Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #9032

Zrychlíme a zjednodušíme stavební řízení

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky. Aktualizováno před 3 měsíců.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Urgentní
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
20.11.2018
Uzavřít do:
% Hotovo:

50%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)
Zodpovídá:

Popis

Anotace: Pomocí nového stavebního zákona dosáhneme zrychlení a zjednodušení povolování záměrů. Nynější pětiletá doba povolovacího řízení je alarmující. Aktuální návrh předložený MMR má tolik závažných vad, že jej nelze napravit ani větším počtem obsáhlejších pozměňovacích návrhů. Připravíme proto pirátskou novelu stavebního zákona, která bude pro lidi skutečným přínosem a rozhýbe výstavbu.

User story: Jako občan chci zrychlení stavebního řízení, abych nemusel čekat dlouho na stavební povolení a aby díky výstavbě klesly ceny bytů.

Kontext: Lidé čekají na stavební povolení moc dlouho, průměrná doba stavebního řízení je 247 dní, v Dánsku jeho vyřízení trvá 64 dní, Česko je jednou z nejpomalejších zemí na světě. Podle průzkumu CVVM je získání vlastního bydlení problém pro 66 % Čechů.

Politické řešení: Změnit zákon tak, aby bylo podání online, spis se pohyboval po úřadech elektronicky a byly u jednoduchých věcí zavedeny lhůty. Náležitosti spisové služby a formuláře budou v národním standardu vydávaném ministerstvem vnitra po projednání s MMR.

Programová opora: Volební program Místní rozvoj

Spojenci: naši zastupitelé ve velkých městech (Praha); zrychlení stavebního řízení měli v programu ANO, ODS, STAN, developeři

Odpůrci: lze očekávat odpor ČSSD, která těží z pomalého územního plánování, dále od ministerstva, které je rigidní a možná zájmových skupin těžících z neprůhledného prostředí

Navrhované kroky (milníky): viz postup pro schválení zákona zde

 1. Připravit jednostránkové kvalitní a oponované teze k novele zákona - trvá 30 dnů, zabere 10 člověkodní - nutné vyzvat zájmové skupiny k připomínkám, výsledek bude projednán na klubu = první úkol v nejbližším sprintu
 2. Svolat jednání podvýboru s ministryní nad tezemi - zabere chvíli, je třeba domluvit na schůzi s předsedou podvýboru a ministryní, předjednat text usnesení s předsedou podvýboru, výstupem by mělo být usnesení podvýboru - zabere 3 dny na schůzi + 3 člověkodny
 3. Připravit a podat návrh zákona (MPV) - trvá 30 dnů, je třeba zaplatit advokáta cca 50 tis. Kč (nebo využít nabídky od zájmové skupiny), kontrola legislativcem 1 den,

Odhad celkových nákladů: 50 tis. Kč + 14 člověkodní (schvaluje PPK)

Mediální rizika: nechceme mít image přátel developerů a stavařů a naopak být napadáni ochránci přírody a neziskovkami

Předpokládané medializované parlamentní výsledky: Cca za 70 dní bude malý až střední, pozitivní mediální zásah, vyjdou články v obecných médiích, že jsme předložili návrh zákona na zrychlení stavebního řízení


Dílčí úkoly

Úkol #15643: Uspořádat seminář ke stavebnímu zákonuDokončenFrantišek Elfmark

Úkol #16398: Zjistit stav na ministerstvu na domluvit se na dalším postupuDokončenFrantišek Elfmark

Úkol #16782: Vyhodnotit věcný záměr stavebního zákona DokončenFrantišek Elfmark

Úkol #17344: Shromáždit připomínky k věcnému záměru stavebního zákonaDokončenJakub Brejša

Úkol #18236: Diskutovat na pracovní skupině staveního právaDokončenJakub Brejša

Úkol #23615: Seminář ke stavebnímu zákonuDokončenJakub Brejša

Úkol #23834: Záměr na proplacení částky za pořádání semináře zaměřeného na rekodifikaci stavebního práva - cesta formou regulačního plánuDokončenJakub Brejša

Úkol #18238: Připravit jednostránkové kvalitní a oponované teze k novele zákonaNovýJakub Brejša

Úkol #21819: Vyzvat zájmové skupiny k připomínkám, výsledek bude projednán na klubuNovýJakub Brejša

Úkol #21821: Shromáždit pirátské tezeNovýJakub Brejša

Úkol #21823: Vytvořit oficiální pirátské připomínkyNovýJakub Brejša

Úkol #21825: Svolat jednání pracovní skupiny se zástupci MMR a Hospodářské komoryNovýJakub Brejša

