Projekt

Obecné

Profil

Úkoly

Filtry

Použít Smazat

# Projekt Předmět Přiřazeno Stav Priorita Autor Aktualizováno
31286 Programové priority 2018 - 2022 Usilujeme o srozumitelné a otevřené informování o dotacích a grantech. Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Daniel Mazur 27.05.2021 18:28
31289 Programové priority 2018 - 2022 Znemožňujeme neprůhledné hospodaření i vyvádění majetku ve společnostech městské části. Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Daniel Mazur 27.05.2021 18:22
31284 Programové priority 2018 - 2022 Ponecháme a dále rozšíříme rozklikávací rozpočet Prahy 5. Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Daniel Mazur 27.05.2021 18:08
31291 Programové priority 2018 - 2022 1. Strategický plán rozvoje Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Daniel Mazur 07.03.2021 15:42
33162 Programové priority 2018 - 2022 Prosadíme schválení strategického plánu za účasti veřejnosti Daniel Mazur Nový Normální Daniel Mazur 07.03.2021 15:38
33161 Programové priority 2018 - 2022 Při tvorbě strategického plánu budeme aktivně prosazovat program Daniel Mazur Nový Normální Daniel Mazur 07.03.2021 15:21
33137 Programové priority 2018 - 2022 Vytvoříme smysluplný strategický plán rozvoje městské části Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Daniel Mazur 07.03.2021 15:17
31287 Programové priority 2018 - 2022 Snížit rizika, že zastupitelé a úředníci budou jednat k vlastnímu a nikoli veřejnému prospěchu. Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Daniel Mazur 07.03.2021 15:15
31276 Programové priority 2018 - 2022 Průhledné granty a dotace Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Daniel Mazur 07.03.2021 15:09
31278 Programové priority 2018 - 2022 Transparentní městské společnosti a příspěvkové organizace Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Daniel Mazur 07.03.2021 15:07
31274 Programové priority 2018 - 2022 Srozumitelné informování a plánování Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Daniel Mazur 07.03.2021 14:57
33136 Programové priority 2018 - 2022 Necháme vytvořit úplnou demografickou studii Prahy 5 Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Daniel Mazur 07.03.2021 14:47
33177 Programové priority 2018 - 2022 Investice budeme realizovat transparentně a včas Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Daniel Mazur 20.11.2020 15:34
33176 Programové priority 2018 - 2022 Budeme prosazovat příspěvky do neinvestičních rozpočtů škol Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Daniel Mazur 20.11.2020 15:25
33175 Programové priority 2018 - 2022 Budeme podporovat renovace a kvalitu školních kuchyní a jídelen Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Daniel Mazur 20.11.2020 15:25
33174 Programové priority 2018 - 2022 Budeme budovat kvalitu i dostatek míst ve školách Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Daniel Mazur 20.11.2020 14:59
33173 Programové priority 2018 - 2022 Poskytneme školám podporu při budování týmů Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Daniel Mazur 20.11.2020 14:49
33172 Programové priority 2018 - 2022 Zajistíme poskytování zpětné vazby na všech úrovních Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Daniel Mazur 20.11.2020 14:42
33614 Programové priority 2018 - 2022 Podpoříme místní i celopražské iniciativy ke komunikaci rodičů a učitelů. Zajistíme průběžný otevřený sběr námětů pro podporu kvality škol. Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Filip Karel 20.11.2020 14:42
33612 Programové priority 2018 - 2022 Budeme jmenovat ředitele škol vždy podle výsledku konkurzních řízení. Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Filip Karel 20.11.2020 14:38
33171 Programové priority 2018 - 2022 Systematicky podpoříme moderní směry vzdělávání Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Daniel Mazur 20.11.2020 14:23
33609 Programové priority 2018 - 2022 Rozpracujeme strategický plán pro všestranný rozvoj škol. Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Filip Karel 20.11.2020 14:21
33610 Programové priority 2018 - 2022 Budeme podporovat kvalitní ředitele s moderní vizí rozvoje školy a učitelského sboru. Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Filip Karel 16.11.2020 17:57
33611 Programové priority 2018 - 2022 Podpoříme moderní vzdělávácí cesty, které rozvíjejí pozitivní motivaci a vztah ke vzdělávání. Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Filip Karel 16.11.2020 17:57
33615 Programové priority 2018 - 2022 Budeme podporovat netarifní složky platů učitelů a ostatních pracovníků škol. Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Filip Karel 16.11.2020 17:50
33617 Programové priority 2018 - 2022 Výstavbu nových škol propojíme s novou rezidenční výstavbou a souvisejícím demografickým výhledem. Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Filip Karel 16.11.2020 17:49
33619 Programové priority 2018 - 2022 Zajistíme dostatek kapacity v mateřských školách, v dětských skupinách i v přípravných (nultých) ročnících základních škol. Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Filip Karel 16.11.2020 17:49
33613 Programové priority 2018 - 2022 Budeme systematicky sledovat poptávku žáků a rodičů po vzdělávání v rámci pražských škol a pracovat s touto zpětnou vazbou spolu s řediteli. Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Filip Karel 16.11.2020 15:35
33618 Programové priority 2018 - 2022 Budeme všestranně podporovat využití školních kapacit mimo výuku pro místní společenský život. Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Filip Karel 16.11.2020 15:03
33616 Programové priority 2018 - 2022 Poskytneme školám podporu při budování týmů a pro smysluplné další vzdělávání pedagogů. Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Filip Karel 16.11.2020 15:02
31283 Programové priority 2018 - 2022 Usilujeme o realistické a srozumitelně zdůvodněné rozpočty. Průběžně kontrolujeme jejich plnění. Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Daniel Mazur 12.11.2020 16:50
31281 Programové priority 2018 - 2022 Otevřená média - z rozhodování o obsahu vyloučíme exekutivu a umožníme skutečnou názorovou pluralitu. Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Daniel Mazur 12.11.2020 16:47
31279 Programové priority 2018 - 2022 Poskytujeme přehledné informace o dění na radnici. Daniel Mazur V řešení (diskutuje se) Normální Daniel Mazur 12.11.2020 16:43
33132 Programové priority 2018 - 2022 Modernizace sportovních areálů a otevření nových sportovišť Daniel Mazur Nový Normální Daniel Mazur 18.10.2020 19:11
    (1-34/34)

    Také k dispozici: Atom CSV PDF