Projekt

Obecné

Profil

Úkol #9812

Přispět k transformaci dětských center (kojeneckých ústavů)

Přidáno uživatelem Olga Richterová před 9 měsíců. Aktualizováno před 27 dnů.

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
Začátek:
11.03.2018
Uzavřít do:
31.12.2018
% Hotovo:

70%

Odhadovaná doba:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ano
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

Malé děti potřebují jednu náruč. Ne střídání směn v instituci. Jsou kraje v ČR, kde navzdory dostatku přechodných pěstounů, i malé děti do 3 let končí v ústavech. V současné době jich tam je cca 1600.

Postup:

 1. získávání informací - schůzky s jednotlivými aktéry (vč. představitelů dětských center, ale i s těmi, kdo kojeneckými ústavy a dětskými domovy prošli, a s pracovníky OSPODu),
 2. podpora systémových nástrojů, které pomůžou rodinám, aby zvládly péči (zejm. sociální a dostupné bydlení, terénní sociální služby - ranná péče a depistáž a pod.)
 3. osvěta - šíření informací o dopadech pobytu v ústavu na malé děti

Schůzky leden, únor, březen)
únor - březen:

15.3. v rámci Komise pro rodinu účast na semináři "Pěstounství v praxi", na něj zpracován dokument "Pěstounství"

Zásadní dokument (výchozí argumentace):
http://www.europe.ohchr.org/Documents/Publications/Prava%20ohrozenych%20deti%20mladsich%20tri%20let.pdf

A vedlejší příklad: Případ staršího dítěte, ovšem důležitý pro chápání systému: k odebírání dětí se u nás sahá příliš často, ačkoliv stát by měl využít jiné nástroje. https://www.darujme.cz/vyzva/1200344 - důležité je dát OSPODům šanci systémově zkompetentnit svou práci a poskytovat skutečnou podporu rodinám.

MPSV_odpoved_180511.pdf (625 KB) MPSV_odpoved_180511.pdf Zuzana Freitasová, 21.06.2018 14:53

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 9 měsíců

 • Předmět změněn z Přispět ke zrušení dětských center (kojeneckých ústavů) na Přispět k transformaci dětských center (kojeneckých ústavů)

30.3. Navsteva DD v Holicich a rozhovor s p. reditelem a krajskou reditelkou soc odboru

#2 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 8 měsíců

 • % Hotovo změněn z 20 na 40
 1. 4. - schůzka se zástupkyní min. zdravotnictví k pobytům malých dětí - https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=555221#p555221

19.4. - Interpelace MPSV - http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/012schuz/s012246.htm#r9 - upozornění na nové informace zjištěné organizací Lumos. Poté ještě hovor na chodbě s panem ministrem zdravotnictví (kojen. ústavy jsou totiž v gesci MZ).

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 8 měsíců

 • Fronta změněn z Podání na Úkol
 • Zobrazit v nabídce nastaven na Ne
 • Organizační struktura nastaven na Ne

#4 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 8 měsíců

 • % Hotovo změněn z 40 na 50

25.4. - setkání s Asociací Dítě a Rodina. (sdružuje cca 70 subjektů, vč. dvou dětských domovů provozovaných soukromě). Poté pro "Týden v politice" natáčení, že je třeba intenzivní spolupráce Min. Zdrav. a MPSV.

Plán: jet do DC Veská

#5 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 8 měsíců

2.5. - komunikace s P. Šotolou, podrobnější plán návštěvy pardubického kraje (ne jen DC Veská)

#6 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 7 měsíců

květen - domlouvání návštěv v dětských centrech - začátek července do Mostu, konec července do pardubického kraje

#7 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 7 měsíců

17.5.2018 - v rámci kulatého stolu k první hodině po porodu zazněla důležitá epidemiologická data k vlivu rané vazby na celou společnost. Prezentace dostupné zde: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3206&ido=1316&td=19&cu=6

Blog - shrnutí podstaty (1 pečující osoba) zde: http://blog.aktualne.cz/blogy/olga-richterova.php?itemid=31699

domlouvám se s přednášející M. Keller (University of Edinburgh), jestli by vytvořila stručnou prezentaci studií přímo k tomu, jaké vývojové potřeby malých dětí nejsou naplňovány v ústavech
(např. střídání pečujících osob, nedostatečný kontakt s fyzickou blízkostí, a samozřejmě málo individuální pozornosti)

#9 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 7 měsíců

 • Zobrazit v nabídce změněn z Ne na Ano

#10 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitasová před 6 měsíců

11.5.2018 - komplexní odpověď na interpelaci "prevence odebírání dětí kvůli bydlení ze strany MPSV"

#11 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 6 měsíců

27.6. - podána ústní interpelace k tématu
"Financování transformace ústavních zařízení"

