Projekt

Obecné

Profil

Úkol #9666

Záměr na vedoucího ZO (odměny)

Přidáno uživatelem Marketa Gregorova před více než 2 roky. Aktualizováno před více než 2 roky.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
Začátek:
26.02.2018
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
Spisová značka:
RV 14/2018
Vnější zodpovědná osoba:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

Vážení Piráti v republikovém výboru,

žádám vás o souhlas se záměrem na mzdu za výkon funkce vedoucí/-ho zahraničního odboru České pirátské strany.

Návrh usnesení:

Republikový výbor souhlasí se záměrem vyplácet finanční odměnu vedoucí/-mu zahraničního odboru Pirátů a souhlasí s náklady na tento záměr v maximální výši 384 000 Kč ročně (max. 32 000 Kč měsíčně).

Odůvodnění:
Někdy kolem května 2019 proběhnou volby do Evropského parlamentu. Máme velkou šanci tam dostat několik Pirátů. To nicméně nezahrnuje pouze standardní kampaňování. Evropský parlament je orgán s až 751 poslanci a je potřeba připravit potenciálním pirátským europoslancům dobrou vyjednávací pozici v rámci frakcí. To může například znamenat častou komunikaci a návštěvy s Julií Redou, současnou pirátskou europoslankyní, a „převzetí“ její agendy, potažmo získání a zpracování (pro potřeby kandidátů) veškerých informací k plynulému vstupu nových europoslanců do agendy EP a do evropské politiky; případně obeznámení se s relevantními partnery Redy v EP a udržení daných vztahů. Taktéž pod to spadá udržování funkčních vztahů mezi evropskými Piráty a vyvíjení tlaku na podobu společného evropského programu, abychom znali průsečíky i třecí plochy dostatečně předem a s případnými dalšími Piráty v EP hladce spolupracovali. V neposlední řadě pak s Eurovolbami souvisí i samotná příprava kampaně, která nicméně bude, resp. by měla zahrnovat kroky již nyní – pořádání Pirateconů, PR činnost, zviditelnění Evropské pirátské strany, zastupování v ní i v PPI a práce s médii přes ně, případně komunikace s jinými zahraničními subjekty, kteří by nám mohli vyjádřit podporu.

Z logiky pozice (nutnost úplné časové flexibility kvůli cestování) a její náplně (viz níže) hodnotím tuto práci jako plný úvazek. Jelikož jsem si však povšimla nejistoty ohledně potřeby této činnosti a jelikož nelze předvídat měsíční náplň s takovou precizností, jako u jiných pozic, uvádím, že by se jednalo o činnost zadávacím listem hodnocenou od hodiny, bez paušální části, se stropem 160 hodin; tedy pokud by vedoucí neučinil (nezapsal do Redmine) v jednom měsíci nic, nedostal by žádnou mzdu, pokud by odpracoval 160 hodin, obdržel by plnou maximální částku (32 000 Kč).

Pro úplnost důvodové zprávy také uvádím, že je nyní v rozpočtu schváleném RV alokováno pro mzdu 450 000 Kč; leč pro mezinárodního koordinátora. Takto jsem nicméně tuto rozpočtovou položku původně netvořila a došlo k omylu/pochybení, že se to tak při schvalování rozpočtu rozdělilo, vracím se tedy zpět ke svému původnímu záměru a tak vám ho předávám. Za mě dává smysl odměna vedoucímu, jelikož je volený celou členskou základnou, a v případě odlišnosti osoby vedoucího od osoby „MeKo“ by dle mého názoru pozbyla pozice vedoucího ZO význam.

Popis činnosti vedoucí/-ho:

 • Zastupování v mezinárodních organizacích a na mezinárodních konferencích
 • Komunikace se zahraničními subjekty
 • Komunikace a spolupráce s kanceláří Julie Redy
 • Koordinace příprav na volby do Evropského parlamentu
 • Zpracování získaných informací a zkušeností do podoby předatelné kandidátům do Eurovoleb
 • Řízení překladů
 • Komunikace s členskou základnou Pirátů a koordinace dobrovolníků v zahraničním odboru
 • Přípravy akcí mezinárodního charakteru v rámci ČR
 • Mediální činnost a PR v rozsahu, kde není nutný zásah MO
 • Koordinace společného programu pro Eurovolby
 • Asistence kandidátům s jejich hlavními tématy, tvorba podkladů, monitoring daných témat a jejich možností v rámci EP

Doufám, že činím tento krok administrativně správně (jednám sice na základě úkolu od RP vytvořit nový záměr, předpokládám ale, že ho mám předložit rovnou vám, ne RP), v opačném případ prosím o nasměrování/opravu.

Děkuji předem za projednání.

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před více než 2 roky

 • Organizační struktura nastaven na Ne
 • Zobrazit v nabídce nastaven na Ne
 • Spisová značka nastaven na RV 13/2018
 • Přiřazeno nastaven na Marek Nečada
 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
 • Fronta změněn z Podání na Úkol

#2 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před více než 2 roky

 • Spisová značka změněn z RV 13/2018 na RV 14/2018

#3 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před více než 2 roky

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Také k dispozici: Atom PDF