Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #9926

Změna zákona 115/2001 o podpoře sportu

Přidáno uživatelem Lukáš Bartoň před více než 1 rok. Aktualizováno před asi 2 měsíců.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
17.03.2018
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)
Zodpovídá:

Popis

Zákon o podpoře sportu je nedostatečný. Nezadává žádné povinnosti ohledně transparentnosti subjektů pobírajících dotace z veřejných peněz. Teprve co se povede zprůhlednit tok peněz je možné se bavit o tom, jestli je tento tok zaměřen správným směrem a jestli peníze dotečou tam kam mají.


Dílčí úkoly

Úkol #17544: Připravit pozměňovací návrh ve vazbě na zajištění transparentnostiDokončenLukáš Bartoň

Úkol #19633: Předložit pozměňovací návrh pro projednávání v SenátuDokončenmartin ulovec

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před více než 1 rok

Podvýbor pro sport inicioval vznik zákona. Vzácná shoda na potřebě tohoto zákona napříč stranami. Navštívil jsem i FAČR s dotaci na jejich hospodaření a transparenci.

#2 Aktualizováno uživatelem martin archalous před 12 měsíců

 • Projekt změněn z Sněmovna na _Backlog
 • Kategorie smazán (Návrh zákona)
 • Cílová verze smazán (Čtyří roky ve sněmovně)

#3 Aktualizováno uživatelem martin archalous před 11 měsíců

 • Projekt změněn z _Backlog na Resort školství

#4 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před 10 měsíců

 • Tags nastaven na klubik-svoboda
 • Fronta změněn z Úkol na PSP - střednědobý cíl
 • Zobrazit v nabídce smazán (Ne)
 • Organizační struktura smazán (Ne)

#5 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před 9 měsíců

 • Priorita změněn z Vysoká na Normální

Z rozhodutí klubu ze dne 19/2/2019 je nastavena pririta NORMÁLNÍ pro tento střednědobý cíl.

#6 Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před 8 měsíců

 • % Hotovo změněn z 10 na 90

#7 Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před 7 měsíců

 • Předmět změněn z Změna zákona 115/2001 o podpoře sportu + zákon o sportu. na Změna zákona 115/2001 o podpoře sportu
 • Popis aktualizován (diff)

Z původního záměru o podpoře sportu zůstalo málo. Co se týče transparentnosti, tak zůstalo pouze u slov. Zatímco při projednávání transparentního prostředí téměř všichni souhlasili, tak do zákona se nedostalo vůbec nic. Místo toho se novela týká vzniku nové agentury coby ústředního orgánu veřejné správy, tedy sport je vyjmut s ministerstva školství, lze vyvodit, že peníze do sportu tak budou pod ještě menší veřejnou kontrolou.

Z mých předložených pozměňovacích návrhů byly přijaty pouze dva menší v PN A ve výborovém návrhu, ostatní týkající se především transparentnosti přijaty nebyly.
Seznam PN zde:
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=241

Z našich PN prošel tedy pouze návrh na zřízení etického kodexu jehož porušení je závažným pochybením a zákonným důvodem pro odvolání předsedy i jakéhokoliv dalšího pracovníka agentury. Dále prošel návrh na to, aby ve strategickém plánu sportu, který schvaluje vláda bylo uvedeno, pro jaké cílové skupiny jsou národní zdroje určeny.

Ve výsledku se proti novele Piráti postavili, vůbec neodpovídá našemu původnímu záměru, naopak v některých oblastech současný stav ještě zhoršuje. Jako pozitivum této novely bych zmínil snahu o víceleté neprojektové financování činnosti klubů v oblasti sportu dětí. Zde je velká šance na snížení byrokracie a administrativy pro ty nejmenší amatérské kluby.

Čeká se na to, jaké stanovisko k tomu zaujme senát.

#8 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 6 měsíců

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Řešit později

V Senátu byl předložený návrh ke vzniku Národní sportovní agentury zamítnut a bude opět projednáván v PSP.

#9 Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před 3 měsíců

 • Stav změněn z Řešit později na V řešení (diskutuje se)
 • % Hotovo změněn z 90 na 100

Byla vytvořena Národní sportovní agentura a sport již není v gesci Ministerstva školství.

#10 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před asi 2 měsíců

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Také k dispozici: Atom PDF