Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #9038

Důchody i pro naše děti

Přidáno uživatelem Tomáš Martínek před více než 3 roky. Aktualizováno před 30 dnů.

Stav:
Čeká se na podatele
Priorita:
Urgentní
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
01.01.2019
Uzavřít do:
18.10.2021
% Hotovo:

20%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)
Semafor:
Zelená
Zodpovídá:
Popis stavu a další krok:

Popis

Anotace: Česká republika potřebuje udržitelný důchodový systém. Díky zapojení všech věkových skupin zajistíme férový a spravedlivý důchod pro každého. Nechceme, aby jedna generace doplácela na druhou jen proto, že stát zaspal při důchodové reformě. Podporujeme oddělení důchodového účtu, možnost spoření u státní důchodové pojišťovny, narovnání odvodů u lidí s vysokým příjmem a navázání věku odchodu do důchodu na průměrný věk života ve zdraví.

User story: Každý občan má zájem na tom, aby mu byla ve stáři zajištěna důstojná úroveň života.

Kontext: Téma důchodové reformy je diskutované už delší dobu, nicméně žádná dosud nebyla realizována. Ministryní práce a sociálních věcí Maláčovou byla svolána Komise pro spravedlivé důchody složené ze zástupců politických stran a odborné veřejnosti. Za Piráty v komisi usedne Tomáš Martínek, případně jeho náhradník Lukáš Forýtek.

Návrh politického řešení: V rámci důchodové komise MPSV ČR bychom měli dohlédnout na navrhované změny důchodového systému. Především zajistit, aby nedošlo k "privatizaci" sociálního pojištění. Z našeho programu by měla být zapracována možnost dobrovolného spoření nad rámec povinného sociálního pojištění na státní účet. V rámci rovné daně by měl být navýšen horní strop pro odvody na sociální pojištění (u vysoko příjmových).

Programová opora: Sociální systém - dlouhodobý program

Spojenci: lze předpokládat podporu některých zástupců odborné veřejnosti

Odpůrci: dosud neidentifikováni

Navrhované milníky:

 • účastnit se schůzí komise a prosazovat pirátskou verzi důchodové reformy
 • spolupracovat s ostatními stranami na důchodové reformě
 • analyzovat jednotlivé verze návrhů důchodové reformy

Pracovní skupina či mechanismus:

 • Tomáš Martínek - člen rozpočtového výboru a Komise pro spravedlivé důchody, vedoucí Důchodového týmu
 • Olga Richterová - místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku, vedoucí Resortního týmu práce a sociální věci, členka důchodového týmu
 • Lukáš Forýtek - náhradník v Komisi pro spravedlivé důchody, člen Důchodového týmu
 • Tomáš Kopečný - analytik, člen Důchodového týmu
 • Zuzana Freitasová - členka Důchodového týmu Příjmovou stránku důchodového systému řeší resortní tým Finance. Výdajovou stránku důchodového systému řeší resortní tým Práce a sociální věci. Problematiku řešíme na úrovni Komise pro spravedlivé důchody, v rámci příprav a analyzování materiálů na tuto komisi, vytvořen Důchodový tým.

Mediální rizika: nedostatečné vysvětlení našich návrhů široké veřejnosti (složitost problematiky)

Předpokládané medializované parlamentní výsledky: Předpokládáme zájem médií po každém jednání komise.

Vostatek 2018 Malá a velká důchodová reforma atd.pdf (1 MB) Vostatek 2018 Malá a velká důchodová reforma atd.pdf Návrh na malou a velkou důchodovou reformu včetně navazujících reforem pojistného, daně z příjmů, rodinných dávek a dávek na bydlení pro seniory Tomáš Martínek, 21.01.2019 12:02
Vostatek Vize české důchodové reformy září 2018.pdf (277 KB) Vostatek Vize české důchodové reformy září 2018.pdf Vostatek: Vize české důchodové reformy Tomáš Martínek, 21.01.2019 12:05
Vostatek Vize české důchodové reformy.pdf (512 KB) Vostatek Vize české důchodové reformy.pdf Prezentace: Vize české důchodové reformy Tomáš Martínek, 21.01.2019 12:07
pi-2-108.pdf (1020 KB) pi-2-108.pdf Parlamentní institut: Stručný přehled důchodových systémů v zemích EU Tomáš Martínek, 05.04.2021 18:05

Dílčí úkoly

Mediální výstup #18240: Piráti představili vizi důchodového systému se státním fondemDokončenTomáš Martínek

