Projekt

Obecné

Profil

Úkol #9759

Přispět ke zlepšení toho, jak fungují Úřady práce

Přidáno uživatelem Olga Richterová před 10 měsíců. Aktualizováno před 27 dnů.

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
Začátek:
07.02.2018
Uzavřít do:
31.12.2018
% Hotovo:

70%

Odhadovaná doba:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

1) mapování problematiky se soc. pracovníky a pracovníky ÚP - probíhalo v únoru

2) navázalo jednání VSP - jednání na únorovém Výboru pro sociální politiku (https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/richterova-zlepsete-urady-prace.html)

3) 7. 3. - setkání s generální ředitelkou ÚP - https://forum.pirati.cz/vstupy-a-vystupy-f570/evidence-lobbistickych-kontaktu-t13315.html#p547011

4) cílem je zrušení kvartálního vykazování (viz par. 25) - mělo by to značný přínos pro všechny žadatele o Příspěvek na bydlení a pro snížení administrativní náročnosti na ÚP.

180709_UP a GDPR.jpg (190 KB) 180709_UP a GDPR.jpg Olga Richterová, 12.07.2018 08:25

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 10 měsíců

 • Cílová verze nastaven na První rok ve sněmovně

#2 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 10 měsíců

 • Přiřazeno nastaven na Olga Richterová

#3 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 9 měsíců

9.3.2018: Emailový podnět paní generální ředitelce úřadu práce, prokonzultovaný a poslaný i jménem senátorky Renaty Chmelové.

#4 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 9 měsíců

 1. 3. - Připravuji PN zákona č. 117/1995 Sb., kde se k 1. 1. 2018 v důsledku novelizace paragrafu 25 velmi zvýšila administrativní náročnost při žádostech o Příspěvek na bydlení (nově nutnost dokládat jednotlivé služby za předcházející čtvrtletí tomu, v němž se o dávku žádá). Tato změna značně přispěla k neúnosným frontám na řadě poboček ÚP, ale nepřinesla téměř žádnou změnu ve výši vyplácených dávek.

#5 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 8 měsíců

 • % Hotovo změněn z 20 na 40

16.4. se konala schůzka na GŘ ÚP. Přítomna paní Kateřina Sadílková, generální ředitelka, R. Chmelová, sdílená - i pirátská - senátorka za Prahu 10, V. Žolčáková - její asistentka,a já.

Téma 1: problémy pražských úřadů práce (podstav, velké zpoždění výplat) vs. stabilizovaná situace ve zbytku země.
Téma 2: možnost rychlých zlepšení (např. u prodlužování doby rodičovské - jak si mohou lidé vypočítat a podat žádost sami, online nebo přes podatelnu)
Téma 3: dlouhodobá opatření, včetně legislativních, vyhodnocení dopadů nové legislativy (kvartální vykazování u služeb, viz Příspěvek na bydlení, a u rodičovského přídavku)

26.4. bude paní ředitelka na Výboru pro sociální politiku PSP
https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=555232#p555232

#6 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 8 měsíců

 • Uzavřít do nastaven na 31.12.2018

#7 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 8 měsíců

 • Fronta změněn z Podání na Úkol
 • Zobrazit v nabídce nastaven na Ne
 • Organizační struktura nastaven na Ne

#8 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 8 měsíců

 • % Hotovo změněn z 40 na 50

26.4. - téměř 2 hodiny projednávání situace na Úřadech práce, s mým úvodem a podrobnými dotazy. audiozáznam zde: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=145349

usnesení: Po úvodním slově náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Marie Bílkové, generální ředitelky Úřadu práce Kateřiny Sadílkové a po rozpravě

výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

I. b e r e n a v ě d o m í zprávu k bodu „Aktuální informace o činnosti Úřadu práce“;

II. ž á d á ministryni práce a sociálních věcí a generální ředitelku Úřadu práce, aby zpracovaly návrhy legislativních opatření potřebných z pohledu Úřadu práce ČR pro zvýšení přehlednosti a efektivity celého sytému nepojistných dávek;

