Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #9032

Novela stavebního zákona s digitalizací spisů

Přidáno uživatelem Jakub Michalek před více než 1 rok. Aktualizováno před 2 měsíců.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Okamžitá
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
20.11.2018
Uzavřít do:
% Hotovo:

10%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)
Zodpovídá:

Popis

User story: Jako občan chci zrychlení stavebního řízení, abych nemusel čekat dlouho na stavební povolení a aby díky výstavbě klesly ceny bytů.

Kontext: Lidé čekají na stavební povolení moc dlouho, průměrná doba stavebního řízení je 247 dní, v Dánsku jeho vyřízení trvá 64 dní, Česko je jednou z nejpomalejších zemí na světě. Podle průzkumu CVVM je získání vlastního bydlení problém pro 66 % Čechů.

Politické řešení: Změnit zákon tak, aby bylo podání online, spis se pohyboval po úřadech elektronicky a byly u jednoduchých věcí zavedeny lhůty. Náležitosti spisové služby a formuláře budou v národním standardu vydávaném ministerstvem vnitra po projednání s MMR.

Programová opora: Volební program Místní rozvoj

Spojenci: naši zastupitelé ve velkých městech (Praha); zrychlení stavebního řízení měli v programu ANO, ODS, STAN, developeři

Odpůrci: lze očekávat odpor ČSSD, která těží z pomalého územního plánování, dále od ministerstva, které je rigidní a možná zájmových skupin těžících z neprůhledného prostředí

Navrhované kroky (milníky): viz postup pro schválení zákona zde

 1. Připravit jednostránkové kvalitní a oponované teze k novele zákona - trvá 30 dnů, zabere 10 člověkodní - nutné vyzvat zájmové skupiny k připomínkám, výsledek bude projednán na klubu = první úkol v nejbližším sprintu
 2. Svolat jednání podvýboru s ministryní nad tezemi - zabere chvíli, je třeba domluvit na schůzi s předsedou podvýboru a ministryní, předjednat text usnesení s předsedou podvýboru, výstupem by mělo být usnesení podvýboru - zabere 3 dny na schůzi + 3 člověkodny
 3. Připravit a podat návrh zákona (MPV) - trvá 30 dnů, je třeba zaplatit advokáta cca 50 tis. Kč (nebo využít nabídky od zájmové skupiny), kontrola legislativcem 1 den,

Odhad celkových nákladů: 50 tis. Kč + 14 člověkodní (schvaluje PPK)

Mediální rizika: nechceme mít image přátel developerů a stavařů a naopak být napadáni ochránci přírody a neziskovkami

Předpokládané medializované parlamentní výsledky: Cca za 70 dní bude malý až střední, pozitivní mediální zásah, vyjdou články v obecných médiích, že jsme předložili návrh zákona na zrychlení stavebního řízení


Dílčí úkoly

Úkol #15643: Uspořádat seminář ke stavebnímu zákonuV řešení (diskutuje se)Dana Balcarova

Úkol #16398: Zjistit stav na ministerstvu na domluvit se na dalším postupuDokončenfrantisek elfmark

Úkol #16782: Vyhodnotit věcný záměr stavebního zákona V řešení (diskutuje se)frantisek elfmark

Úkol #17344: Shromáždit připomínky k věcnému záměru stavebního zákonaDokončenJakub Brejša

Úkol #18236: Diskutovat na pracovní skupině staveního právaV řešení (diskutuje se)Jakub Brejša

Úkol #18238: Připravit jednostránkové kvalitní a oponované teze k novele zákonaNovýJakub Brejša

Úkol #21819: Vyzvat zájmové skupiny k připomínkám, výsledek bude projednán na klubuNovýJakub Brejša

Úkol #21821: Shromáždit pirátské tezeNovýJakub Brejša

Úkol #21823: Vytvořit oficiální pirátské připomínkyNovýJakub Brejša

Úkol #21825: Svolat jednání pracovní skupiny se zástupci MMR a Hospodářské komoryNovýJakub Brejša

