Projekt

Obecné

Profil

Úkol #9578

Změna organizačního řádu ohledně otevřeného jednání a zvláštního práva účasti

Přidáno uživatelem František Navrkal před asi 1 rok. Aktualizováno před 9 měsíců.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
19.02.2018
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
Spisová značka:
RV 18/2018
Vnější zodpovědná osoba:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

Ahoj.

Navrhuji změnit organizační řád dle uvedeného návrhu usnesení.

Návrh usnesení

Republikový výbor mění organizační řád takto:

 • a) § 26 odst. 1 se mění takto:

  Právní akty, zápisy o právním jednání a výsledky hlasování v týmu se zachycují v písemné, elektronické podobě na systémech strany a zveřejňují se, pokud nejsou důvěrné (§ 27)., ty se dají na vědomí aspoň kontrolní komisi včetně podkladů k rozhodnutí a jeho odůvodnění.

 • b) § 28 odst. 2 se mění takto:

  Zvláštní právo účasti se nevztahuje na porady přezkumných orgánů a na uzavřené jednání republikového předsednictva (čl. 10 odst. 4 stanov).

Odůvodnění

Pokud nedá příslušný tým ve straně nikomu vědět o svém utajovaném rozhodnutí, zbytečně se tím zvyšuje možnost zneužití nebo pouhého nesprávného použití takovéhoto institutu. Kontrolní komisi lze nepochybně v tomto považovat za kompetentní orgán:

§ 18 Kontrolní komise

(1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem strany, dohlíží na hospodaření a dodržování obecně závazných právních předpisů a předpisů strany.

(2) Kontrolní komise přijímá oznámení a stížnosti na porušení předpisů včetně oznámení o podezření z korupce mezi představiteli strany, vyšetřuje stížnosti na porušení předpisů týkajících se činnosti strany a podává stížnosti ve veřejném zájmu podle rozhodčího řádu.

(3) Kontrolní komise má v rámci výkonu svých pravomocí na žádost přístup ke všem dokumentům, které členové a orgány strany při své činnosti vytváří a které se její činnosti týkají; ti jsou povinni je na požádání zpřístupnit a sdělit místo, na kterém se ukládají.

(4) Kontrolní komise má automaticky přístup do všech částí informačních systémů strany v režimu ke čtení, s výjimkou porad rozhodčí komise a obsahu soukromých zpráv, a dále k informacím o nastavení používaných systémů strany a informacím o tom, kdo a v jakém rozsahu má k těmto systémům přístup.

(5) Kontrolní komise je povinna podat jménem strany žalobu a trestní oznámení na člena statutárního orgánu strany, a to pouze tehdy, pokud jí to rozhodčí komise na základě projednané stížnosti uloží rozhodčím nálezem.

Tedy kontrolní komise by už teď měla dle § 18 odst. 3 organizačního řádu mít přístup ke všem dokumentům, dává tedy smysl, aby vždy věděla i o jejich existenci a mohla si příslušné dokumenty vyžádat.


Děkuji za věnovaný čas.

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Frantisek Kopriva před asi 1 rok

Návrh beru za svůj a jsem pro projednání

#2 Aktualizováno uživatelem Petr Tkadlec před asi 1 rok

pro projednání

#3 Aktualizováno uživatelem Daniela Weissova před asi 1 rok

Pro projednání

#4 Aktualizováno uživatelem Michaela Schwarzova před asi 1 rok

Pro projednání

#5 Aktualizováno uživatelem Martin Šmída před asi 1 rok

ok, PRO projednání
akorát je divný, že je RP povinno to oznamovat dopředu. já vidim, že je to sice na požádání, ale co když to požádání bude vypadat stylem "žádáme, aby všechna tajná jednání byla předem oznámena?" se může stát, že vznikne nenadálá situace pro tajné jednání RP a tak první, co budou dělat je posílat zprávu KK? To je divný. Já nemám nic proti tomu, aby byla KK úplně u všeho... ale zase je divný, aby mělo RP povinnost si ji ke všemu proaktivně zvát...

To bych měl dopravní policii pokaždé posílat zprávu o tom, že nasedám do auta? :-)

#6 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před asi 1 rok

Ahoj, jednání republikového předsednictva jsou někdy nárazová, když je třeba najít čas všech členů předsednictva a ne vždy je možné dát dostatečnou dobu předem vědět (republikové předsednictvo řeší urgentní věci obratem). Závěry projednání návrhu na jednání republikového předsednictva:

Jednání republikového předsednictva jsou otevřená, vítáme zde členy strany, zejména fyzicky. Republikové předsednictvo nyní vybírá asistenta, po jeho zapracování bude agenda republikového předsednictva k dispozici veřejně několik dní před řádným jednáním. Uzavřená jednání jsou uzavřená ze specifického důvodu (např. interní, strategické, osobní údaje, viz důvěrnost informací dle organizačního řádu) a výsledky z nich jsou zveřejněny. Speciální požadavky kontrolní komise řešíme individuálně.

#7 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před asi 1 rok

Martin Šmída napsal:

akorát je divný, že je RP povinno to oznamovat dopředu. já vidim, že je to sice na požádání, ale co když to požádání bude vypadat stylem "žádáme, aby všechna tajná jednání byla předem oznámena?" se může stát, že vznikne nenadálá situace pro tajné jednání RP a tak první, co budou dělat je posílat zprávu KK? To je divný. Já nemám nic proti tomu, aby byla KK úplně u všeho... ale zase je divný, aby mělo RP povinnost si ji ke všemu proaktivně zvát...

To bych měl dopravní policii pokaždé posílat zprávu o tom, že nasedám do auta? :-)

To by fakt byl teoreticky problém, naštěstí ovšem nic, co by takto nutilo RP oznamovat něco KK předem, v návrhu není. Jen je tu stavěno RP na roveň ostatním orgánům, na jejichž jednání má KK vždy umožněn přístup.

#8 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před asi 1 rok

Jakub Michálek napsal:

Jednání republikového předsednictva jsou otevřená, vítáme zde členy strany, zejména fyzicky.

No tos měl asi připomenout Lukáši Černohorskému, když mě z jednoho takového jednání vyhazoval. :D

Speciální požadavky kontrolní komise řešíme individuálně.

To znamená co přesně?

#9 Aktualizováno uživatelem Daniela Bila před asi 1 rok

Pro projednání

#10 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před asi 1 rok

za projednání

#11 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před asi 1 rok

Je tu dostatečná skupina členů pro projednání, jednání zahájím.

#12 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před asi 1 rok

 • Přiřazeno smazán (Frantisek Kopriva)

#13 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před asi 1 rok

 • Fronta změněn z Podání na Úkol
 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
 • Přiřazeno nastaven na Vojtech Pikal
 • Zobrazit v nabídce nastaven na Ne
 • Organizační struktura nastaven na Ne

#14 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před asi 1 rok

 • Spisová značka nastaven na RV 18/2018

#15 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před asi 1 rok

 • Přiřazeno změněn z Vojtech Pikal na Petr Tkadlec

Předsedání převzal Petr Tkadlec.

#16 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před 9 měsíců

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Také k dispozici: Atom PDF