Projekt

Obecné

Profil

Akce

PSP - střednědobý cíl #9126

otevřený

PSP - programový cíl #8104: 18. Svobodný výběr školy a okamžité zvýšení platů učitelů o 20 %, protože vzdělanou společnost považujeme za nejlepší záruku svobody

Novelizace zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících

Přidáno uživatelem Lukáš Bartoň před téměř 4 roky(ů). Aktualizováno před 4 měsíc(ů).

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
15.01.2019
Uzavřít do:
31.12.2020 (asi 10 měsíce(ů) pozdě)
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00hod)
Semafor:
Zelená
Zodpovídá:
Popis stavu a další krok:

Popis

Střednědobý cíl: Novelizace zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících

User story: Jako rodič chci, aby byla na školách zajištěna kvalitní výuka. S tím úzce souvisí zajištění kvalitních učitelů, kteří budou schopni reagovat na měnící se podmínky/požadavky v rámci příslušného oborového zaměření.

Kontext: V současné době se potýkáme s nedostatkem učitelů na všech úrovních vzdělávání, problém představuje také vysoký průměrný věk učitelů, který se v ČR pohybuje kolem 46 let . Na základních školách máme v současné době 40 % učitelů starších 50-ti let, v případě středních škol je to dokonce 52 %. V dohledné době tak lze očekávat ještě zhoršení situace - starší učitelé budou odcházet do důchodu a budeme postaveni před problém obsazení uvolněných pracovní míst z důvodu již existujícího nedostatku učitelů.

Vzhledem k současnému stavu je třeba otevřít učitelskou profesi odborníkům bez pedagogického zaměření. Podporujeme návrat k pedagogickému minimu, kdy by si odborníci bez pedagogického zaměření měli doplnit potřebnou kvalifikaci. MŠMT v rámci své novely zákona navrhuje, aby si odborníci bez pedagogického zaměření doplnili kvalifikaci do tří let. Vzhledem k různorodé náročnosti a požadavkům studijních programů navrhujeme, aby během tří let studium zahájili. Za Piráty je stěžejní zavedení tzv. adaptačního období pro nově začínající učitele, během kterého by na ně měli po dobu dvou let dohlížet jejich zkušenější kolegové. Zkušenější učitelé pak musí být za tuto činnost finančně odměněni v odpovídající výši. Zároveň se chceme soustředit na zvyšování atraktivity učitelské profese a pedagogických oborů a na podporu pedagogů zejména na počátku jejich profesní dráhy.

Problém tkví také v tom, že MŠMT nemá k dispozici systémový nástroj, prostřednictvím kterého by zajistilo sběr průběžně aktualizovaných informací o aprobaci učitelů. Zákon o pedagogických pracovnících de facto představuje formu regulované profese, která nicméně postrádá registr oprávněných vykonavatelů profese - posuzování splnění kvalifikace se doposud odehrává decentralizovaně. Z tohoto důvodu je třeba zvážit zavedení takového mechanismu, který by zároveň sloužil jako nástroj pro vyhodnocení aktuálního stavu.

Stěžejní součástí je podpora dalšího vzdělávání učitelů (DVPP) a nutnost zajištění a rozvíjení kvality dalšího vzdělávání. Z tohoto důvodu se chceme dále zaměřit na aplikaci inovativních didkatických postupů ve výuce a podporu rozvoje komeptencí. Každá škola musí svým učitelům toto vzdělávání umožnit (placené studijní volno) a podporovat (finanční spoluúčast).

Politické řešení: Zařadit bod na program Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu a vyžádat si přítomnost zástupce týmu, který připravoval novelu zákona č. 563/2004. Připravit kompletní revizi kvalifikačních požadavků obsažených v novele zákona MŠMT a připravit vlastní pozměňovací návrh. Připravit návrh na vznik registru učitelů a jejich aprobací a následně zařadit jako bod do programu Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Programová opora: Volební program Vzdělávání a věda

Spojenci: Lze očekávat podporu ODS.