Schůzka #21827: 5. schůzeNovýJakub Brejša

Schůzka #21829: 6. schůzeNovýJakub Brejša

Úkol #21833: Shrnutí stavebního zákonaNovýJakub Brejša

Úkol #21835: Diskuze nad možnostmi, co dál s věcným záměremNovýJakub Brejša


Související úkoly

související s Resort místní rozvoj - Úkol #10421: Interpelace ministryně pro místní rozvoj ve věci digitalizace stavebního řízeníDokončen2018-04-132018-05-16

související s Resort místní rozvoj - Úkol #10018: Novela zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákonOdloženo2018-03-22

související s Resort místní rozvoj - Úkol #15632: Odeslat naše připomínky k připravované novele stavebního zákonaDokončen2018-11-202018-12-18

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 1 rok

 • Cílová verze nastaven na První rok ve sněmovně

#2 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 1 rok

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Je domluveno setkání s ministryní Klárou Dostálovou v pondělí 29. 1. 2018 na ministerstvu.

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 1 rok

Obdržel jsem strategii, která je ovšem poněkud nereálná (zrušení smíšeného modelu státní správy). Do budoucna je třeba připravit novelu zákona, která by přidala další část územního plánu, která stanoví podmínky rozvoje obce, tj. schvalování změn územního plánu a motivační faktory ke stavbě na brownfieldu a demotivační faktory od stavby v poli (například schéma povinných příspěvků na infrastrukturu a veřejnou vybavenost, které musí developer zaplatit, analogicky jako u plánovacích smluv, které jsou však přípustné pouze u regulačních plánů).

#4 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 1 rok

 • % Hotovo změněn z 0 na 10

#5 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 1 rok

Na základě dopisu od Vita SW jsem se obrátím na ministryni s interpelací a také jsem po domluvě s p. Zajíčkem požádal předsedu Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj o ustavení pracovní skupiny. Viz níže.

Vážený pane předsedo,

na konferenci ISSS v Hradci Králové jsem se setkal se zástupci spol. Vita Software, která dodává software pro účely stavebního úřadů, a panem Zajíčkem z ICT unie a žádal jsem je o vysvětlení, proč nejsou dosud digitalizovány stavební úřady, což zdržuje stavební řízení, snižuje dostupnost bydlení pro naše občany a zdražuje ceny bydlení. Jimi uvedené informace Vám přeposílám níže. Dovoluji si Vás zdvořile požádat, abyste ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj zřídil pracovní skupinu pro stavební zákon, kde by byla tato problematika řešena, ideálně se zástupci aspoň velkých poslaneckých klubů, zástupci MMR a zástupci ICT sektoru.


Dobrý den,

posílám několik poznámek:

I. Projekt MMR a koncepce BIM

Na http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Digitalizace-stavebniho-rizeni

jsou informace o projektu MMR, ve kterém se navrhuje vytvoření několika modulů. Blíže viz příloha 1MMR... str. 8-14.

Povolování staveb by urychlila např. realizace modulu Úložiště dokumentace.

Předpokládá to změnu stavebního zákona (SZ) a zřejmě i dalších právních předpisů, aby bylo možné k žádostem přikládat dokumentaci v elektronické podobě.

Je to v souladu s usnesením vlády č. 958, o významu metody BIM.

Na základě tohoto usnesení byla zpracována "Koncepce zavádění metody BIM v České republice", ve které je věta:

"Cílem zavádění metody BIM je nejdříve vůbec zavést možnost elektronického předávání dokumentace stavby (např. formou pdf), což současný stavební zákon neumožňuje."

Blíže viz příloha Koncepce... str. 24 a 41.

II. Jak by to mohlo fungovat

 1. Do úložiště by dokumentaci uložila autorizovaná osoba (ČKAIT, ČKA).

 2. Žadatel by podal žádost dotčenému orgánu / stavebnímu úřadu, ve které by uvedl odkaz na dokumentaci.

K dokumentaci by tak získal přístup:

 • dotčený orgán při vydávání závazného stanoviska (ZS), koordinovaného závazného stanoviska (KZS),

 • stavební úřad při vydávání územního rozhodnutí, stavebního povolení ...

