Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #9482

PSP - programový cíl #8093: 07. Umožnit pojištěncům volit si své zástupce do správní a dozorčí rady zdravotní pojišťovny, aby mohli spolurozhodovat o úhradách

Zpracovat pro Ministerstvo zdravotnictví návrh zavedení možnosti pojištěnců volit zástupce do SR a DR zdravotních pojišťoven

Přidáno uživatelem Josef Pavlovic před téměř 2 roky. Aktualizováno před 9 měsíců.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Urgentní
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
Uzavřít do:
08.05.2019
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)
Zodpovídá:

Popis

Název: Představit pirátskou vizi řešení obsazení SR a DR zdravotních pojišťoven

User story: Vzhledem k rozsudku Ústavního soudu, který řekl, že je zapotřebí změnit způsob obsazování SR a DR Zdravotních pojišťoven (mimo VZP) je možné splnit Pirátský program a umožnit pojištěncům nechat se zvolit a volit do SR ZP

Kontext:
*Základní teze:
*
*Proč se zajímat o obsazení Správních a Dozorčích rad zdravotních pojišťoven?
*Tzn. zaměstnanecké zdravotní pojišťovny (tedy všechny kromě VZP) hospodaří ročně s rozpočtem skoro 120 miliard korun, které takřka výhradně pocházejí z daní a povinných odvodů občanů. Konkrétně jde o šest zdravotních pojišťoven s následujícími rozpočty pro 2018 (zaokrouhleno): ZPMV (34 miliard), ČPZP (31 miliard), VoZP (18 miliard), OZP (18 miliard), RBPZP (10 miliard) a ZPŠ (4 miliardy). (Zdroj: Zdravotně-pojistné plány 2018, http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=148&ct1=0). Pro srovnání, roční rozpočet Ministerstva zdravotnictví je 8 miliard, tedy přes větší pojišťovny proteče ročně skoro tolik peněz jako přes čtyři ministerstva.
Tyto miliardy v pojišťovnách jsou peníze, za které se léčíme - ze kterých jsou financovány nemocnice, ordinace, léky či pomůcky. O jejich rozdělení rozhoduje ředitel pojišťovny a jeho podřízení, v čemž mají značnou libovůli, protože zákonná pravidla pro rozdělování těchto peněz jsou velmi vágní a neurčitá.
Správní rada zdravotní pojišťovny volí ředitele a určuje politiku pojišťovny, čímž ovlivňuje, která nemocnice dostane přidáno na platy lékařů a sester, kde se zasmluvní nová ordinace praktika či odborného lékaře, komu se schválí moderní léky či pomůcky... tedy který podnikatel ve zdravotnictví vydělá a který prodělá, který pacient se bude léčit zdarma a na koho se budou muset "sbírat víčka". (k pravomocem SR viz § 10 odst. 2) zákona 280/1992 Sb., https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-280).
*Kdo obsazoval Správní a Dozorčí rady ZP dosud?
*Zákon 280/1992 Sb., podle kterého pojišťovny vznikají, počítal s tím, že z 15 členů Správní rady a 9 členů Dozorčí rady jednu třetinu jmenuje vláda na návrh ministra zdravotnictví. Zbylé dvě třetiny, tedy 10 členů SR a 6 členů DR, se měly volit z řad zaměstnavatelů a pojištěnců, kteří odvádějí dané pojišťovně povinné pojistné. Tím mělo být zajištěno, že nad veřejnými prostředky ve zdravotních pojišťovnách existuje transparentní dohled a ti, kdo platí, také rozhodují. (k volbě do SR viz § 10 odst. 3) zákona 280/1992 Sb., k volbě do DR viz § 10 odst. 5) téhož zákona, historický vývoj případně doplním, nebo viz historie na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-280).
Po roce 2006 měla tehdejší vláda v plánu pojišťovny privatizovat, což se naštěstí nepodařilo, zdravotní pojišťovny zůstaly veřejnými podniky. Bohužel se však tehdejší vládě podařilo vydáním volební vyhlášky zrušit přímé a rovné volby do Správních a Dozorčích rad. Volební vyhláška MZ 579/2006 Sb. totiž stanovila, že volit kandidáty mohou pouze tzv. volitelé, přičemž volitele může určit velký zaměstavatel, který odvedl pojistné aspoň ve výši 0,5% jejího ročního rozpočtu. Tímto chytráckým řešením Ministerstvo v podstatě znemožnilo svobodnou kandidaturu pojištěnců a dostalo zdravotní pojišťovny pod faktickou kontrolu velkopodnikatelů. (viz zejm. § 6 vyhlášky, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-579).
Ústavní soud toto řešení letos v září jednomyslně zrušil s účinností k 30.9.2019 jako protiústavní. Ovšem po více než deset let se zaměstnanecké zdravotní pojišťovny ocitly "v zajetí" nelegitimně zvolených Správních rad, přičemž za tuto dobu přes ně proteklo přes bilion korun. K tomu, jak férově byly tyto peníze rozdělovány, viz kontroly NKÚ v ČPZP (2014, https://www.nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/nku-zkontroloval-dalsi-zdravotni-pojistovnu-id5055/5), a v ZPMV (2016, https://www.nku.cz/scripts/detail.php?id=5592).

