Projekt

Obecné

Profil

Úkoly

Filtry

Použít Smazat

# Projekt Předmět Přiřazeno Stav Priorita Autor Aktualizováno
22903 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Zkontrolovat stav u záboru veřejných prostranství Jaromir Beranek Nový Normální jan louzek 12.09.2019 10:42
22416 technický odbor Žádost o přejmenování uživatele Dokončen Normální jan louzek 31.08.2019 00:21
22268 technický odbor Nefunkční registrace na redmine.pirati.cz (samostatná) Andrej Ramašeuski Dokončen Urgentní jan louzek 26.08.2019 14:55
22228 administrativní odbor Zřízení pirátské adresy (@pirati.cz) pro Tomáše Šídla v rámci kanceláře V. Šimrala Martin Kučera Čeká se na 3.osobu Normální jan louzek 12.08.2019 11:34
20077 administrativní odbor Žádost o zajištění přístupu do databáze kontaktů Nový Normální jan louzek 24.04.2019 14:41
19697 zastupitelstvo hl. m. Prahy Žádost o informace – revitalizce vozovny Hloubětín jan louzek Nový Normální jan louzek 18.04.2019 13:13
19368 zastupitelstvo hl. m. Prahy Rezignace zastupitele Tibora Vansy jan louzek Nový Normální jan louzek 19.03.2019 15:14
19366 zastupitelstvo hl. m. Prahy Rezignace zastupitele Jiřího Dohnala jan louzek Nový Normální jan louzek 19.03.2019 15:12
19364 zastupitelstvo hl. m. Prahy Rezignace zastupitele Daniela Mazura jan louzek Dokončen Normální jan louzek 17.06.2019 10:10
19132 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Podpoříme školy v zavádění svobodného softwaru, vytváření svobodných výukových materiálů a jejich sdílení Pavel Hajek V řešení (diskutuje se) Urgentní jan louzek 03.09.2019 14:02
19122 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Přeložíme důležité informace o rozvoji města do angličtiny, případně dalších jazyků Adam Zabransky Nový Normální jan louzek 15.03.2019 12:09
19120 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Vytvoříme on-line seznam nemovitostí v majetku města. Adam Zabransky V řešení (diskutuje se) Normální jan louzek 06.08.2019 13:16
19118 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Nabídneme občanům možnost využití elektronických petic, k nimž bude město přistupovat stejně jako k papírovým. Adam Zabransky V řešení (diskutuje se) Normální jan louzek 06.08.2019 17:08
19116 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Občany budeme informovat o tom, co je opravdu zajímá. Občané si budou moci zvolit věcnou a místní oblast, ze které jim budou pravidelně elektronicky doručovány informace. Adam Zabransky Nový Normální jan louzek 06.08.2019 17:07
19114 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Zajistíme, aby program Zastupitelstva hl. m. Prahy vycházel při řazení bodů programu vstříc občanům. Dáme prostor vystoupit na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy občanům již od patnácti let. Adam Zabransky Dokončen Normální jan louzek 08.08.2019 10:31
19112 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Vytvoříme koncept radnice otevřené občanům. Maximální možnou měrou zpřístupníme dokumenty a další agendu, kterou samospráva má ve své kompetenci. Adam Zabransky V řešení (diskutuje se) Normální jan louzek 06.08.2019 18:01
19110 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Důslednou komunikací posílíme propojení magistrátu a městských částí. Adam Zabransky Nový Normální jan louzek 15.03.2019 12:08
19108 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Obyvatelům, firmám a start-upům zpřístupníme ve formě open-data co nejširší škálu informací Adam Zabransky V řešení (diskutuje se) Normální jan louzek 06.08.2019 17:09
19106 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Projektové řízení na Magistrátu Adam Zabransky V řešení (diskutuje se) Normální jan louzek 06.08.2019 13:24
19104 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Otevřená řízení na Magistrátu Adam Zabransky Nový Normální jan louzek 15.03.2019 12:06
19102 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Pomocí nástrojů participace budeme analyzovat skutečné potřeby občanů města. Adam Zabransky Nový Normální jan louzek 15.03.2019 12:02
19100 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Umožníme občanům podávat podněty on-line Adam Zabransky Nový Normální jan louzek 15.03.2019 12:11
19096 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Zřídíme funkci ombudsmana pro otevřenou radnici Adam Zabransky Nový Normální jan louzek 15.03.2019 12:01
19094 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Na portále otevřených dat zveřejníme přehled faktur a nájemních smluv a další informace užitečné pro veřejnost Adam Zabransky Dokončen Normální jan louzek 08.08.2019 10:46
19092 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Nastavíme transparentní systém přidělování grantů a systém jejich evidence a zveřejňování. Adam Zabransky V řešení (diskutuje se) Normální jan louzek 06.08.2019 17:57
