Projekt

Obecné

Profil

Úkol #9681

zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - vládní návrh zk.

Přidáno uživatelem Lukáš Lev Červinka před více než 3 roky. Aktualizováno před více než 1 rok.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
28.02.2018
Uzavřít do:
% Hotovo:

40%

Odhadovaná doba:
Pořadí:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:
Semafor:
Bílá

Popis

ST č. 73/0, vládní návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, celkově směřuje dobrým směrem, ale obsahuje řadu závažných nedostatků, které je třeba opravit pozměňovacím návrhem.

Pozměňovací návrh.
Připomínky k vyhláškám.

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Lukáš Lev Červinka před více než 3 roky

Dne 27. 2. 2018 jsme oslovili odbornou veřejnost s žádostí o zaslání stanovisek k navrhovanému zákonu.

Dne 1. 3. 2018 jsme obdrželi vyjádření Ústavu translatologie Filosofické fakulty University Karlovy. Spolu s ním nám byl poskytnut průzkum překladatelského trhu, který provedl PhDr. Bc. Tomáš Svoboda, PhD. z Ústavu translatologie FF UK.

Dne 1. 3. 2018 jsme obdrželi připomínky Komory soudních tlumočníků ČR, které byly zaslány v rámci standardního připomínkového řízení Ministerstvu spravedlnosti, avšak nebyly do finálního návrhu zákona nikterak implementovány. Ze strany KST ČR byl rovněž poskytnut komentář k odměňování soudních tlumočníků a soudních překladatelů.

Dne 5. 3. 2018 jsme obdrželi vyjádření pracovníků Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu University Karlovy.

Shrnutí:
Všechna stanoviska se shodují na tom, že úprava činnosti soudních tlumočníků a soudních překladatelů v samostatném zákoně je nezbytná a návrh zákona tudíž vítají. Zároveň však panuje široká shoda, že navrhovaný zákona ukládá soudním tlumočníkům a soudním překladatelům rozsáhlé povinnosti (např. archivovat písemné záznamy po 10 let, přičemž se může jednat o desítky tisíc stran dokumentů), hrozí drakonickými až likvidačními pokutami (odpovídající zisku z tlumočnické či překladatelské činnosti za několik let u velké většiny aktivních tlumočníků a překladatelů), ale na druhé straně nabízí neodpovídající ohodnocení nejen vzhledem k povinnostem, které stanoví, ale rovněž k odměnám, které jsou v tlumočnické a překladatelské praxi obvyklé.

Připravovaný pozměňovací návrh, a odkaz na jeho pracovní dokument, bude dodán.

#2 Aktualizováno uživatelem Lukáš Lev Červinka před více než 3 roky

  • Popis aktualizován (diff)

#3 Aktualizováno uživatelem Lukáš Lev Červinka před více než 3 roky

Byla otevřena diskuse k předmětnému PN na fóru v sekci Ústavněprávního týmu - zde

#4 Aktualizováno uživatelem Lukáš Lev Červinka před více než 3 roky

  • % Hotovo změněn z 0 na 30

#5 Aktualizováno uživatelem Lukáš Lev Červinka před asi 3 let

  • % Hotovo změněn z 30 na 40
  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

#6 Aktualizováno uživatelem Lukáš Lev Červinka před více než 1 rok

  • Přiřazeno smazán (Lukáš Lev Červinka)

Také k dispozici: Atom PDF