Projekt

Obecné

Profil

Úkol #949

uzavřený

Dlouhodobý úkol #801: Orgány města a městské organizace

Dlouhodobý úkol #716: Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku

Jednání výboru pro legislativu 11.2.2015

Přidáno uživatelem Adam Zábranský před téměř 9 roky(ů). Aktualizováno před téměř 9 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
06.02.2015
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
Spisová značka:
Pořadí:
Typ práce:
Organizační struktura:
Smlouva:

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před téměř 9 roky(ů)

Program:

  1. návrh rozpočtu na IT
  2. zákony projednávané Poslaneckou sněmovnou na základě návrhů hl. m. Prahy
  3. zajištění přípravy novelizace zákona o hl. m. Praze a novelizace Statutu hl. m. Prahy
  4. projednání způsobu dopracování Protikorupční strategie hl. m. Prahy na období 2015-2018
  5. informace ředitelky Magistrátu hl. m. Prahy o způsobu organizace zajištění legislativních a právních činností v rámci Magistrátu hl. m. Prahy a stavu veřejné zakázky na právní služby pro hl. m. Prahu
  6. Ostatní

Zápis:

1) Informatika na kapitálové výdaje vyžadovala přes 750 mil, limit ale byl 400 mil, takže se vytvořila jedna položka - investiční rezerva 360 milionů. Na běžné výdaje pak má jít asi 900 milionů. Evě Vorlíčkové přišel návrh příliš vysoký, přitom nebyl rozepsán na jednotlivé projekty. Na tom jsme se předtím shodli i my na klubu. Návrh na doporučení zastupitelstvu nakonec nebyl přijat (pro hlasovali 4, 3 jsme hlasovali proti).

2) Zákon o hl. m. Praze - ústavněprávní výbor doporučil návrh (Praha pouze 1 volební obvod) ke schválení, naopak nedoporučil schválit pozměňovací návrh skupiny poslanců, aby se do pražského zastupitelstva hlasovalo podle krajského systému

3) Zákon o hl. m. Praze: ministerstvo vnitra iniciovala novelu, je v legislativním procesu. Hlavní změny: 1) terminologie podle NOZ, 2) zastupitelstvo by nemuselo schvalovat zřizování věcných břemen, 3) Rada by mohla část kompetencí přenést na městskou policii, primátora nebo Magistrát.

Statut: Bývalý radní Manhart měl na základě usnesení Rady 410 z roku 2014 (viz http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=197171) připravit novelizaci. Hlavní změny: 1) vydat statut v oblasti majetkové a 2) v samotném Statutu upravit terminologii a zahrnout územní plánování. Manhart něco nechal vypracovat, proběhl o tom seminář s městskými částmi, proběhlo kolečko s připomínkami, ale dál se nic nestalo, i když to Manhart měl za úkol do června předložit na Radu.

4) V současnosti chybí protikorupční strategie, předchozí Rada byla zadána advokátní kanceláři (Manhartem), stálo to ohromné peníze, původně měla 52 stran. Advokátní kancelář využívala znalosti zaměstnanců Magistrátu v rámci pracovní skupiny, kterou zřídil radní Manhart. Úředníci jim dávali náměty, oni je potom nějak přetvořili a vzešel z toho současný dokument.

Shodli jsme se, že současný dokument (25 stran) je rozplizlý a lepší by bylo, kdyby byl stručnější a konkrétnější. Vyzvali jsme Radu, ať Strategii vypracuje (ve spolupráci s úřadem, politickými kluby atd.), protože v současnosti žádná neplatí.

5) Minulý rok byla vypsána zakázka za 600 milionů korun na právní služby, byla rozdělena na 8 částí (podle oblastí); zakázka byla vyhlášená v uzším řízení, přihlášené firmy dostaly za úkol vypracovat vzorové souhrny týkající se určitých agend; limit byl 5 normostran, většina uchazečů to překročila -> výběrové komise se obrátily na MMR, co s tím mají dělat -> MMR se vyjádřilo tak, že je mají vyloučit, protože jinak by měly výhodu (i když komise to nechtěly) -> komise to udělaly a účastníci se odvolali k ÚOHS, který ještě nerozhodl, takže zakázka stojí.

V současnosti tedy nejsou podepsané smlouvy na právní služby, řeší se to ad hoc přes zásobník (seznam firem, které kdysi vzešly z výběrových řízení) nebo Rada schválí výjimku.

6) Dověděli jsme se, že následující úterý se na jednání Rady bude probírat tisk, který by měl uložit komisi pro informatiku, aby ve spolupráci s IT odborem a legislativním odborem připravila zlepšení zveřejňování smluv. Krátce jsem zmínil, co jsem pro přípravu zlepšení zveřejňování smluv zatím udělal.

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před téměř 9 roky(ů)

  • % Hotovo změněn z 0 na 100
  • Stav změněn z Čeká se na podatele na Dokončen

Také k dispozici: Atom PDF