ohrožených dětí na úrovni poslankyně - pražský magistrát Olga Richterová V řešení (diskutuje se) Normální Zuzana Freitas Lopesová 24.09.2019 10:33
19098 Resort práce a sociálních věcí Kulatý stůl a připomínkování zásad MPSV k revizi dávek na bydlení Olga Richterová Čeká se na 3.osobu Normální Zuzana Freitas Lopesová 24.09.2019 10:09
19058 Resort zdravotnictví Kdo platí zdravotní pojištění za pracující důchodce? Olga Richterová Nový Normální Lukas Mares 15.07.2019 17:41
18770 Resort práce a sociálních věcí Dotazování na problémy spojené s fungováním ÚP směrované na GŘ ÚP Olga Richterová Čeká se na 3.osobu Normální Zuzana Freitas Lopesová 07.07.2019 23:04
18308 Resort práce a sociálních věcí Nová interpelace poslankyně Olgy Richterové na předsedu vlády ve věci řešení sociálně vyloučených lokalit a problémů sídliště Janov Olga Richterová V řešení (diskutuje se) Normální Zuzana Freitas Lopesová 14.05.2019 11:21
18306 Resort práce a sociálních věcí ST 267 - vlastní PN Olga Richterová Stanovisko pro senát (sn.t.) Normální Zuzana Freitas Lopesová 24.09.2019 13:18
17608 Resort práce a sociálních věcí Přispět ke zlepšení fungování vybraných státních institucí Olga Richterová V řešení (diskutuje se) Normální Zuzana Freitas Lopesová 06.02.2019 14:40
17058 Resort práce a sociálních věcí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí Olga Richterová Nový Normální martin archalous 24.01.2019 13:51
16828 Resort práce a sociálních věcí Řešení dílčích změn úprav pracovněprávních předpisů s cílem odstranit praxi, kdy se práce lidem v určitých případech nevyplatí (Práce se musí vyplatit) Olga Richterová V řešení (diskutuje se) Normální Zuzana Freitas Lopesová 30.01.2019 14:12
16826 Resort práce a sociálních věcí Řešení dílčích změn předpisů z oblasti zdravotnictví v případech, kdy současná praxe poškozuje zájem pacienta (Ať rozhoduje zájem pacienta) Olga Richterová V řešení (diskutuje se) Normální Zuzana Freitas Lopesová 30.01.2019 14:16
16824 Resort práce a sociálních věcí Přispět k lepšímu docenění sociální práce a fungování systému sociálních služeb Olga Richterová V řešení (diskutuje se) Normální Zuzana Freitas Lopesová 25.05.2019 19:06
16820 Resort práce a sociálních věcí Sledovat přípravu revize dávkového systému (připravuje MPSV) Olga Richterová V řešení (diskutuje se) Okamžitá Zuzana Freitas Lopesová 24.09.2019 13:12
16818 Resort práce a sociálních věcí Zasadit se o zpřehlednění systému dávek Olga Richterová V řešení (diskutuje se) Vysoká Zuzana Freitas Lopesová 06.02.2019 14:21
16816 Resort práce a sociálních věcí Podpora terénní péče, fungující zdravotně-sociální pomezí a navazující služby Olga Richterová V řešení (diskutuje se) Vysoká Zuzana Freitas Lopesová 06.02.2019 14:13
16814 Resort práce a sociálních věcí Přispět k tomu, aby se nevyplácel obchod s chudobou Olga Richterová V řešení (diskutuje se) Normální Zuzana Freitas Lopesová 26.02.2019 15:46
16720 Resort práce a sociálních věcí Opětovné dotazování MPSV na personální zabezpečení ÚP Olga Richterová Čeká se na řešitele Normální Petr Fojtík 08.07.2019 01:45
16704 Resort místní rozvoj Debata s odborníky na téma role obcí v bydlení Olga Richterová Řešit později Normální Petr Fojtík 27.05.2019 09:00
16660 Resort práce a sociálních věcí Příprava kulatého stolu na téma podpora kojení Olga Richterová Řešit později Normální Petr Fojtík 23.05.2019 14:45
16372 Resort práce a sociálních věcí Představit přehledný web k sociálnímu systému Olga Richterová V řešení (diskutuje se) Vysoká Petr Fojtík 14.05.2019 08:10
15612 Resort práce a sociálních věcí Problematika příplatků za noční práci Olga Richterová Řešit později Normální Olga Richterová 14.05.2019 07:59