 1. Od stavebního úřadu by případně dále získal přístup:
 • dotčený orgán, pokud od něj stavební úřad požaduje ZS,

 • příslušný úřad posuzující vlivy na životní prostředí (EIA) např. podle § 94a odst. 1 SZ,

 • další stavební úřad při povolování stavby např. podle § 94j odst. 2 SZ.

[Vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury (VI) by získali přístup obdobně jako dotčené orgány podle bodu 2 - obdrželi by žádost o stanovisko s odkazem na dokumentaci.]

III. Co ne, proč ano

Myslím si, že není možné:

 • posílání dokumentace mailem,

 • posílání dokumentace prostřednictvím datových schránek,

 • duplicitní ukládání dokumentace do elektronických spisových služeb dotčených orgánů a stavebních úřadů.

Urychlení a zkvalitnění:

 • S dokumentací mohou dotčené orgány (ZS) nebo úseky dotčeného orgánu (KZS) pracovat paralelně.

 • Dokumentace se během povolování stavby může měnit. Dotčené orgány a VI by měli přístup k aktuální verzi.

(Stává se, že první dotčený orgán vydá ZS k něčemu jinému, než poslední.)

Bývám hodně stručný, dejte případně vědět.

Zdraví

Ing. Jiří Štochel

VITA software, s.r.o.

#6 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 1 rok

Požádal jsem Ivana, aby úvodní setkání pracovní skupiny svolal na výboru pro veřejnou správu.

#7 Aktualizováno uživatelem matous vanca před 10 měsíců

 • Cílová verze změněn z První rok ve sněmovně na Backlog

#8 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před 10 měsíců

 • související s Úkol #10421: Interpelace ministryně pro místní rozvoj ve věci digitalizace stavebního řízení přidán

#9 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před 10 měsíců

 • související s Úkol #10018: Novela zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon přidán

#10 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před 10 měsíců

 • Fronta změněn z Úkol na PSP - střednědobý cíl
 • Projekt změněn z Sněmovna na Resort místní rozvoj
 • Předmět změněn z Iniciovat a připomínkovat novelu stavebního zákona, která by zjednodušila a zrychlila řízení pro výstavbu na Zrychlení stavebního řízení díky digitalizaci spisů
 • Popis aktualizován (diff)
 • Cílová verze změněn z Backlog na 2019 - Roční plán
 • Zobrazit v nabídce smazán (Ne)
 • Organizační struktura smazán (Ne)

#11 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před 10 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)
 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Nový

#12 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před 10 měsíců

 • Uzavřít do nastaven na 05.12.2018
 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Podle informace od Zdeňka Zajíčka bude na MMR zpracována ICT Unií aktualizace staré studie k digitalizaci stavebního řízení. Dodavatel má z důvodů konzultací prodloužen termín do konce listopadu 2018.

#13 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před 10 měsíců

 • Projekt změněn z Resort místní rozvoj na Klubík Kontrola

#14 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před 10 měsíců

 • Předmět změněn z Zrychlení stavebního řízení díky digitalizaci spisů na Novela stavebního zákona s digitalizací spisů

#15 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před 9 měsíců

 • související s Úkol #15632: Odeslat naše připomínky k připravované novele stavebního zákona přidán

#16 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před 8 měsíců

 • Tags nastaven na klubik-kontrola
 • Projekt změněn z Klubík Kontrola na Resort místní rozvoj
 • Přiřazeno změněn z Jakub Michalek na frantisek elfmark

#17 Aktualizováno uživatelem Petr Fojtík před 8 měsíců

 • Tags změněn z klubik-kontrola na klubik-kontrola, formalne-ok

#18 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před 7 měsíců

 • Priorita změněn z Vysoká na Okamžitá

Z rozhodutí klubu ze dne 19/2/2019 je nastavena pririta OKAMŽITÁ pro tento střednědobý cíl.

#19 Aktualizováno uživatelem Marek Houser před 2 měsíců

 • Zodpovídá nastaven na frantisek elfmark

Také k dispozici: Atom PDF