Schůzka #21827: 5. schůzeNovýJakub Brejša

Schůzka #21829: 6. schůzeNovýJakub Brejša

Úkol #21833: Shrnutí stavebního zákonaNovýJakub Brejša

Úkol #27331: 7. schůzeNový

Úkol #27333: 8. schůzeNový

Úkol #27337: 9. schůzeNový

Úkol #21835: Diskuze nad možnostmi, co dál s věcným záměremNovýJakub Brejša

Schůzka #27465: Speciální pracovní skupina pod výborem pro místní rozvojNový

Mediální výstup #24260: Piráti připomínkují chystaný stavební zákon. Vidí hned několik hrozebDokončenFrantišek Elfmark

Úkol #27335: Piratecon - územní plánování a podpora bydleníNový

Úkol #27353: Pirátská pracovní skupina redukována na okruh pěti expertů - velmi dobrá kooperace - skupinová verze férového stavebního zákonaNový

Úkol #30991: Pirátská pracovní skupina redukována na okruh pěti expertů - velmi dobrá kooperace - skupinová verze férového stavebního zákonaNový

Úkol #30992: Vyjádření k vypořádaným připomínkám Pirátů ke stavebnímu zákonu - stav k 3. 4. 2020 Nový

Úkol #30993: Chystaná osobní schůzka s náměstkyní pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Marcelou Pavlovou - 15.4. v 9,00Nový

Úkol #30994: Harmonizace stanoviska na úrovni HMP a PSP ke stavebnímu zákonu - druhá polovina květnaNový

Úkol #31586: Zadání pro pozměňovací návrhy ke stavebnímu zákonuNovýmartin archalous

Úkol #31746: Revidovat teze vyhlášekDokončenBára Soukupová


Související úkoly

související s Resort místní rozvoj - Úkol #10421: Interpelace ministryně pro místní rozvoj ve věci digitalizace stavebního řízeníDokončen13.04.201816.05.2018

související s Resort místní rozvoj - Úkol #10018: Novela zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákonOdloženo22.03.2018

související s Resort místní rozvoj - Úkol #15632: Odeslat naše připomínky k připravované novele stavebního zákonaDokončen20.11.201818.12.2018

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky

 • Cílová verze nastaven na První rok ve sněmovně

#2 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Je domluveno setkání s ministryní Klárou Dostálovou v pondělí 29. 1. 2018 na ministerstvu.

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky

Obdržel jsem strategii, která je ovšem poněkud nereálná (zrušení smíšeného modelu státní správy). Do budoucna je třeba připravit novelu zákona, která by přidala další část územního plánu, která stanoví podmínky rozvoje obce, tj. schvalování změn územního plánu a motivační faktory ke stavbě na brownfieldu a demotivační faktory od stavby v poli (například schéma povinných příspěvků na infrastrukturu a veřejnou vybavenost, které musí developer zaplatit, analogicky jako u plánovacích smluv, které jsou však přípustné pouze u regulačních plánů).

#4 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky

 • % Hotovo změněn z 0 na 10

#5 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky

Na základě dopisu od Vita SW jsem se obrátím na ministryni s interpelací a také jsem po domluvě s p. Zajíčkem požádal předsedu Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj o ustavení pracovní skupiny. Viz níže.

Vážený pane předsedo,

na konferenci ISSS v Hradci Králové jsem se setkal se zástupci spol. Vita Software, která dodává software pro účely stavebního úřadů, a panem Zajíčkem z ICT unie a žádal jsem je o vysvětlení, proč nejsou dosud digitalizovány stavební úřady, což zdržuje stavební řízení, snižuje dostupnost bydlení pro naše občany a zdražuje ceny bydlení. Jimi uvedené informace Vám přeposílám níže. Dovoluji si Vás zdvořile požádat, abyste ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj zřídil pracovní skupinu pro stavební zákon, kde by byla tato problematika řešena, ideálně se zástupci aspoň velkých poslaneckých klubů, zástupci MMR a zástupci ICT sektoru.


Dobrý den,

posílám několik poznámek:

I. Projekt MMR a koncepce BIM

Na http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Digitalizace-stavebniho-rizeni

jsou informace o projektu MMR, ve kterém se navrhuje vytvoření několika modulů. Blíže viz příloha 1MMR... str. 8-14.

Povolování staveb by urychlila např. realizace modulu Úložiště dokumentace.

Předpokládá to změnu stavebního zákona (SZ) a zřejmě i dalších právních předpisů, aby bylo možné k žádostem přikládat dokumentaci v elektronické podobě.

Je to v souladu s usnesením vlády č. 958, o významu metody BIM.

Na základě tohoto usnesení byla zpracována "Koncepce zavádění metody BIM v České republice", ve které je věta:

"Cílem zavádění metody BIM je nejdříve vůbec zavést možnost elektronického předávání dokumentace stavby (např. formou pdf), což současný stavební zákon neumožňuje."