Úkol #25038: Vyžádat si oponenturu na studii společnosti Delloite o udržitelnosti důchodůDokončenTomáš Martínek

Úkol #25090: Spolupráce při přípravě analýzy OECD DokončenTomáš Martínek


Související úkoly

související s Resort finance - Úkol #31553: Udržitelné důchodyV řešení (diskutuje se)15.06.2020

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Tomáš Martínek před více než 3 roky

 • % Hotovo změněn z 0 na 10
 • Stav změněn z Nový na Čeká se na podatele
 • Uzavřít do nastaven na 31.12.2018

V tuto chvíli čekáme na předložení vládního návrhu komplexní důchodové reformy, abychom ho mohli oponovat. Vláda zatím předkládá pouze návrhy na navýšení výdajů (zvýšení důchodů), ale neřeší dlouhodobě udržitelný rozvoj důchodového systému, i když to již několikrát avizovala.

#2 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 3 roky

 • Organizační struktura nastaven na Ne
 • Zobrazit v nabídce nastaven na Ne
 • Fronta změněn z Podání na Úkol

#3 Aktualizováno uživatelem Tomáš Martínek před téměř 3 roky

 • Fronta změněn z Úkol na Dlouhodobý úkol

Podpořili jsme v souladu s programem (https://www.pirati.cz/program/psp2017/prace-a-socialni-veci/) zvýšení důchodů, především základní (solidární) složky, která zvyšuje důchody především důchodcům s nízkými důchody.

#4 Aktualizováno uživatelem matous vanca před více než 2 roky

 • Cílová verze změněn z První rok ve sněmovně na Backlog

#5 Aktualizováno uživatelem martin archalous před více než 2 roky

 • Projekt změněn z Sněmovna na _Backlog

#6 Aktualizováno uživatelem Tomáš Martínek před více než 2 roky

 • Projekt změněn z _Backlog na Ekonomický tým

Z hlediska ekonomického týmu tento bod řešíme z pohledu příjmové stránky důchodového účtu.

#7 Aktualizováno uživatelem Tomáš Martínek před více než 2 roky

 • Cílová verze smazán (Backlog)

#8 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

 • Semafor nastaven na Zelená
 • Organizační struktura smazán (Ne)
 • Zobrazit v nabídce smazán (Ne)
 • % Hotovo nastaven na 0
 • Cílová verze nastaven na 2018 - Roční plán
 • Projekt změněn z Ekonomický tým na Resort finance
 • Fronta změněn z Dlouhodobý úkol na PSP - střednědobý cíl
 • Tags nastaven na klubik-ochrana

#9 Aktualizováno uživatelem Tomáš Martínek před více než 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)

#10 Aktualizováno uživatelem Tomáš Martínek před více než 2 roky

Se souhlasem profesora Jaroslava Vostatka zveřejňujeme jeho návrh na malou důchodovou reformu, která je v souladu s programem Pirátů.

#13 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

 • Cílová verze změněn z 2018 - Roční plán na 2019 - Roční plán (zastaralé)

#14 Aktualizováno uživatelem lukas forytek před více než 2 roky

 • Začátek nastaven na 01.01.2019
 • Uzavřít do nastaven na 31.12.2019
 • Popis aktualizován (diff)
 • Soubor Vostatek Vize české důchodové reformy.pdf přidán
 • Soubor Vostatek Vize české důchodové reformy září 2018.pdf přidán
 • Soubor Vostatek 2018 Malá a velká důchodová reforma atd.pdf přidán
 • Tags změněn z klubik-ochrana na klubik-ochrana, tomas-martinek, lukas-forytek, duchody, jiri-valenta, tym-finance

#15 Aktualizováno uživatelem lukas forytek před více než 2 roky

 • Soubor smazán (Vostatek 2018 Malá a velká důchodová reforma atd.pdf)

#16 Aktualizováno uživatelem lukas forytek před více než 2 roky

 • Soubor smazán (Vostatek Vize české důchodové reformy září 2018.pdf)

#17 Aktualizováno uživatelem lukas forytek před více než 2 roky

 • Soubor smazán (Vostatek Vize české důchodové reformy.pdf)

#18 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

 • Tags změněn z klubik-ochrana, tomas-martinek, lukas-forytek, duchody, jiri-valenta, tym-finance na klubik-ochrana, tomas-martinek, lukas-forytek, duchody, jiri-valenta, tym-finance, formalne-ok

#19 Aktualizováno uživatelem lukas forytek před více než 1 rok

 • % Hotovo změněn z 0 na 20

Piráti pracují v rámci Komise pro spravedlivé důchody zřízené ministryní Maláčovou. Na komisi představili svou vizi důchodového fondu. I nadále budou analyzovat materiály přicházející do komise a pracovat v komisi.