Odpůrci: MŠMT, které návrh novely zákona připravilo. Negativní stanovisko pravděpodobně vyjádří zástupci pedagogických fakult a školské odbory.

Navrhované kroky (milníky):

 1. Zařadit bod na program Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu a vyžádat si přítomnost zástupce týmu, který připravoval novelu zákona č. 563/2004
 2. Připravit kompletní revizi kvalifikačních požadavků na výkon profese, včetně změn obsažených v novele zákona, kterou připravuje MŠMT
 3. Příprava vlastního pozměňovacího návrhu
 4. Připravit návrh na vznik registru učitelů a jejich aprobací a následné projednání bodu na program Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu s přítomností zástupce MŠMT
 5. Medializace navržené a projednané koncepce registru

Odhad celkových nákladů:

Mediální rizika: Navrhovaným opatřením ve smyslu přenastavení kvalifikačních požadavků dojde ke snížení kvality výuky.

Předpokládané medializované parlamentní výsledky: Piráti se snaží o adekvátní nastavení kvalifikačních požadavků, které by umožnilo zapojení odborníků z praxe. Opatření řešící narůstající nedostatek učitelů. Piráti připraví návrh koncepce registru učitelů s aprobací ve vazbě na zajištění a rozšíření datové opory MŠMT ve vazbě na řešení problému nedostatku učitelů.


Dílčí úkoly 6 (0 otevřených6 uzavřených)

Analytický tým - Úkol #15664: Připravit podklady ve vazbě na návrh novely zákona č.563/2004 Sb. ze strany MŠMTDokončenLukáš Bartoň31.01.201928.02.2019

Akce
Úkol #16690: Připravit vlastní pozměňovací návrh na výkon profeseOdmítnutýLukáš Bartoň17.04.201930.04.2019

Akce
Analytický tým - Úkol #18378: Připravit vlastní návrh kvalifikačních požadavků na výkon učitelské profeseDokončenLukáš Bartoň27.02.201930.09.2019

Akce
Legislativní tým - Úkol #22280: Pozměňovací návrhy (více menších) k zákonu o pedagogických pracovnících ST 503. Dokončenmarketa radkova01.08.201931.03.2020

Akce
Úkol #33248: Připravit PN k legislativnímu ukotvení sociálního pedagogaDokončenLukáš Bartoň01.05.202026.05.2020

Akce
Úkol #33249: Připravit pozměňovací návrh k uznání předpokladu kvalifikace studentům v programech pro přípravu učitelůDokončenLukáš Bartoň20.05.202016.06.2020

Akce

Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před téměř 4 roky(ů)

 • Cílová verze nastaven na První rok ve sněmovně
 • Přiřazeno nastaven na Lukáš Bartoň

Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před téměř 4 roky(ů)

Zákon č. 563/2004 Sb., § 6 až 12
U požadavků na vzdělávání odborníků z jiných než pedagogických oborů podporujeme návrat k
pedagogickému minimu, které bude učitel (vzděláním nepedagog) moci splnit již při práci-výuce na
ZŠ nebo SŠ.
Toto opatření má pomoci vyřešit akutní nedostatek učitelů v některých oborech a regionech.
Doplňování plnohodnotného pedagogického vzdělávání je pro nepedagogické odborníky
nelukrativní. Navíc současné vzdělávací programy učitelství potřebují zásadní reformu směrem k
modernosti, efektivitě a podle řady učitelů i zohlednění talentu.
Doplnění § 11(2)
Chceme uznání dlouholeté praxe v oboru za ekvivalent odborné (nepedagogické) kvalifikace,
především pro učitele učňovských oborů. Pedagogické minimum ať samozřejmě platí i zde.
Na úrovni MŠMT: Celoživotní vzdělávání (CŽV) učitelů (příp. Další vzdělávání pedagogických
pracovníků – DVPP) je nutnost pro zajištění dlouhodobé kvality vzdělávání, a proto chceme úpravy
motivující učitele k CŽV a k aplikaci nových kompetencí ve výuce. Každá škola musí svým učitelům
toto vzdělávání umožnit (placené studijní volno) a podporovat (finanční spoluúčast), zároveň nemá
být systém CŽV založený na povinnostech a represi, ani sloužit nějaké rigidní struktuře kariérního
postupu.

Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před více než 3 roky(ů)

Připraví se novela zákona.

Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před více než 3 roky(ů)

Proběhla schůzka s ministerstvem školství, kde jsme jim představili náš záměr na změnu zákona o pedagogických pracovnících. Nezávisle na nás nám ministerstvo představilo svůj návrh, který je v současné době v mezirezortním připomínkovém řízení a zabývá se stejnou tématikou. Zvolila se cesta nechat to na vládním návrhu, který má daleko větší šanci na to projít, než poslanecký návrh.

Do toho byl předložen ještě poslanecký návrh p. Valachové.

Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před více než 3 roky(ů)

 • % Hotovo změněn z 0 na 30

Aktualizováno uživatelem matous vanca před téměř 3 roky(ů)

 • Cílová verze změněn z První rok ve sněmovně na Backlog

Aktualizováno uživatelem daniel pecha před téměř 3 roky(ů)

 • Semafor nastaven na Zelená
 • Cílová verze změněn z Backlog na 2019 - Roční plán (zastaralé)
 • Fronta změněn z Programový cíl na PSP - střednědobý cíl

Aktualizováno uživatelem daniel pecha před téměř 3 roky(ů)

 • Rodičovský úkol smazán (#8104)

Aktualizováno uživatelem daniel pecha před téměř 3 roky(ů)

 • související s PSP - programový cíl #8104: 18. Svobodný výběr školy a okamžité zvýšení platů učitelů o 20 %, protože vzdělanou společnost považujeme za nejlepší záruku svobody přidán

Aktualizováno uživatelem Petr Fojtík před téměř 3 roky(ů)

 • Rodičovský úkol nastaven na #8104
 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
 • Projekt změněn z Klubík Svoboda na Resort školství
 • Tags nastaven na klubik-svoboda

Aktualizováno uživatelem martin ulovec před více než 2 roky(ů)

 • Popis aktualizován (rozdíl)
 • Předmět změněn z Změna zákona č. 563/2004 Sb., § 6 až 12 na Novelizace zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících

Aktualizováno uživatelem martin ulovec před více než 2 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem martin ulovec před více než 2 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem martin ulovec před téměř 2 roky(ů)

 • % Hotovo změněn z 30 na 60

Aktualizováno uživatelem martin ulovec před téměř 2 roky(ů)

 • % Hotovo změněn z 60 na 70
 • Uzavřít do nastaven na 31.12.2019

V souvislosti s novelou zákona o pedagogických pracovnících připravujeme pozměňovací návrhy, které předložíme na projednání ve Sněmovně. Jedním z pozměňovacích návrhů bude rovněž věcný záměr navázání platu pedagogických pracovníků na průměrnou mzdu.

Aktualizováno uživatelem martin ulovec před více než 1 rok

 • Uzavřít do změněn z 31.12.2019 na 31.12.2020

Aktualizováno uživatelem martin ulovec před více než 1 rok

PN byly zaslány na sekretariát školského výboru dle stanoveného termínu a budou projednány na schůzi školského výboru 8. 4.

Aktualizováno uživatelem martin ulovec před více než 1 rok

8.4. nám na školském výboru prošel pozměňovací návrh, který umožňuje studium pedagogiky jako jednu z cest pro získání kvalifikace pedagogického pracovníka. Ostatní PN předkládáme v rámci 2. čtení.

Aktualizováno uživatelem martin ulovec před více než 1 rok

 • % Hotovo změněn z 70 na 90

Aktualizováno uživatelem martin ulovec před více než 1 rok

Všechny PN jsme nahráli do systému ve vazbě na projednávání tisku ve 2. čtení. Čekáme na projednání tisku na plénu Sněmovny.

Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 4 měsíc(ů)

 • % Hotovo změněn z 90 na 100

Čekáme na projednání senátní vratky na plénu Sněmovny.

Akce

Také k dispozici: Atom PDF