Blíže viz příloha Koncepce... str. 24 a 41.

II. Jak by to mohlo fungovat

 1. Do úložiště by dokumentaci uložila autorizovaná osoba (ČKAIT, ČKA).

 2. Žadatel by podal žádost dotčenému orgánu / stavebnímu úřadu, ve které by uvedl odkaz na dokumentaci.

K dokumentaci by tak získal přístup:

 • dotčený orgán při vydávání závazného stanoviska (ZS), koordinovaného závazného stanoviska (KZS),

 • stavební úřad při vydávání územního rozhodnutí, stavebního povolení ...

 1. Od stavebního úřadu by případně dále získal přístup:
 • dotčený orgán, pokud od něj stavební úřad požaduje ZS,

 • příslušný úřad posuzující vlivy na životní prostředí (EIA) např. podle § 94a odst. 1 SZ,

 • další stavební úřad při povolování stavby např. podle § 94j odst. 2 SZ.

[Vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury (VI) by získali přístup obdobně jako dotčené orgány podle bodu 2 - obdrželi by žádost o stanovisko s odkazem na dokumentaci.]

III. Co ne, proč ano

Myslím si, že není možné:

 • posílání dokumentace mailem,

 • posílání dokumentace prostřednictvím datových schránek,

 • duplicitní ukládání dokumentace do elektronických spisových služeb dotčených orgánů a stavebních úřadů.

Urychlení a zkvalitnění:

 • S dokumentací mohou dotčené orgány (ZS) nebo úseky dotčeného orgánu (KZS) pracovat paralelně.

 • Dokumentace se během povolování stavby může měnit. Dotčené orgány a VI by měli přístup k aktuální verzi.

(Stává se, že první dotčený orgán vydá ZS k něčemu jinému, než poslední.)

Bývám hodně stručný, dejte případně vědět.

Zdraví

Ing. Jiří Štochel

VITA software, s.r.o.

#6 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky

Požádal jsem Ivana, aby úvodní setkání pracovní skupiny svolal na výboru pro veřejnou správu.

#7 Aktualizováno uživatelem matous vanca před více než 1 rok

 • Cílová verze změněn z První rok ve sněmovně na Backlog

#8 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 1 rok

 • související s Úkol #10421: Interpelace ministryně pro místní rozvoj ve věci digitalizace stavebního řízení přidán

#9 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 1 rok

 • související s Úkol #10018: Novela zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon přidán

#10 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 1 rok

 • Organizační struktura smazán (Ne)
 • Zobrazit v nabídce smazán (Ne)
 • Cílová verze změněn z Backlog na 2019 - Roční plán (zastaralé)
 • Popis aktualizován (diff)
 • Předmět změněn z Iniciovat a připomínkovat novelu stavebního zákona, která by zjednodušila a zrychlila řízení pro výstavbu na Zrychlení stavebního řízení díky digitalizaci spisů
 • Projekt změněn z Sněmovna na Resort místní rozvoj
 • Fronta změněn z Úkol na PSP - střednědobý cíl

#11 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 1 rok

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Nový
 • Popis aktualizován (diff)

#12 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 1 rok

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
 • Uzavřít do nastaven na 05.12.2018

Podle informace od Zdeňka Zajíčka bude na MMR zpracována ICT Unií aktualizace staré studie k digitalizaci stavebního řízení. Dodavatel má z důvodů konzultací prodloužen termín do konce listopadu 2018.

#13 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 1 rok

 • Projekt změněn z Resort místní rozvoj na Klubík Kontrola

#14 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 1 rok

 • Předmět změněn z Zrychlení stavebního řízení díky digitalizaci spisů na Novela stavebního zákona s digitalizací spisů

#15 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 1 rok

 • související s Úkol #15632: Odeslat naše připomínky k připravované novele stavebního zákona přidán

#16 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 1 rok

 • Přiřazeno změněn z Jakub Michálek na František Elfmark
 • Projekt změněn z Klubík Kontrola na Resort místní rozvoj
 • Tags nastaven na klubik-kontrola

#17 Aktualizováno uživatelem Petr Fojtík před více než 1 rok

 • Tags změněn z klubik-kontrola na klubik-kontrola, formalne-ok

#18 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 1 rok

 • Priorita změněn z Vysoká na Okamžitá

Z rozhodutí klubu ze dne 19/2/2019 je nastavena pririta OKAMŽITÁ pro tento střednědobý cíl.