III. ž á d á ministryni práce a sociálních věcí a generální ředitelku Úřadu práce o informaci o dopadech nové legislativy na činnost Úřadu práce ČR po druhém čtvrtletí roku 2018 s tím, že tato informace bude projednána na nejbližší schůzi výboru v 2. pololetí roku 2018;

IV. ž á d á generální ředitelku Úřadu práce o zaslání statistiky stížností klientů na postup Úřadu práce ČR, vyhodnocených jako oprávněné i jako neoprávněné, a rovněž o statistiku bezpečnostních incidentů, včetně incidentů ze strany klientů.

-> další jednání týkající se ÚP tedy na Výboru bude v září 2018

#9 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 8 měsíců

3.5. schůzka k ÚP s paní Bílkovou, bývalou generální ředitelkou. Zápis zde: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=558562#p558562

#10 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 8 měsíců

3.5. na debatě k sociálnímu vyloučení v Prostějově rozhovor se dvěma pracovnicemi z úřadu - jednou z tamního ÚP, druhou sociální pracovnicí: potvrdily nutnost úzké spolupráce obce a ÚP (na místní šetření často chodí společně "dávkařka" jako "dráb" a "soc. prac." jako "ten hodnej") a neefektivitu vyplácení v poukázkách (málo obchodů, šmelení s poukázkami). Předchozí úprava vyplácení v poukázkách také umožňovala, byť s nutným podrobnějším zdůvodněním (proč se dávka vyplácí v poukázkách a ne v penězích).

#11 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 7 měsíců

11.5. oficiální dotaz na Generální ředitelství Úřadu práce (předtím šly 2 maily, bez reakce)

1) obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí smluv na poukázky v hmotné nouzi, včetně příloh a dodatků, zaslanou již 4. 5. a 19.4.2018, viz e-maily níže.

Dále mě zajímají čísla z praktického fungování systému poukázek - zejména:

2) jaký podíl dávek je vyplácen poukázkami (z celkového rozmezí 35-65% vím, že se to blíží oněm 35%, ale žádám o přesné číslo) a co to znamená v nominální hodnotě (tedy jaký objem financí je vyplácen tímto alternativním systémem cenin)

3) kolik provozoven nyní reálně poukázky odebírá a kolik je odebíralo v minulých letech? (na Výboru pro soc. politiku včera zaznělo 16 tisíc, naopak na našem ústním rozhovoru 16.4. jsem se dozvěděla, že to bývalo 13 tisíc a nyní to je 11 tisíc provozoven)

4) zajímají mě také informace k fungování ve vztahu ke konkrétním provozovnám: jakou marži si mohou výdejci poukázek účtovat a jaké máte informace ohledně konkrétních čísel (na VSP zaznělo, že ta marže na poukázkách, kterou hradí obchodníci, je 7-12% - víte, v jakém podílu případů jde o těch 7-8% a naopak 10-12%?)

5) mohou si klienti ÚP sami říci, jakou hodnotu poukázek potřebují - tedy např. pouze 30 a 50 Kč - anebo dostanou předem připravený balíček poukázek různých hodnot? Nebo je tato praxe odvislá od situace na různých pracovištích ÚP?

6) rozumím správně tomu, že nyní jsou rozdílní dodavatelé poukázek pro různé kraje, ale vždy jen jeden na kraj? (tato otázka navazuje na bod 1) - smlouvy)

Předem děkuji za zaslání informací a samozřejmě jsem k dispozici k dotazům a upřesnění, pokud je cokoli nejasné

#12 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 7 měsíců

 • % Hotovo změněn z 50 na 60

23.5. - odpovědi

odkaz na rámcovou smlouvu s poskytovatelem poukázek: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5579983 - je vždy vysoutěžen jeden poskytovatel na kraj