19090 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Zřídíme pražský registr smluv, v němž budou zveřejňovány smlouvy a další důležité dokumenty o činnosti hlavního města Prahy a společností, které hlavní město přímo či zprostředkovaně ovládá Adam Zabransky Nový Normální jan louzek 15.03.2019 11:58
19084 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Finančně podpoříme vznik sociálních fondů městských částí, z nichž mohou sociální odbory v individuálních případech přispět potřebným osobám na zaplacení komerčního nájemného. Adam Zabransky Nový Normální jan louzek 15.03.2019 11:46
19080 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Podpoříme městské části při financování investic do svěřeného bytového fondu. Adam Zabransky V řešení (diskutuje se) Normální jan louzek 06.08.2019 17:35
19076 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Aktivně využijeme dotace MPSV a Evropské fondy pro financování terénní sociální práce, která pomáhá ohroženým skupinám udržet si samostatné bydlení. Adam Zabransky V řešení (diskutuje se) Normální jan louzek 06.08.2019 17:39
19074 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Investujeme do obnovy a rozšíření bytového fondu hl. m. Prahy Adam Zabransky V řešení (diskutuje se) Normální jan louzek 06.08.2019 17:43
19072 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Připravíme jasná pravidla pro nakládání s bytovým fondem ve vlastnictví hl. m. Prahy Adam Zabransky Dokončen Normální jan louzek 08.08.2019 10:46
19022 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Otevřená radnice – transparentnost a participace Adam Zabransky Nový Okamžitá jan louzek 05.06.2019 13:43
19020 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Zvýšení počtu bezbariérových bytů v majetku města Adam Zabransky V řešení (diskutuje se) Normální jan louzek 13.03.2019 15:46
19018 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Efektivní správa a rozvoj městského bytového fondu Adam Zabransky V řešení (diskutuje se) Urgentní jan louzek 13.05.2019 15:31
18776 zastupitelstvo hl. m. Prahy Zasedání zastupitelstva dne 28. února 2019 jan louzek Nový Normální jan louzek 07.03.2019 10:17
18724 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Budeme hlídat cenu pitné vody Viktor Mahrik Nový Normální jan louzek 02.04.2019 18:45
18722 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Rozšíříme sběr a využití bioodpadů Tomas Murnak Dokončen Normální jan louzek 03.07.2019 15:46
18720 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Zregulujeme veřejné osvětlení a na noc vypneme světelnou reklamu. Viktor Mahrik Nový Normální jan louzek 02.04.2019 18:46
18718 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Budeme prosazovat citlivá protihluková opatření. Viktor Mahrik Nový Normální jan louzek 02.04.2019 18:46
18716 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Podpoříme umísťování pítek a kašen a dalšího potřebného mobiliáře, např. cyklostojanů. Tomas Murnak Nový Urgentní jan louzek 13.05.2019 15:30
18714 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Doplníme rekreační divočinu kolem Prahy Tomas Murnak Nový Normální jan louzek 08.03.2019 12:18
18712 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Vysadíme více stromů v pražských ulicích Michaela Krausova Nový Okamžitá jan louzek 17.06.2019 10:06
18710 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Podpoříme profesionální i dobrovolné hasiče Jiří Dohnal Nový Normální jan louzek 30.08.2019 14:00
18708 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Podpoříme kvalitní programy prevence Eva Horáková Nový Normální jan louzek 27.06.2019 11:20
18706 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Zajistíme více strážníků Jan Hora Nový Normální jan louzek 02.04.2019 18:51
18704 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Zvýšíme efektivitu investic do kamerového systému Jaromir Beranek Nový Normální jan louzek 12.09.2019 10:50
18702 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Zmírníme tzv. protialkoholní vyhlášku Jan Hora Nový Normální jan louzek 02.04.2019 18:51
18700 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Podpoříme efektivní regulaci hazardu Jan Hora Nový Normální jan louzek 02.04.2019 18:53
18698 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Podpoříme bezplatné dárce krve Eva Horáková Dokončen Vysoká jan louzek 10.06.2019 14:51
18696 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Zkrátíme čekací lhůty na pohotovosti optimalizací jejich sítě Eva Horáková Nový Normální jan louzek 27.06.2019 14:11
(1-50/1231) 50, 100, 500 na stránku

Také k dispozici: Atom CSV PDF