#20 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 1 rok

 • Cílová verze změněn z 2019 - Roční plán (zastaralé) na Plán poslaneckého klubu 2020-2021
 • Priorita změněn z Normální na Urgentní
 • Předmět změněn z Dohlédnout na důchodovou reformu na Udržitelné důchody
 • Projekt změněn z Resort finance na Resort práce a sociálních věcí
 • Tags změněn z klubik-ochrana, tomas-martinek, lukas-forytek, duchody, jiri-valenta, tym-finance, formalne-ok na tomas-martinek, lukas-forytek, duchody, jiri-valenta, tym-finance

#21 Aktualizováno uživatelem lukas forytek před více než 1 rok

 • Uzavřít do změněn z 31.12.2019 na 18.10.2021
 • Popis aktualizován (diff)

#22 Aktualizováno uživatelem Tomáš Martínek před více než 1 rok

 • Popis aktualizován (diff)

#23 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 1 rok

 • Popis aktualizován (diff)
 • Předmět změněn z Udržitelné důchody na Důchody i pro naše děti

#24 Aktualizováno uživatelem Tomáš Martínek před více než 1 rok

S ohledem na koronavirová opatření, kdy bude muset stát vydávat množství zdrojů a finančních prostředků na záchranu ekonomiky, bude vhodné s novým nástřelem řešení důchodové reformy počkat po odeznění epidemie a jejích následků - až budeme moci pracovat s novými ekonomickými čísly.

#25 Aktualizováno uživatelem jiri valenta před asi 1 rok

 • související s Úkol #31553: Udržitelné důchody přidán

#26 Aktualizováno uživatelem lukas forytek před 10 měsíců

 • Tags změněn z tym-finance, jiri-valenta, duchody, lukas-forytek, tomas-martinek na tym-finance, tomas-martinek, duchody, lukas-forytek, jiri-valenta

Od propuknutí koronavirové nákazy se sešla Komise pro spravedlivé důchody pouze jednou a to na začátku července. Od té doby důchodová komise nezasedala. Na důchodové komisi se doposud jednalo zejména o výdajové stránce důchodového systému (rozdělení na tzv. nultý a první pilíř, předčasný důchod náročných profesí spolufinancovaný zaměstnavatelem, fiktivní vyměřovací základ či prodloužení vyloučené doby pro osoby pečující o děti nebo osoby závislé), příjmová stránka řešena okrajově (MPSV navrhuje zvýšení odvodů OSVČ).
Nyní se projednává jednorázový finanční příspěvek důchodcům (tzv. rouškovné). V rámci projednávání ve druhém čtení zvažujeme podat pozměňovací návrhy. S ohledem na vývoj demografické křivky dle predikce z dat Národní rozpočtové rady (Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí - červen 2020 viz https://unrr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Zpr%C3%A1va-o-dlouhodob%C3%A9-udr%C5%BEitelnosti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-financ%C3%AD_2020.pdf), tedy postupný nárůst lidí, kteří budou odcházet do důchodu, vnímáme jako vhodné dílčí řešení motivovat lidi v důchodovém věku, kteří chtějí a mohou nadále (i částečně) pracovat, aby byli za práci a odvody do sociálního systému spravedlivě oceněni. Proto připravujeme pozměňovací návrh na vyšší bonifikaci pracujících důchodců ať už se jedná o lidi, kteří dosáhli důchodového věku, do důchodu nešli a nadále pracují; lidi, kteří pobírají polovinu důchodu a dále pracují, či lidi, kteří pobírají plný starobní důchod a pracují.

#27 Aktualizováno uživatelem Tomáš Martínek před 9 měsíců

https://ceskeduchody.cz/zpravy/tomas-martinek-pirati-duchody-valorizace

Podáváme návrh na větší podporu a pozitivní motivaci přesluhujících seniorů - viz http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=66350

#29 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před 9 měsíců

 • Cílová verze smazán (Plán poslaneckého klubu 2020-2021)

#30 Aktualizováno uživatelem Tomáš Martínek před 4 měsíců

#31 Aktualizováno uživatelem Tomáš Martínek před 30 dnů

Návrh byl sice ministryní Maláčovou předložen, ale není odsouhlasen komisí pro spravedlivé důchody. V tuto chvíli tak předpokládáme realizaci v dalším volebním období dle našeho programového bodu https://www.piratiastarostove.cz/program/stabilni-system-ferovych-duchodu/