15201 Resort práce a sociálních věcí Monitoring návrhu zákona o zálohovém výživném Olga Richterová Čeká se na podatele Normální Pirát sonaval 14.10.2019 10:47
15140 Resort práce a sociálních věcí Souvislost počtu policistů, kritérií na ně kladených a jejich podstavu Olga Richterová Řešit později Normální Olga Richterová 14.05.2019 07:59
15092 Resort zdravotnictví Vznik mechanismu na odškodnění následků povinného očkování Olga Richterová Řešit později Normální Olga Richterová 27.05.2019 08:52
14648 Resort práce a sociálních věcí Zjištění kanceláře veřejného ochránce práv po systematických návštěvách Olga Richterová Řešit později Normální Olga Richterová 01.04.2019 19:26
12612 Resort práce a sociálních věcí situace na ČSSZ Olga Richterová Řešit později Normální Olga Richterová 27.05.2019 08:55
12511 Resort práce a sociálních věcí Podnět: Služby osobní asistence Olga Richterová Řešit později Normální Olga Richterová 26.03.2019 14:10
12510 Resort práce a sociálních věcí Podnět: lidé s příspěvkem na péči 3. (i 4.?) stupně ale bez průkazů ZTP Olga Richterová Řešit později Normální Olga Richterová 27.05.2019 08:52
12507 Resort práce a sociálních věcí Podnět: v těhotenství jdou ženy na nemocenskou kvůli neslučitelnosti s profesí Olga Richterová Řešit později Normální Olga Richterová 14.05.2019 07:58
12505 Resort práce a sociálních věcí Podnět občana: snadné lichvářské půjčky Olga Richterová Řešit později Normální Olga Richterová 27.05.2019 08:55
12480 Resort místní rozvoj Aplikace výsledků brněnské zkušenosti, šíření dobré praxe Olga Richterová V řešení (diskutuje se) Normální Olga Richterová 14.10.2019 09:58
12473 Resort práce a sociálních věcí Podpořit dlouhodobé pěstouny a sdílení dobré praxe napříč kraji Olga Richterová V řešení (diskutuje se) Normální Olga Richterová 21.02.2019 01:50
12041 Resort práce a sociálních věcí Podněty k fungování státních úřadů Olga Richterová V řešení (diskutuje se) Normální Zuzana Freitas Lopesová 26.02.2019 16:00
11619 Resort práce a sociálních věcí Sledovat změny zákona o sociálních službách Olga Richterová Čeká se na 3.osobu Normální Zuzana Freitas Lopesová 14.05.2019 11:23
11618 Resort práce a sociálních věcí Monitoring změn zákona o státní sociální podpoře Olga Richterová Čeká se na 3.osobu Normální Zuzana Freitas Lopesová 01.04.2019 19:19
11617 Resort práce a sociálních věcí Monitoring změn zákona o pomoci v hmotné nouzi Olga Richterová Čeká se na 3.osobu Normální Zuzana Freitas Lopesová 26.03.2019 14:12
11616 Resort místní rozvoj Monitoring možností návrhů zákonné úpravy role obcí v bydlení Olga Richterová V řešení (diskutuje se) Vysoká Zuzana Freitas Lopesová 08.07.2019 01:48
11503 Resort práce a sociálních věcí Podnět občana: odlišné vykazování totožných úkonů v sociálních a zdravotních službách Olga Richterová Řešit později Normální Olga Richterová 24.09.2019 09:03
11394 Resort práce a sociálních věcí Podnět občanky: starobní důchod a nemocenská - časový limit pobírání Olga Richterová Řešit později Normální Pirát sonaval 14.05.2019 07:57
11137 Resort práce a sociálních věcí Přispět k lepšímu nastavení zdravotně sociálního pomezí v sociálních službách Olga Richterová V řešení (diskutuje se) Normální Olga Richterová 10.02.2019 13:40
10629 Resort práce a sociálních věcí Zasadit se o kvalitnější péči o seniory Olga Richterová V řešení (diskutuje se) Normální Zuzana Freitas Lopesová 10.02.2019 13:44
9812 Resort práce a sociálních věcí Přispět k transformaci dětských center (kojeneckých ústavů) Olga Richterová V řešení (diskutuje se) Vysoká Olga Richterová 09.02.2019 00:22
9759 Resort práce a sociálních věcí Přispět ke zlepšení fungování úřadů práce Olga Richterová V řešení (diskutuje se) Vysoká Olga Richterová 15.03.2019 10:55
(1-50/94) 50, 100 na stránku

Také k dispozici: Atom CSV PDF