1) jaký podíl dávek je vyplácen poukázkami (z celkového rozmezí 35-65 % vím, že se to blíží oněm 35 %, ale žádám o přesné číslo) a co to znamená v nominální hodnotě (tedy jaký objem financí je vyplácen tímto alternativním systémem cenin).
Průměrná vyplácená výše PnŽ v poukázkách je asi 1.430 Kč. Průměrná vyplácená výše celé dávky PnŽ je asi 3.590 Kč. Průměrně je příjemcům dávek PnŽ vypláceno v poukázkách 39,8 %.
Poukázky jsou v nominálních hodnotách 20, 25, 30, 50, 100, 200 a 500 Kč. Nejčastěji používanou poukázkou je poukázka v nominální hodnotě 50 Kč. Na základě dohody a individuálních potřeb klienta a s ním společně posuzovaných osob je možné vyplácet dávky v nižší nominální hodnotě i ve vyšší nominální hodnotě.
V měsíci dubnu 2018 bylo vyplaceno 69.015 dávek PnŽ v poukázkách v objemu 98.550.510 Kč (zdroj OKstat).
2) kolik provozoven nyní reálně poukázky odebírá a kolik je odebíralo v minulých letech?
K 31. 3. 2018 14.650 provozoven akceptovalo poukázky. Počet provozoven, které poukázky přijímají, se neustále zvyšuje. Přesný počet provozoven bude znám na začátku července 2018. Údaj 11.188 provozoven byl platný k 31. 12. 2017.
3) zajímají mě také informace k fungování ve vztahu ke konkrétním provozovnám: jakou marži si mohou výdejci poukázek účtovat a jaké máte informace ohledně konkrétních čísel (na VSP zaznělo, že ta marže na poukázkách, kterou hradí obchodníci, je 7-12 % – víte, v jakém podílu případů jde o těch 7-8 % a naopak 10-12 %?)
ÚP ČR nevstupuje do smluvních vztahů mezi dodavatelem poukázek a provozovatelem obchodu. Provize je stanovena na základě dohody mezi provozovatelem obchodu a dodavatelem poukázek. Nelze ji určit paušálně.
4) mohou si klienti ÚP sami říci, jakou hodnotu poukázek potřebují – tedy např. pouze 30 a 50 Kč – anebo dostanou předem připravený balíček poukázek různých hodnot? Nebo je tato praxe odvislá od situace na různých pracovištích ÚP?
Nominální hodnoty poukázek jsou klientovi vypláceny na základě možností konkrétního kontaktního pracoviště ÚP ČR a na základě potřeb klienta. Obecně byli zaměstnanci poučeni, aby jednotlivcům vypláceli dávku v nižších nominálních hodnotách poukázek, rodinám pak v nižších i vyšších nominálních hodnotách. Jak je uvedeno výše, nominální hodnoty poukázek, které vyplácí ÚP ČR, jsou 20, 25, 30, 50, 100, 200 a 500 Kč.

#13 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 7 měsíců

24.5. - poslala jsem dotaz na GŘ Úřad práce:

1)
kolik dávek je nevyplacených či v prodlení - zejména z Prahy mám stále informaci, že situace není stabilizovaná.

2)
A daří se udržet nové pracovníky? Kolik je prosím aktuálně neobsazených systemizovaných míst - zejm. v Praze?

#14 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 6 měsíců

 • % Hotovo změněn z 60 na 70

27.6. - urguju odpověď

#15 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 5 měsíců

9.7. urguju odpověď - příslib schůzky s paní generální ředitelkou 2.8.