Viz odpovědi pro České důchody:
Důchodová reforma – portál České důchody

 1. MPSV chce předložit návrh důchodové reformy formou poslaneckého návrhu. Jak to vnímají Piráti? Jak se k tomu postaví? Je reálné schválení nebo alespoň hlubší projednání před volbami? Jedním z hlavních strategických směrů programového prohlášení vlády byla údajně “důchodová reforma”. Vláda měla dostatek času na to, aby ve spolupráci s Komisí pro spravedlivé důchody, jíž jsem členem, přichystala a prosadila důchodovou reformu. Neučinila tak. Komisi nebyl závěrečný návrh předložen k odsouhlasení, aby došlo ke shodě napříč politickým spektrem. Není mi tedy úplně jasné, proč bude tak zásadní zákon jako důchodová reforma předkládán poslaneckým návrhem. Návrh mi přitom jako důchodová reforma nepřijde, protože neobsahuje to nejzásadnější, tedy způsob zajištění dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového systému, udržitelnost naopak zhoršuje. Samotné schválení důchodové reformy není před volbami reálné nejen kvůli blížícím se sněmovním volbám, ale i nejasné podpoře ve vládní koalici. Různá a protichůdná vyjádření ministryní Maláčové a Schillerové ve vztahu k důchodové reformě jen vnášejí další nejistotu, kterou naši občané rozhodně nepotřebují.
 2. Návrh má 3 samostatné části: Nultý pilíř a další změny systému, dřívější důchody pro náročné profese, bonus za výchovu dětí. Jak jednotlivé návrhy vnímáte a podpoříte některé z nich? Změnu důchodového systému na nultý a první pilíř, neboli zavedení minimálního důchodu, máme ve volebním programu. Piráti prosazují zavedení minimálního důchodu, který by měl po splnění podmínek zajistit všem účastníkům důchodového pojištění důstojný důchod. Je třeba zajistit dřívější odchod do důchodu u lidí pracujících v náročných profesích. Návrh MPSV definuje náročná povolání jako profese zařazené do třetí a čtvrté kategorie podle zákonů o ochraně veřejného zdraví (tedy profese, u nichž jsou trvale překračovány hygienické limity). Dle našich odhadů tak návrh pokrývá cca. 60 tisíc zaměstnanců (horníci, pracovníci ve slévárnách), přičemž například ale stavební dělník do dané kategorie nespadne. To chceme změnit. V našem volebním programu navrhujeme zahájit diskusi se zástupci Ministerstva zdravotnictví a společně definovat “náročné a rizikové profese” tak, aby návrh žádné skupiny neopomíjel. V České republice není bohužel legitimní nárok příslušníků náročných a rizikových povolání, kde by měla být vyšší odpovědnost zaměstnavatelů, pokryt systémově. Nakonec třetí část důchodové reformy zavádí bonus pro ženy za každé vychované dítě. Aktuální verze navíc nepočítá se zastropováním na úrovni tří dětí. Za Piráty zastáváme názor, že je vhodnější osoby pečující o děti podporovat v období péče o dítě, kdy to tato osoba nejvíc potřebuje. Jde např. o zajištění dostupnosti jeslí a školek, rodičovskou dovolenou, podporu částečných úvazků, atp. Piráti dále podporují mechanismy, které zabrání znevýhodnění osob pečujících o děti oproti osobám, které zůstaly v zaměstnání a pokračovaly ve své kariéře při stanovení výše důchodu. Jde o prodloužení tzv. vyloučené doby a zavedení fiktivního vyměřovacího základu. Nesouhlasíme s navrženým zrušením možnosti pobírat polovinu starobního důchodu při pokračování pracovní činnosti po dosažení důchodového věku. Hlavním argumentem MPSV je, že to využívá málo lidí. Je třeba podpořit rozšíření poptávky firem po práci na částečný úvazek, aby je mohli senioři využívat. Dále považujeme za důležité zlepšit informovanost o budoucí výši důchodů, což jsme prosadili i na důchodové komisi. Jsme pro podporu a férové odměňování pracujících seniorů. Lidem, kteří přesluhují, se to musí vyplatit a projevit v budoucí výši důchodu. Prosazujeme také vznik státního či veřejnoprávního fondu pro dobrovolné spoření, který pomůže zefektivnit spoření na stáří.