#19 Aktualizováno uživatelem Marek Houser před asi 1 rok

 • Zodpovídá nastaven na František Elfmark

#20 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před 6 měsíců

 • Priorita změněn z Okamžitá na Normální

#21 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před 6 měsíců

 • Cílová verze změněn z 2019 - Roční plán (zastaralé) na Plán poslaneckého klubu 2020-2021
 • Priorita změněn z Normální na Urgentní
 • Předmět změněn z Novela stavebního zákona s digitalizací spisů na Novela stavebního zákona
 • Tags smazán (klubik-kontrola, formalne-ok)

#22 Aktualizováno uživatelem Jana Míšková před 6 měsíců

 • % Hotovo změněn z 10 na 50

#23 Aktualizováno uživatelem Jana Míšková před 6 měsíců

Jakub Michálek napsal:

User story: Jako občan chci zrychlení stavebního řízení, abych nemusel čekat dlouho na stavební povolení a aby díky výstavbě klesly ceny bytů.

Kontext: Lidé čekají na stavební povolení moc dlouho, průměrná doba stavebního řízení je 247 dní, v Dánsku jeho vyřízení trvá 64 dní, Česko je jednou z nejpomalejších zemí na světě. Podle průzkumu CVVM je získání vlastního bydlení problém pro 66 % Čechů.

Politické řešení: Změnit zákon tak, aby bylo podání online, spis se pohyboval po úřadech elektronicky a byly u jednoduchých věcí zavedeny lhůty. Náležitosti spisové služby a formuláře budou v národním standardu vydávaném ministerstvem vnitra po projednání s MMR.

Programová opora: Volební program Místní rozvoj

Spojenci: naši zastupitelé ve velkých městech (Praha); zrychlení stavebního řízení měli v programu ANO, ODS, STAN, developeři

Odpůrci: lze očekávat odpor ČSSD, která těží z pomalého územního plánování, dále od ministerstva, které je rigidní a možná zájmových skupin těžících z neprůhledného prostředí

Navrhované kroky (milníky): viz postup pro schválení zákona zde

 1. Připravit jednostránkové kvalitní a oponované teze k novele zákona - trvá 30 dnů, zabere 10 člověkodní - nutné vyzvat zájmové skupiny k připomínkám, výsledek bude projednán na klubu = první úkol v nejbližším sprintu
 2. Svolat jednání podvýboru s ministryní nad tezemi - zabere chvíli, je třeba domluvit na schůzi s předsedou podvýboru a ministryní, předjednat text usnesení s předsedou podvýboru, výstupem by mělo být usnesení podvýboru - zabere 3 dny na schůzi + 3 člověkodny
 3. Připravit a podat návrh zákona (MPV) - trvá 30 dnů, je třeba zaplatit advokáta cca 50 tis. Kč (nebo využít nabídky od zájmové skupiny), kontrola legislativcem 1 den, Navrhovaná cesta:
 4. cesta: vrátit k přepracování viz. usnesení poslaneckého klubu
 5. cesta: novela: věcný záměr cca 5 lidí vytvořit cca 10-15 stran jasných tezí = Název? základní principy férového stavebního práva

Odhad celkových nákladů: 50 tis. Kč + 14 člověkodní (schvaluje PPK)

Mediální rizika: nechceme mít image přátel developerů a stavařů a naopak být napadáni ochránci přírody a neziskovkami

Předpokládané medializované parlamentní výsledky: Cca za 70 dní bude malý až střední, pozitivní mediální zásah, vyjdou články v obecných médiích, že jsme předložili návrh zákona na zrychlení stavebního řízení

#24 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před 6 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)
 • Předmět změněn z Novela stavebního zákona na Zrychlíme a zjednodušíme stavební řízení

#25 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před 6 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#26 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před 6 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#27 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před 3 měsíců

 • Přiřazeno změněn z František Elfmark na Ivan Bartoš

#28 Aktualizováno uživatelem Věra Marušiaková před 3 měsíců

Pro reporting PK: shrnutí 18.2 - 12. 5.

 • Ustavena pracovní skupina pro elektronizaci stavebního řízení a stavební zákon při VSR
 • Pirátská pracovní skupina redukována na okruh pěti expertů - velmi dobrá kooperace - skupinová verze férového stavebního zákona.
 • 10. 3. usnesením poslaneckého klubu Pirátů převedena agenda stavebního práva na Ivana Bartoše, hlavního garanta agend veřejné správy a regionálního rozvoje
 • Vyjádření k vypořádaným připomínkám Pirátů ke stavebnímu zákonu - stav k 3. 4. 2020
 • Chystaná osobní schůzka s náměstkyní pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Marcelou Pavlovou - 15.4. v 9,00
 • Harmonizace stanoviska na úrovni HMP a PSP ke stavebnímu zákonu - druhá polovina května
 • PIRATECON - územní plánování a podpora bydlení - odložen na druhou polovinu června

Také k dispozici: Atom PDF