Jde mi zejména o zařízení péče o ohrožené děti a mládež
Pardubicko
- Přesně vyčíslené investiční náklady pro transformaci velkých pobytových zařízení na rodinné domy a rozptýlené byty např. zde:
- http://www.krajprorodinu.cz/files/file/46vystupy-z-procesu-transformace-holice.pdf
- http://www.krajprorodinu.cz/default/page?id=45
Zlín
- https://www.kr-zlinsky.cz/ohrozene-deti-a-mladez-ve-zlinskem-kraji-cl-3122.html
http://www.pravonadetstvi.cz/

Souvisí to i s transformací sociálních služeb, zejm. pro osoby se zdravotním postižením https://www.mpsv.cz/cs/7058

#12 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 5 měsíců

#13 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 5 měsíců

17.7. - schůzka pirátského soc.-škol. týmu - vedle přípravy setkání k tématu dlouhodobého pěstounství, chystáno na 7.9., také identifikování priority: kontaktovat paní předsedkyni a soudkyni z Kolína: Libuši Kantůrkovoou (Sdružení opatrovnických a rodiněprávních soudců)

#14 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 5 měsíců

21.7. - žádost o návštěvu KÚ Krč (v posledním týdnu v srpnu). Otázky:

Zejména mě zajímají souvislosti nového občanského zákoníku s prodloužením doby pobytu dětí v ústavech a případně jiné systémové problémy, s jejichž řešením by Sněmovna mohla být nápomocná.

Druhou věcí, která mě zajímá, je spolupráce se Sananimem a podpora získávání rodičovských kompetencí u matek se závislostmi, a úspěšnost v této oblasti.

Třetí okruh zájmu pro mě jsou druhy zdravotních diagnóz, které u vás jsou, a jaká specifika má péče o děti s různými typy postižení.

#15 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 4 měsíců

14.8.- návštěva DC Veská, Pardubický kraj - https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=578791#p578791

15.8. Kamila Tomanová, Koordinátor Asociace Dítě a Rodina, setkání

16.8. Alena Šteflová, náměstkyně ministra zdravotnictví - https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=578140#p578140

17.8. Schůzka s ministryní J. Maláčovou - k penězům na transformaci zařízení v Pardubickém a Zlínském kraji: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=578147#p578147

22.8. Nedbalovi - pěstouni na přechodnou dobu a rodiče 4 dětí, setkání

23.8. Terezie Hradilková - manažer změny, deinstitucionalizace, setkání

24.8. - návštěva DC Krč, zápis: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=578787#p578787

dohoda z 16.8., zasláno následně emailem: - rozhovor o dobré praxi, kterou mi na mé návštěvě DC Veská (http://www.dcveska.cz) prezentovalo vedení tohoto specializovaného zařízení pro děti s těžkým postižením, které nabízí respitní pobyty např. rodinám s těžce postiženými dětmi a terénní a ambulantní služby. Navíc mají zpracovaný plán transformace v rámci celého Pardubického kraje. Dohoda, že bychom s paní ředitelkou, která je zároveň v čele Unie dětských zdravotnických zařízení, rády hovořily při výjezdu.

Dále je dohodoa: potřebujeme přesnější údaje o důvodech, proč jsou děti v dětských domovech do tří let věku umisťovány, a jak závažné jsou jejich diagnózy (celorepublikově). Tuto statistiku patrně nyní má k dispozici Ministerstvo zdravotnictví a byla bych velmi ráda za její zpřístupnění.

#16 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 4 měsíců

23.8. - navázán kontakt s paní Libuší Kantůrkovou z Asociace opatrovnických soudů, domluva na schůzce na podzim

#17 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 4 měsíců

27.8. díky Kulatému stolu 17.5. - článek M. Kellerové: https://ona.idnes.cz/zlata-hodina-prvni-emoce-marketa-keller-dite-novorozenec-pz0-/deti.aspx?c=A180808_134833_deti_jup - důležité souvislosti pro péči v porodnictví a o nejmenší děti

#18 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 3 měsíců

7.9.2018 - s Lenkou Kozlovou jsme v Ústí n. L. pořádaly velké setkání k podpoře dlouhodobých pěstounů (jako klíčového bodu systému: jinak děti, které nejsou právně volné, jdou z koj. ústavů do dětských domovů)

#19 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 2 měsíců

 • % Hotovo změněn z 60 na 70

4.10.2018 setkání s náměstkem min. zdrav. R. Prymulou k tomuto tématu: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=583384#p583384 - dohoda na pravděpodobné společné návštěvě pardubického kraje 5.11.2018 (dobrá praxe a její šíření)

#21 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před asi 1 měsíc

13.11. účast na téměř tříhodinovém kulatém stole MPSV - MZ - MŠMT - a dalších. Odpoledne setkání s J. Kochovou z Dobré rodiny. Stručný zápis v evidenci kontaktů: https://evidence.pirati.cz/report/2069/

#22 Aktualizováno uživatelem matous vanca před 27 dnů

 • Cílová verze změněn z První rok ve sněmovně na Backlog

#23 Aktualizováno uživatelem martin archalous před 27 dnů

 • Projekt změněn z Sněmovna na _Backlog

Také k dispozici: Atom PDF