#16 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 5 měsíců

10.7. - podnět, že některé ÚP žádají extra souhlas kvůli GDPR - viz příloha, nutno do 8 dnů doplnit pro vyplacení Příspěvku na bydlení

#17 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 5 měsíců

k 16.7. mám slíbeno z GŘ ÚP, že dostanu výše žádaná data:

1) kolik dávek je nevyplacených či v prodlení - vývoj v čase (data za únor, březen, duben, květen, červen) a struktura těch dávek (pokud je to možné z programu vyjet - jaký byl počet nevyplacených rodičovských příspěvků vs. například příspěvků na bydlení

2) A daří se udržet nové pracovníky? Kolik je aktuálně neobsazených systemizovaných míst - zejm. v Praze?

 • ad fluktuace pracovníků - zda po nástupu zůstávají, resp. po jak dlouhé době odcházejí.

#18 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 5 měsíců

Jaký je počet rodin/domácností na jednoho pracovníka dnes a v minulosti? - v programovém prohlášení vlády se zmiňuje individuální účinná pomoc, přitom dnes na řadě míst úřady práce a obecně sociální pracovníci nemají kapacity, aby se skutečně individuálně věnovali rodinám. U těch největších problémů je dle zkušenosti potřeba zhruba jeden pracovník na deset rodin (sociálně aktivizační služby). Dneska v některých službách ale máme zhruba šedesát rodin na jednoho pracovníka a na Úřadech práce i několik set (zjistím, kolik přesně).

#19 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 5 měsíců

Podněty od lidí o vyřazování z evidence ÚP po jedné chybě - https://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/149391/katka-s-dcerou-stradaji-aby-se-uzivily-daruje-plazmu-a-vajicka-od-statu-ma-jen.html - a o nejednotných postupech: https://www.emimino.cz/diskuse/mam-se-bat-ze-me-urad-prace-vyradi-z-evidence-140834/strankovani/2/

podobně problém s psychiatrickými pacienty - vyřazováni z evid.

#20 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 5 měsíců

16.7. Dodaná čísla:

Dotaz č. 1)
Kolik dávek je nevyplacených či v prodlení – zejména z Prahy mám stále informaci, že situace není stabilizovaná

Odpověď na dotaz č. 1)
K dotazu sděluji, že Úřad práce České republiky přijal na základě novely zákona č. 117/1995 Sb o státní sociální podpoře (dále jen „SSP“), potřebná operativní opatření, aby byly všechny dávky SSP vyplaceny v zákonných lhůtách. Na jednotlivých pracovištích bylo řešeno zejména personální zabezpečení daného úseku a změny v organizaci práce. Krajské pobočky Úřadu práce ČR pravidelně monitorovaly svá pracoviště a předávaly informace Generálnímu ředitelství Úřadu práce ČR. Následně byla, na základě mediálního zájmu, činěna další opatření a ulehčení pro žadatele o dávky SSP.
V rámci pravidelného monitoringu útvarů SSP ÚP ČR bylo prověřeno, že situace s výplatou dávek SSP je stabilizovaná. I přes všechna přijatá opatření však došlo k ojedinělým zpožděním výplat dávek SSP v rámci jednotlivých kontaktních pracovišť Krajské pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „KrP Praha“). Ke zpoždění docházelo primárně z důvodů personálních: dlouhodobě neobsazená systemizovaná místa; fluktuace z důvodu dlouhodobého vysokého pracovního nasazení, zaškolování nových nástupů; zvýšená nemocnost.
Ihned byla přijata další opatření - organizace výpomoci na jednotlivých kontaktních pracovištích v rámci KrP Praha, koordinace klientů v čekárnách - pomoc s vyplněním formulářů, vyvěšeny vzory vyplnění žádostí na chodbách, informační servis při přijímání žádostí. Přijatá opatření vedla k tomu, aby byly žádosti, v co nejkratším termínu vyřízeny a vyplaceny.
Žádosti o dávky SSP – rodičovský příspěvek, přídavek na dítě a příspěvek na bydlení, které byly podané v čase od 1. 1. – 31. 3. 2018:
Stav k 13. 7. 2018 nevyplacených dávek za celou KrP Praha za měsíce 1- 3/2018:
Příspěvek na bydlení 46 nevyplacených dávek
Přídavek na dítě 29 nevyplacených dávek
Rodičovský příspěvek 11 nevyplacených dávek

