Projekt

Obecné

Profil

Úkol #9620

uzavřený

Příprava kodexu zastupitele

Přidáno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 6 roky(ů). Aktualizováno před více než 4 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Vysoká
Přiřazeno:
Cílová verze:
Začátek:
22.02.2018
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
Spisová značka:
Vnější zodpovědná osoba:
Typ práce:
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

Vytvožení vzoru kodexu zastupitele a případně vzoru povolení strategie

Aktualizováno uživatelem Petr Tkadlec před více než 5 roky(ů)

Já něco navrhl zde, ale v Jihlavě jste to myslím neprojednali. https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=561521#p561521]Předmět: RV 23/2018 Pořad zasedání v Jihlavě 05/2018

Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před více než 5 roky(ů)

Petr Tkadlec napsal:

Já něco navrhl zde, ale v Jihlavě jste to myslím neprojednali. https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=561521#p561521]Předmět: RV 23/2018 Pořad zasedání v Jihlavě 05/2018

Tak to projednejme na internetu (podporuji projednání).

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 5 roky(ů)

Mno, bez konkrétního návrhu nelze jednání zahájit.
Máme návrh? Prosím o přiložení sem, případně.

Aktualizováno uživatelem Petr Tkadlec před více než 5 roky(ů)

Šak je v tom odkazu. Dával jsem ho tehdá i do pořadu zasedání. Jako možná není pozdě to řešit ještě teď, aby zastupitelé měli alespoň nějakou základní příručku, co dělat.

RV schvaluje Kodex kandidáta na kandidátní listině Pirátů pro volby do zastupitelstva v celé ČR v následujícím znění:

Já, níže podepsaný, prohlašuji že spolu s přihlášením do primárních voleb:

 1. jsem zveřejnil své čestné prohlášení o tom, spáchal-li jsem v minulosti trestný čin (včetně již zahlazených), a zavazuji se vzdát kandidatury, rozhodne-li předsednictvo krajského sdružení Praha o nevhodnosti mé kandidatury v souvislosti s tímto trestným činem,

 2. jsem zveřejnil své čestné prohlášení o osobním zájmu k oblastem projednávaným zastupitelstvem, kde by mi se zřetelem k výsledku projednání věci mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo mám na věci jiný osobní zájem,

 3. jsem zveřejnil své čestné prohlášení o tom, zda:
  a) jsem společníkem nebo členem právnické osoby, včetně její identifikace,
  b) jsem členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, včetně její identifikace,
  c) podnikám jako fyzická osoba, včetně předmětu činnosti,
  d) vykonávám činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, včetně identifikace zaměstnavatele,

 4. jsem zveřejnil své čestné prohlášení o mém historickém členství v politických stranách (včetně těch před rokem 1989) a historických kandidaturách ve volbách do poslanecké sněmovny, senátu, Evropského parlamentu, uzemní samosprávy, České národní rady a Federálního shromáždění,

 5. jsem zveřejnil své čestné prohlášení o přijatých finanční podporách z veřejných zdrojů (zejména grantů a dotací) a získaných veřejných zakázkách za posledních 5 let, pokud byly vyšší než 100.000 Kč za kalendářní rok, včetně identifikačních údajů této podpory a zakázek, a to z pozice:
  a) fyzické podnikající osoby,
  b) statutárního zástupce podnikající či nepodnikající právnické osoby,
  c) (spolu)vlastníka či člena řídícího/dozorčího/kontrolního orgánu právnické osoby,
  d) (spolu)řešitele projektu podpořeného z veřejných zdrojů,

 6. se zavazuji dodržovat Demokratické minimum Pirátů.

 7. se zavazuji podávat pravidelné reporty o mých aktivitách, zejména ze schůzek s jinými obchodními či politickými subjekty např. v evidenci lobbistických kontaktů.

 8. se zavazuji řídit Volebním programem, Povolební strategií a Kodexem zastupitele Pirátského klubu v podobě, v jaké budou před volbami schváleny krajským fórem či jiným nadřazeným orgánem.

Aktualizováno uživatelem Jitka Novotná před více než 5 roky(ů)

Pro projednání.
(a ve svém návrhu povolební strategie stahuji tu část o kodexu zastupitele)

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 5 roky(ů)

Na začátku tam máš krajské předsednictvo PRaha - to nebude ono.

Jinak pro projednání.

Aktualizováno uživatelem Jitka Novotná před více než 5 roky(ů)

Vojtěch Pikal napsal:

Na začátku tam máš krajské předsednictvo PRaha - to nebude ono.

Jinak pro projednání.

Kde je krajské předsednitvo Prahy?

Já stáhla kodex zastupitele z návrhu všeobecné povolební strategie:
https://redmine.pirati.cz/issues/15763

Krom toho jsem ve stejné době podávala podmět na 'zkušební dobu členů', z pera krajského předsednictva v Praze, který ale s kodexem zastupitele, nemá nic společného.
https://redmine.pirati.cz/issues/15766

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 5 roky(ů)

zde: https://redmine.pirati.cz/issues/9620#note-4
bod 1. jsem zveřejnil své čestné prohlášení o tom, spáchal-li jsem v minulosti trestný čin (včetně již zahlazených), a zavazuji se vzdát kandidatury, rozhodne-li předsednictvo krajského sdružení Praha o nevhodnosti mé kandidatury v souvislosti s tímto trestným činem,

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před asi 5 roky(ů)

 • Cílová verze nastaven na Čeká na podporu

Aktualizováno uživatelem Petr Tkadlec před více než 4 roky(ů)

 • Stav změněn z Nový na Dokončen

Také k dispozici: Atom PDF