Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #9926

Změna zákona 115/2001 o podpoře sportu

Přidáno uživatelem Lukáš Bartoň před více než 2 roky. Aktualizováno před 10 měsíců.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
17.03.2018
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)
Zodpovídá:

Popis

Zákon o podpoře sportu je nedostatečný. Nezadává žádné povinnosti ohledně transparentnosti subjektů pobírajících dotace z veřejných peněz. Teprve co se povede zprůhlednit tok peněz je možné se bavit o tom, jestli je tento tok zaměřen správným směrem a jestli peníze dotečou tam kam mají.


Dílčí úkoly

Úkol #17544: Připravit pozměňovací návrh ve vazbě na zajištění transparentnostiDokončenLukáš Bartoň

Úkol #19633: Předložit pozměňovací návrh pro projednávání v SenátuDokončenmartin ulovec

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před více než 2 roky

Podvýbor pro sport inicioval vznik zákona. Vzácná shoda na potřebě tohoto zákona napříč stranami. Navštívil jsem i FAČR s dotaci na jejich hospodaření a transparenci.

#2 Aktualizováno uživatelem martin archalous před více než 1 rok

 • Cílová verze smazán (Čtyří roky ve sněmovně)
 • Kategorie smazán (Návrh zákona)
 • Projekt změněn z Sněmovna na _Backlog

#3 Aktualizováno uživatelem martin archalous před více než 1 rok

 • Projekt změněn z _Backlog na Resort školství

#4 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 1 rok

 • Organizační struktura smazán (Ne)
 • Zobrazit v nabídce smazán (Ne)
 • Fronta změněn z Úkol na PSP - střednědobý cíl
 • Tags nastaven na klubik-svoboda

#5 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 1 rok

 • Priorita změněn z Vysoká na Normální

Z rozhodutí klubu ze dne 19/2/2019 je nastavena pririta NORMÁLNÍ pro tento střednědobý cíl.

#6 Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před více než 1 rok

 • % Hotovo změněn z 10 na 90

#7 Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před více než 1 rok

 • Popis aktualizován (diff)
 • Předmět změněn z Změna zákona 115/2001 o podpoře sportu + zákon o sportu. na Změna zákona 115/2001 o podpoře sportu

Z původního záměru o podpoře sportu zůstalo málo. Co se týče transparentnosti, tak zůstalo pouze u slov. Zatímco při projednávání transparentního prostředí téměř všichni souhlasili, tak do zákona se nedostalo vůbec nic. Místo toho se novela týká vzniku nové agentury coby ústředního orgánu veřejné správy, tedy sport je vyjmut s ministerstva školství, lze vyvodit, že peníze do sportu tak budou pod ještě menší veřejnou kontrolou.

Z mých předložených pozměňovacích návrhů byly přijaty pouze dva menší v PN A ve výborovém návrhu, ostatní týkající se především transparentnosti přijaty nebyly.
Seznam PN zde:
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=241

Z našich PN prošel tedy pouze návrh na zřízení etického kodexu jehož porušení je závažným pochybením a zákonným důvodem pro odvolání předsedy i jakéhokoliv dalšího pracovníka agentury. Dále prošel návrh na to, aby ve strategickém plánu sportu, který schvaluje vláda bylo uvedeno, pro jaké cílové skupiny jsou národní zdroje určeny.

Ve výsledku se proti novele Piráti postavili, vůbec neodpovídá našemu původnímu záměru, naopak v některých oblastech současný stav ještě zhoršuje. Jako pozitivum této novely bych zmínil snahu o víceleté neprojektové financování činnosti klubů v oblasti sportu dětí. Zde je velká šance na snížení byrokracie a administrativy pro ty nejmenší amatérské kluby.

Čeká se na to, jaké stanovisko k tomu zaujme senát.

#8 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před asi 1 rok

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Řešit později

V Senátu byl předložený návrh ke vzniku Národní sportovní agentury zamítnut a bude opět projednáván v PSP.

#9 Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před 12 měsíců

 • % Hotovo změněn z 90 na 100
 • Stav změněn z Řešit později na V řešení (diskutuje se)

Byla vytvořena Národní sportovní agentura a sport již není v gesci Ministerstva školství.

#10 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 10 měsíců

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Také k dispozici: Atom PDF