Žádosti o dávky SSP – rodičovský příspěvek, přídavek na dítě a příspěvek na bydlení, které byly podané v čase od 1. 1. – 31. 5. 2018 ( zahrnuje i žádosti 1 -3/2018, uvedené v předchozí části):
Stav k 13. 7. 2018 nevyplacených dávek za celou KrP Prahu za měsíce 1 – 5/2018 :
Příspěvek na bydlení 249 nevyplacených dávek
Přídavek na dítě 258 nevyplacených dávek
Rodičovský příspěvek 95 nevyplacených dávek
K výše uvedenému lze uvést, že nejsou vyhodnoceny a schváleny pouze ty žádosti, u kterých je nutné osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku tj. např. zaslaná výzva k doložení rozhodné skutečnosti, vede se řízení o vyloučení společně posuzované osoby atd., nebo jsou již vedeny úkony v rámci správního řízení k přiznání, odejmutí, zamítnutí nebo rozhodnutí (např. o přeplatku).
Nedořešené konkrétní případy jsou GŘ ÚP ČR průběžně monitorovány za nezbytné součinnosti KrP Praha.
Na závěr sděluji, že situace v oblasti SSP od 1.7.2018 je i nadále monitorována v rámci sdíleného prostoru Úřadu práce ČR. Jestliže dochází k medializaci nevyplacených dávek, je nutné vždy případ konkretizovat tak, aby bylo možné ověřit, zda bylo vše řádně doloženo pro vyhodnocení dávky.

Dotaz č. 2)
A daří se udržet nové pracovníky? Kolik je prosím aktuálně neobsazených systemizovaných míst - zejm. v Praze?
Neobsazených SM v oblasti nepojistných sociálních dávek( dále „NSD“) v rámci KrP Praha je 40.
Personální situaci se ÚP ČR snaží stabilizovat, ovšem s ohledem na situaci na trhu práce, zejména v Praze, je získávání nových zaměstnanců na služební místa, s každodenním stykem s problémovými klienty, velmi složité. Jedná se o místa s vysokou neuropsychickou náročností a trh práce nabízí místa, která jsou lépe finančně ohodnocená a méně stresující, což omezuje konkurenceschopnost ÚP ČR.
Výběrová řízení na všechny pozice NSD jsou pravidelně vyhlašována a počet neobsazených SM se tedy průběžně mění v čase.

#21 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 5 měsíců

17.7. - Odeslány doplňující otázky.

Úkol: zjistit - koordinace klientů v čekárnách - pomoc s vyplněním formulářů - toto stále provozuje ÚP? zhruba na kolika pobočkách?

#22 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 5 měsíců

na 2. 8. Problém malého používání IT na ÚP - jaké kroky se podnikají směrem k elektronizaci (např. u žádosti o prodloužení rodičovské dovolené). Kolik pracovníků, kteří pracují s dat. schránkou.

#23 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 5 měsíců

rekvalifikace pouze pro lidi s ukončeným základním vzděláním - problém např. pro značnou část obyvatel vylouč. lokalit.

#24 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 5 měsíců

17.8. odpovědi pod otázkami:
Ještě se raději ujistím, zda to chápu správně: ty nevyplacené příspěvky a dávky, které se řeší některé už od ledna, všechny už jsou nějak zprocesovány ze strany ÚP a nyní se čeká na klienty? (cituji "zaslaná výzva k doložení rozhodné skutečnosti, vede se řízení o vyloučení společně posuzované osoby atd., nebo jsou již vedeny úkony v rámci správního řízení k přiznání, odejmutí, zamítnutí nebo rozhodnutí (např. o přeplatku)")

Uvedená čísla zachycují stav nevyplacených dávek k určitému okamžiku, tj. stav evidovaný v agendové aplikaci a zahrnuje, jak dávky „čekající na doložení podkladů klienta“, tak ve stavu rozhodování, tedy vedení následných úkonů správního řízení podané do 31. 5. 2018. Tato čísla se průběžně v čase mění.