 3. Naši čtenáři a mnoho Čechů řeší stávající situaci, která do budoucna bude stále častější: Kvůli zhoršenému zdraví nemohou naplno pracovat, nemohou si najít práci. Jsou obvykle po padesátce, v nižším invalidním důchodu (který se nepočítá do důchodového pojištění, takže část těchto lidí nakonec vůbec nezíská starobní důchod, protože je minimum 35 let pojištění) a tato nepříznivá situace je ve všech ohledech znevýhodňuje. Do důchodu nemohou jít před šedesátkou (i když mají odpracované roky), po šedesátce pak pouze do předčasného důchodu, ale za cenu výrazného krácení důchodu. Je to komplexní problém, který je ale přehlížen. Co v tomto ohledu mohou Pirátu nabídnout? Pokud jde o osoby pracující v náročných profesích, řešení jsem nastínil ve své předchozí odpovědi. Je třeba tyto profese definovat a těmto lidem umožnit odejít do důchodu dříve. Studie OECD poukazuje na výši povinného pojištění pro získání nároku na starobní důchod a doporučuje dobu 35 let snížit. Diskusi o snížení této doby se nebráníme. Pokud by mělo dojít ke snížení požadovaných odpracovaných let, mělo by se zvážit kritérium rezidence v dané zemi, aby na český důchod nemělo nárok i množství zahraničních sezónních pracovníků. Tak tomu je například v Dánsku či Švédsku, kde pro plný důchod je nutné žít 40 let v dané zemi. Případně by se mohla zvážit možnost odstupňování výše důchodu jako v Belgii. V současné době se kromě invalidního důchodu, či předčasného důchodu nabízí i možnost předdůchodu. Uvědomujeme si složité postavení osob nad 50 let na trhu práce. Tyto osoby by neměly být oproti ostatním při ucházení se o zaměstnání diskriminovány. Obecně jsme pro pozvolný přechod osob do důchodu. Stát by měl podporovat práci na částečný úvazek, ať již seniorů nebo lidí blížících se k důchodovému věku. Důchodce pobírající předčasný důchod by měl mít možnost dodatečně doplatit prostředky povinného sociálního pojištění potřebné pro přiznání řádného důchodu anebo odpracovat potřebné roky. Na druhou stranu, důchody a příjmy těch, kdo se rozhodnou dobrovolně pracovat déle, by měly být vyšší než dnes i pomocí snížení sociálních odvodů. (4. Pokud Piráti nepodpoří stávající návrh důchodové reformy z dílny MPSV, jaký mají vlastní návrh? Je potřeba důchodový systém reformovat? Co změnit, aby byl udržitelný, spravedlivý a předvídatelný?) Tomuto zásadnímu tématu se věnujeme v našem programu, na jehož vzniku se podílela i řada seniorů. Za spravedlivý důchodový systém považuji takový, který žádnou skupiny občanů nediskriminuje. Stanovení minimálního důchodu zaručuje každému důstojné stáří. Za spravedlivé považuji férově odměňovat ty, kteří svůj odchod do důchodu dobrovolně odkládají a přesluhují nebo zůstávají v pracovním procesu i při pobírání důchodu. Spravedlivé také je, aby lidé, kteří pečují o děti a vychovávají tak další osoby, které budou v budoucnu přispívat do systému, nebyli při výpočtu svého starobního důchodu diskriminováni oproti těm, kteří zůstali v pracovním procesu. V neposlední řadě považuji za spravedlivé, aby osoby pracující v náročných podmínkách mohly odejít do důchodu dříve nebo jim byl adekvátně navýšen. Důchodová reforma nyní neřeší dlouhodobé financování a udržitelnost důchodového systému. To chceme změnit. Podle Zprávy o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí Národní rozpočtové rady z června 2020 dojde k postupnému zvyšování výdajů na starobní důchody (u stávajícího důchodového systému). Výdaje dosáhnou svého vrcholu (12,1 % HDP) okolo roku 2059. Předložená důchodová reforma bohužel neřeší příjmovou stránku. Předvídatelnost důchodového systému souvisí s informovaností občanů. Každý občan by měl mít možnost podívat se na odhad svého důchodu při zachování stávajících parametrů v rámci svého pracovního života. To může lidi v produktivním věku motivovat ke změně své stávající pracovní kariéry či spoření na důchod, ať již v tzv. třetím pilíři či v nízkonákladovém státním nebo veřejnoprávním fondu, který plánujeme zřídit, nebo jiným způsobem.

Ing. Tomáš Martínek, člen Komise pro spravedlivé důchody a rozpočtového výboru PSP ČR

Také k dispozici: Atom PDF