Programová opora: Volební program Samosprávné pojišťovny

Spojenci:
Odpůrci: KSČM, Vláda, Ministerstvo zdravotnictví, Zdravotní pojišťovny

Navrhované kroky (milníky):
Rešerše zákona
Schůzky s úředníky na MZd, kteří tento zákon tvoří
Předat naši vizi na MZd
Připravit paragrafové znění
Předat je MZd
Připravit PN návrh podle toho co přijde do sněmovny

Odhad celkových nákladů:
25 člověkodní

Předpokládané medializované parlamentní výsledky:*
Nedokážeme odhadnout.

Připravíme legislativní normu pro samosprávné pojišťovny.

Chceme zavést zcela novou formu samosprávných zdravotních pojišťoven, které budou mít přímo volené správní a dozorčí rady svými pojištěnci, které pak jmenují ředitelem zkušeného odborníka.
Aktuálně jsou totiž zdravotní pojišťovny řízeny úředníky, kteří nemají žádnou skutečnou odpovědnost a nemají ani žádný důvod vycházet svým pojištěncům vstříc a jsou často obětí korupčních tlaků a politického trafikanství. Nejde přitom jen o peníze, ale také o kontrolu nad velkým množstvím citlivých osobních údajů, které o svých pojištěncích shromažďují. Tyto instituce proto musí být svým pojištěncům co nejblíže a pojištěnci musí být ti, kdo budou rozhodovat o tom, jak se utratí peníze z jejich daní určené na péči o jejich zdraví.

Příkladem netransparence ve zdravotním pojištění je dosavadní způsob stanovování úhrad zdravotnických prostředků (tedy pomůcek a přístrojů), kde situace došla už tak daleko, že Ústavní soud v červnu 2017 zrušil příslušnou část zákona o zdravotní pojištění s odkladem účinnosti na konec roku 2018. Proces stanovení úhrad zdravotnických prostředků totiž nyní nemá prakticky žádná pravidla a není přezkoumatelný. Jde o dlouhodobý problém a v jeho řešení selhalo několik ministrů v řadě. Opakuje se tak situace z roku 2007, kdy Ústavní soud zasáhl obdobným způsobem do netransparentního procesu stanovování cen a úhrad léčiv a díky takto vynucené úpravě máme nyní u nás jedny z nejnižších cen léků v EU.

draft-volby-do-spravni-rady-pojistoven (do 3. 5. 2019) (1).pdf (292 KB) draft-volby-do-spravni-rady-pojistoven (do 3. 5. 2019) (1).pdf Finální dokument nahraný do systému sněmovny. Josef Pavlovic, 10.05.2019 10:19

Dílčí úkoly

Úkol #9483: Představení vize samosprávných pojišťoven odborné veřejnostiDokončenPetr Tresnak

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Josef Pavlovic před téměř 2 roky

 • Fronta změněn z Programový cíl na Dlouhodobý úkol
 • Zobrazit v nabídce nastaven na Ne

#2 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před asi 1 rok

 • Tags nastaven na klubik-zjednoduseni, zdravotnictvi
 • Fronta změněn z Dlouhodobý úkol na PSP - programový cíl
 • Projekt změněn z Sněmovna na Resort zdravotnictví
 • Cílová verze nastaven na Volební program 2017-2021
 • % Hotovo nastaven na 0
 • Rodičovský úkol smazán (#9480)
 • Zobrazit v nabídce smazán (Ne)
 • Organizační struktura smazán (Ne)

#3 Aktualizováno uživatelem Josef Pavlovic před 11 měsíců

 • Rodičovský úkol nastaven na #8093

#4 Aktualizováno uživatelem Josef Pavlovic před 11 měsíců

 • Rodičovský úkol smazán (#8093)

#5 Aktualizováno uživatelem Josef Pavlovic před 11 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#6 Aktualizováno uživatelem Josef Pavlovic před 11 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#7 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před 11 měsíců

 • Tags změněn z klubik-zjednoduseni, zdravotnictvi na klubik-zjednoduseni, zdravotnictvi, formalne-ok

#8 Aktualizováno uživatelem Josef Pavlovic před 11 měsíců

 • Rodičovský úkol nastaven na #8093

#9 Aktualizováno uživatelem Josef Pavlovic před 11 měsíců

 • Fronta změněn z PSP - programový cíl na PSP - střednědobý cíl

#10 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 11 měsíců

 • Předmět změněn z Samosprávné pojišťovny na Zpracovat pro Ministerstvo zdravotnictví návrh zavedení možnosti pojištěnců volit zástupce do SR a DR zdravotních pojišťoven
 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

#11 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 11 měsíců

 • Priorita změněn z Normální na Urgentní

#12 Aktualizováno uživatelem Josef Pavlovic před 11 měsíců

 • Fronta změněn z PSP - střednědobý cíl na Úkol
 • Zobrazit v nabídce nastaven na Ne
 • Organizační struktura nastaven na Ne

#13 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před 10 měsíců

 • Fronta změněn z Úkol na PSP - střednědobý cíl
 • Cílová verze změněn z Volební program 2017-2021 na 2019 - Roční plán
 • Zobrazit v nabídce smazán (Ne)
 • Organizační struktura smazán (Ne)

#14 Aktualizováno uživatelem Josef Pavlovic před 9 měsíců

Návrh byl nahrán do systému sněmovny ve středu 08.05.2019 pod číslem 2800.

Také k dispozici: Atom PDF