Druhá otázka-ujištění: to aktuální číslo nevyplacených dávek tedy je 249+258+95 k 13.7.?

Ano , jde o stav uvedený k datu 13. 7. 2018.

Přitom když byly nejhorší výpadky, tak prosím v březnu bylo těch dávek čekajících na vyplacení kolik, několik tisíc? A pak jste to velmi rychle stáhli během dubna na několik set?

V rámci KrP pro hl m. Prahu byla přijata a jsou i nadále využívána mimořádná opatření – viz předchozí vyjádření.

Děkuju za dovysvětlení - zajímalo by mě to i v souvislosti s počty zaměstnanců: když dnes chybí 40 NSD v Praze, kolik jich prosím chybělo např. v březnu a v dubnu tohoto roku?

V I. pololetí roku 2018 evidovala KrP pro hl. m. Prahu oblasti NSD několik desítek nových nástupů i výstupů pracovníků, administrujících nepojistné sociální dávky, tudíž údaje se mění průběžně v čase.

V současné době je neobsazeno v oblasti NSD 40 systemizovaných míst, kdy výběrová řízení jsou vyhlášena.

#25 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 4 měsíců

Schůzka: Datum: 2. 8. 2018, 11:00
Účastníci: Jan Karmazín, Zdeňka Cibulková, Olga Richterová, Veronika Žolčáková

Otázky zaslané předem O. Richterovou

1) Jak to vypadá s návrhy na změny v dávkovém systému? Nebo se způsoby dokladování služeb v PnB a pod. Budu moc ráda zejména za vzájemné představení nápadů a návrhů dalšího postupu.

2) Personální situace ÚP - fluktuace pracovníků, supervize a jiná prevence vyhoření, Ústecko a Karlovarsko - incidenty a nároční klienti, společenská prestiž práce na ÚP

3) PnB a hmotná nouze - jaké jsou zkušenosti ÚP s místními šetřeními kvůli okruhu společně posuzovaných osob?

4) jak to vypadá s infografikou pro maminky ohledně žádosti o rodičovskou dovolenou, speciálně po mateřské, viz předchozí schůzka?

5) Jaké jsou výsledky za druhý kvartál ohledně dopadu novely zákona? Došlo k nějakým úsporám, zefektivnění systému?

6) víte, jak je to s výplatou mimořádné okamžité pomoci na Praze 10? Docházelo k nějakým nadstandardním výplatám této pomoci na základě zpoždění výplat jiných dávek? Nebo se to dělo/ děje i jinde?

7) MOP na kauce - jaké jsou rozdíly mezi kontakt. pracovišti při jejich udělování?

8) MOP na spotřební zboží (pračky, ledničky) - je metodika, v jaké kvalitě (nové, bazarové, střední cenová hladina...?) Je jednotný či rozdílný postup kontaktních pracovišť?

9) I přes mailovou komunikaci před nedávnem, za níž děkuju, bych se ráda opět podívala na to, jaká je časová osa zpoždění výplat dávek a jaké je zpoždění výplaty aktuálně, zejm. i o to, kolik klientů čeká déle než 30, byť méně než 60, dnů.

10) poukázky v hmotné nouzi - názor ÚP na funkčnost

Diskuze se nakonec stočila spíše na:

 • úprava legislativy, která by zasáhla do konstrukce dávek
 • ulehčení praxe momentálně (zrušení duplikace spisů apod.)

Plošný přídavek na dítě - ideální z hlediska ÚP, ale jde o politické rozhodnutí:

 • 67% osob pobírá příspěvek ve zvýšené výši - čtvrtletně dokládají příjmy. Došlo by tedy ke snížení administrativy, ale i možnému navýšení výdajů… Vždy je tedy nutné spočítat dopady změn v legislativě.
 • klesl počet přídavků na děti - nyní vycházejí z aktuální příjmové situace. Nelze říci, jaký je celkový dopad, protože doba hodnocení po dvou kvartálech je příliš krátká
 • Příspěvky na bydlení informace - nyní platí kvartální dokladování služeb. V září na jednání sociálního výboru bude ÚP prezentovat vyhodnocení dopadů
 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí - paní ředitelka Mgr. Jaromíra Kotíková - směr výzkumu udává MPSV Pracovní skupina pro NSD - čeká se na nové jmenování vedoucích pozic. Již proběhlo několik jednání V systému je patrné, že chybí zákon o sociálním bydlení MOP - nástroj návratu do bydlení - počty přiznaných dávek MOP klesají MOP lze využít i na kauce na bydlení (existuje metodické doporučení) Na MOP je vydaná i instrukce ministerská - zákon o pomoci v HN

návaznost: 16.8.2018: mail na GŘ ÚP

(1) dotaz na přesná čísla týkající se i) obsazenosti systemizovaných míst s členěním na kraje a také ii) týkající se fluktuace na úřadech práce (kopech zejména, ale i krp i gř).

 • Máte přehled, jakou dobou je u vás zaměstnán jaký počet zaměstnanců? Tedy kupříkladu kolik lidí u vás je dobu delší než 5 let, kolik 2 až 5 let, kolik 1-2 roky a kolik dobu kratší než 1 rok, popř kratší než 3 měsíce?

 • jaká opatření děláte k podpoře dlouhodobé spokojenosti zaměstnanců a k prevenci jejich vyhoření. A co byste za pomoc potřebovali, aby se vám zdařilo tato opatření realizovat ve vyšší míře.

2) dotaz na postoj vašich kontaktních pracovišť k poukázkám v hmotné nouzi - plní svůj účel, nebo jsou spíše rozporuplné - a proč? Ptám se kvůli diskuzi o novele zákona o hmotné nouzi.

#26 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 3 měsíců

6.9.2018 - Výbor pro sociální politiku se zabýval situací na Úřadech práce, audio zde, první bod: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=150484

Výsledek - usnesení VSP č. 53:

I. b e r e n a v ě d o m í zprávu k bodu Aktuální situace na Úřadu práce;

II. ž á d á generální ředitelku Úřadu práce

 1. o písemnou informaci týkající se statistik k dávkám v hmotné nouzi, zejména porovnání stavu před a po zavedení poukázek k dávkám v hmotné nouzi, s členěním po jednotlivých krajích do 30. 9. 2018, informaci o dopadu zavedení poukázek v hmotné nouzi dle sněmovních tisků 89 a 99 do 11. 9. 2018
 2. o písemnou informaci o fluktuaci na Úřadech práce (členění: krajské a kontaktní pracoviště ÚP) do 30. 9. 2018;

III. ž á d á ministryni práce a sociálních věcí a generální ředitelku Úřadu práce o informaci o připravovaných legislativních opatřeních a návrzích nových postupů potřebných z hlediska ÚP pro zvýšení přehlednosti a efektivity celého systému nepojistných dávek, včetně vyhodnocení dopadů nové legislativy (viz usnesení VSP č. 39 z 26. 4. 2018), informaci zaslat do 30. 10. 2018.

Dodatek: 6.9. se omluvila generální ředitelka ÚP z důvodu zahraniční dovolené (ovšem jednání bylo dlouho plánované)

#27 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 2 měsíců

Fluktuace na ÚP 1-6 / 2018 - odpověď přesahuje velikost 1 MB

#28 Aktualizováno uživatelem matous vanca před 27 dnů

 • Cílová verze změněn z První rok ve sněmovně na Backlog

#29 Aktualizováno uživatelem martin archalous před 27 dnů

 • Projekt změněn z Sněmovna na _Backlog

Také k dispozici: Atom PDF